Gösta Knochenhauer
Striden om Arlanda

Stockholmarna positiva till att bygga ut Arlanda

Arlanda ska bli den ledande flygplatsen i Norden. Det menar regeringen och får stöd av en majoritet av stockholmarna. Faktum är att 66 procent tycker att det är bra för Stockholm med en utbyggd flygplats. Det visar en undersökning som Stockholms Handelskammare gjort.

Just arbetar det så kallade Arlandarådet med en rapport som ska ge en helhetsbild av hur flygplatsen ska växa de kommande 20 åren, allt med ambition att bli störst i Norden.

- Vi tycker att ambitionen att göra Arlanda till Nordens ledande flygplats är utmärkt och ska den visionen kunna bli verklighet måste flygplatsen kunna hantera större trafikvolymer som gör huvudstadsregionen mer tillgänglig och sammankopplad med landet och omvärlden. Det kommer kräva upprustning och expansion med nya landningsbanor, säger Andreas Hatzigeorgiou vd på Stockholms Handelskammare.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer