Puoltsa, 2,5 mil sydväst om Kiruna, som hör till Girjas sameby. Emma-Sofia Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Samebyn mot staten

Statens urfolkssyn får ny kritik när Girjas nått HD

”Sverige har inte några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna”, hävdar staten i det så kallade Girjasmålet, en utsaga som på nytt får kritik när fallet behandlas i Högsta domstolen. Det rapporterar Sameradion & SVT Sápmi.

Rättsprocessen, där samebyn Girjas stämt staten för ensamrätt till jakt och fiske i samebyns område, har pågått i tio år. I tisdags inledde staten sin sakframställan.

Civil Rights Defenders menar att det är allvarligt att staten inte säger sig kännas vid sina internationella förpliktelser och Mattias Åhrén, professor i urfolksrätt vid Universitetet i Tromsö, hävdar att Sverige ”självklart” har folkrättsliga förpliktelser mot samerna som urfolk.

Ur statens aktbilaga 56 till Högsta domstolen

”Statens inställning är också att Samebyns påstående om att samerna är ett ursprungsfolk saknar betydelse i målet. I sammanhanget kan noteras att krav på erkännande av ILO-konventionen 169 konsekvent avvisats av den svenske lagstiftaren. Enligt konventionen skall ursprungsfolkens äganderätt och besittningsrätt till den mark som de traditionellt bebor erkännas. Sverige har inte några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna.”

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer