Pia & Hans Nordlander
Industrin i siffror

Storbanken: Stålbad väntar för Europas stålbolag

Högre lager, ökad kinesisk nettoexport, ökad stålimport till EU och en stökig handelsrelation mellan Europa och USA. Det är alla faktorer som riskerar att hejda den tvååriga uppgången i den europeiska stålkonjunkturen, bedömer banken UBS i en analys som nyhetsbyrån Direkt har tagit del av.
Förutsatt att råvarupriser inte kommer att falla, kommer ovanstående faktorer att leda till ett minskat kapacitetsutnyttjande vilket sedermera kommer att sätta press på stålbolagens marginaler de kommande tolv månaderna, enligt bankens beräkningar.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer