Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Liberalernas framtid

Språkforskare: Sabuni bör lyssna till forskningen

Tanken om att det finns ett samband mellan språkkrav för medborgarskap och en lyckad integration saknar vetenskapliga belägg, skriver flera språkforskare på SvD Debatt.

Inlägget är ett svar på L-ledaren Nyamko Sabunis debattinlägg där hon gör klart att man vill utreda ett språkkrav för medborgarskap.

Debattörerna menar att ett för stort ansvar hamnar på den enskilda individen och att utbildning bör prioriteras före språktest. De som har störst behov av ett medborgarskap är oftast de med sämst villkor att lyckas få det.

”Det är positivt att Sabuni talar för svenskans roll och utbildningens betydelse, men den typ av kunskaper från forskningen som vi nämnt behöver uppmärksammas i planeringen och genomförandet av en utredning om medborgarskapstest.”

Om debattörerna

Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, Stockholms universitet
Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
Carla Jonsson, docent i tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
Olle Josephson, professor emeritus i nordiska språk, Stockholms universitet
Björn Melander, professor i svenska språket, Uppsala universitet
Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning, Göteborgs universitet
Maria Rydell, universitetslektor i svenska som andraspråk, Högskolan Dalarna
Julia Prentice, universitetslektor i svenska som andraspråk, Göteborgs universitet
Karin Sandwall Åsberg, fil dr, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Tidigare

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer