Foto:  Stina Stjernkvist/TT
Svenska extremhögern

Ställ högre krav på väktare och ordningsvakter

De problem som har uppmärksammats i den senaste tidens granskningar av bevakningsbranschen måste tas på allvar, skriver Tommy Wreeth, Mattias Dahl, Li Jansson och Jerker Nilsson, företrädare för Transportarbetareförbundet samt Transportföretagen och Säkerhetsföretagen, i Aftonbladet debatt.

Bevakningsbranschen har växt på sistone eftersom många upplever en ökad otrygghet kombinerat med brist på polisiära resurser. ”Mot den bakgrunden är det självklart för oss att anställning i branschen måste vara förenat med en hård kontroll av lämplighet”, skriver debattörerna.

I dag finns en lagstadgad modell där ”såväl företag som varje enskild medarbetare granskas, godkänns och auktoriseras av Länsstyrelsen med stöd av Säpo”, skriver de. Bland annat vill de därför att Länsstyrelserna ska få mer resurser.

Debattörerna skriver att i dagsläget måste en arbetssökande ha varit straffri i fem år för att få en anställning – en tid som de anser borde förlängas. De skriver också att vissa brott borde omöjliggöra en framtida anställning. Kompletterande specialutbildningar inom branschens olika inriktningar borde även erbjudas samt att ”ett tänkbart framtida krav är att ordningsvakter ska ha en väktarutbildning i botten”.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer