Suvad Mrkonjic/TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagsklimatet i Sverige

Språkföretagen: Tolkmonopol lamslår Sverige

Företrädare för fyra tolkningsföretag är kritiska mot att en statlig utredning föreslår krav på högskoleexamen för svenska tolkar. ”Det skulle innebära att runt hälften av de 3,5 miljoner tolktimmar som offentlig sektor efterfrågar varje år inte kommer att kunna levereras till landets sjukhus, domstolar och arbetsförmedlingar”, skriver företrädare i en debattartikel i DI.

Regeringens utredare Gunnar Holmgren anser att ingen ska få vara tolk om denne inte genomgått en universitetsutbildning i ämnet. Men företrädarna för tolkningsföretagen menar att den majoriteten av tolkuppdragen inte kräver en så pass hög utbildning.

Branschföreträdarna menar också att Gunnar Holmgren föreslår en utfasning av den privata förmedlingen av tolktjänster till offentlig sektor, för att skapa ett statligt monopol som borgar för högre kvalitet.

Branschorganisationen Språkföretagen har som svar på Gunnar Holmgrens förslag gjort en egen utredning som ska lämnas in till regeringen. Bland annat föreslås att det ska ställas rätt krav på tolkarna, att det ska satsas på kvalitet istället för förstatligande och att det ska införas en ny modell enligt självsaneringsprincipen för att granska tolktjänsterna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer