Foto: Pressbild Fujitsu
AI-utvecklingen

Studie: Två av tre chefer är redo att låta AI:n ta besluten

Nästan två av tre, 63 procent, av företagsledarna skulle lita på beslut tagna av AI under förutsättning att det även kommer ett grundläggande resonemang bakom dessa beslut. Det visar en ny studie av Fujitsu som utgår från 900 beslutsfattare i stora och mellanstora företag i nio länder.

Enligt Fujitsu krävs det tillit för att uppnå långsiktig framgång. Den är särskilt viktig som grund för beslutsfattande baserad på AI. Tillit är dock fortfarande en utmaning för organisationer som hanterar persondata – 72 procent av de svarande oroar sig över att deras data ska exploateras utan deras tillåtelse. 69 procent säger däremot att de kan gå med på att ge personlig information till företag som de betraktar som pålitliga.

”Företagsledare verkar ha nått en förvånansvärt hög nivå av tillit när det kommer till beslutsfattande av AI. Detta gäller särskilt i områden som har mindre påverkan på människor – där är sex av tio redo att låta AI ta beslut i frågor exempelvis rörande kvalitetskontroll inom tillverkning”, säger David Gentle, global strategichef på Fujitsu, i ett pressmeddelande och fortsätter:

”Som studien visar måste organisationer arbeta hårt med att öka sin tillit och de som gör det har högre sannolikhet att bli framgångsrika.”

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer