Foto: Anders Wiklund/TT
Diskussionen om LAS

Steijer om flexicurity: Mindre stigmatiserat att byta jobb

”Vi behöver ett mindre rigid regelverk som reglerar tillsvidareanställningar för att de med låg kompetens ska kunna få långvariga kontrakt”, säger Siri Steijer, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på tankesmedjan Timbro, i ett nyhetsinslag om flexicurity på TV4. Hon säger vidare att ”I dag får de framför allt tidsbegränsade anställningar”.

Enligt Siri Steijer är det många arbetslösa nyanlända som inte kommer in på arbetsmarknaden på grund av att det saknas flexibilitet. Hon säger också att hon tycker att det borde vara lättare för arbetsgivare att göra sig av med personer som ”inte fungerar på arbetsplatsen” och att en flexicurity-modell i Sverige skulle göra det mindre stigmatiserat att byta jobb eller bli av med det.

I inslaget jämförs den svenska arbetsmarknaden med den danska, som har flexicurity. Det konstateras att flexicurity har halverat arbetslösheten i Danmark sedan början av 90-talet och att den är lägre än i Sverige.

Enligt Siri Steijer visar forskning att danskar inte känner sig mindre trygga på arbetsmarknaden än svenskar eftersom de vet att det är lättare att få ett jobb om man blir av med det gamla.

Samuel Engblom från fackförbundet TCO säger att den högre svenska arbetslösheten beror på en demografisk utveckling med större invandring på senare år. Han påpekar att här i Sverige så kan de arbetsgivare som är tveksamma till en arbetstagare erbjuda visstidsanställningar och att det inte behövs en flexicurity-modell utan snarare bättre utbildningar för unga och nyanlända.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer