Lars Miguel Utsi, Britt Sparrock och Anders Kråik från sametinget fotograferade i samband med att tvisten mellan Girjas sameby och staten om rätten till jakt och fiske avgörs i Högsta domstolen. Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Samebyn mot staten

”Svårt att förstå vad JK vill uppnå med uttalandet”

Statens uttalande om att Sverige inte har några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna väcker uppmärksamhet. Det säger Sameradions och SVT Sápmis juridiska expert Eivind Torp.

Uttalandet i statens sakframställan har fått skarp kritik men kommer troligtvis inte få en stor rättslig betydelse för Girjasmålet, menar han.

– Det är svårt att förstå vad Justitiekanslern vill uppnå med den här meningen. Det är av politisk vikt, men i förhållande till rättsfrågan har det ingen betydelse, säger Torp.

Bakgrunden är att Girjas sameby stämt staten och yrkar ensamrätt till jakten och fisket inom sitt område, en rättsprocess som pågått i tio år och som kommer att avgöras i Högsta domstolen.

Ur statens aktbilaga 56 till Högsta domstolen

”Statens inställning är också att Samebyns påstående om att samerna är ett ursprungsfolk saknar betydelse i målet. I sammanhanget kan noteras att krav på erkännande av ILO-konventionen 169 konsekvent avvisats av den svenske lagstiftaren. Enligt konventionen skall ursprungsfolkens äganderätt och besittningsrätt till den mark som de traditionellt bebor erkännas. Sverige har inte några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna.”

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer