Det svenska skattetrycket

Stopp för skattefria pensioner i Portugal

Ett nytt avtal mellan Sverige och Portugal stoppar möjligheten för svenskar att ta ut skattefria pensioner i Portugal. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sedan 2009 har svenskar kunnat flytta till Portugal för att slippa skatt på sina tjänstepensioner och fallskärmar. Efter flera års diskussioner, regeringarna emellan, kommer skattelättnaderna slopas till 2020.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer