Stockholm / Irene Svenonius  TT
Utjämningssystemet

Stockholm vill pausa pengar till fattigare regioner

Stockholm vill tillfälligt slippa betala pengar till andra delar av landet inom ramen för det nationella utjämningssystemet, rapporterar TT.

Huvudstadsregionen har drabbats hårt av coronapandemin och finansregionrådet Irene Svenonius (M) menar att utbetalningarna blir en allför stor börda för stockholmarna att bära.

I ett krav till regeringen som hon signerat begär man att staten i stället går in med pengar.

Det nationella utjämningssystem bygger på att pengar omfördelas från rikare till fattigare regioner. Stockholm är den region som i helhet förlorar mest på systemet då pengar omfördelas till regioner i landet.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer