Hedersförtrycket

Socialdemokrat vill lyfta hedersfrågan över partigränserna

Maria Hind Alias är socialdemokraten från Eskilstuna som på kort tid håller på att göra sig ett namn i rikspolitiken. Sedan den politiska comebacken 2017 har hon hållit en hög profil i debatten på sociala medier med ett envetet fokus på jämställdhets- och hedersfrågor. I maj signerade hon tillsammans med företrädare för M, C, L och KD en debattartikel i Göteborgs-Posten som lyfter behovet av en partiöverskridande politik som tar sikte på hedersförtrycket.

Men förutom ett gemensamt fokus över partigränserna för att förhindra att fler får sitt liv förstört av hederskulturen behövs ett internt arbete också inom Socialdemokraterna, menar Maria Hind Alias.

För att organisera arbetet i det egna partiet har Maria Hind Alias startat ”S-föreningen för jämställdhet emot hedersförtryck och våldsbejakande extremism”.

– Det finns en poäng med att föreningen inte är partipolitiskt obunden. Att det blir en förening inom partiet är för att jag anser att Socialdemokraterna behöver lyfta frågorna, förklarar Maria Hind Alias.

En organisation och ett arbete som, trots de blygsamma medlemsantalen (ett 40-tal socialdemokrater), ändå har stöd av partiledningen.

”Vi står bakom det du gör”, var Stefan Löfvens medskick när de sågs på partikongressen, berättar hon. Morgan Johanssons stöd, liksom partisekreteraren Lena Rådström Baastads, känner Maria Hind Alias också att hon har. Även andra ledande partiföreträdare som Ardalan Shekarabi har skickat uppmuntrande ord. Som så mycket annat gräsrotsarbete är sociala medier Maria Hind Alias främsta plattform. Men det är inte utan att närvaron där kostar på, kanske lite extra för den som missat mycket av hela internet och sociala medier-revolutionen.

”Chockad över tonen”

De ”gråa åren”, som Maria Hind Alias själv kallar den tid som hon varit utanför politiken, och saknat kontakt med omvärlden i stort, gör att Alias överrumplades över hur mycket samtalstonen i den politiska debatten förändrats under åren som hon varit borta.

På sociala medier har flera socialdemokratiska röster försökt tysta mig. Både aktiva socialdemokrater och de som röstat på Socialdemokraterna hela livet. Liksom olika kommun- och regionpolitiker runt om i landet.

– Jag insåg att det var en helt ny värld som jag kom tillbaka till, och som jag inte var bekant med överhuvudtaget. Fortfarande är jag chockad över hur tonen mellan den politiska vänstern och höger är och hur lite respekt det finns mellan människor. Framförallt är jag förvånad över hatet från delar av vänstern jag möter för att jag pratar med alla politiska kulörer. Hade reaktionerna på Twitter fått styra så ”hade man ju gett upp med en gång”, säger hon.

– På sociala medier har flera socialdemokratiska röster försökt tysta mig. Både aktiva socialdemokrater och de som röstat på Socialdemokraterna hela livet. Liksom olika kommun- och regionpolitiker runt om i landet.

Maria Hind Alias menar att det inte bara är samtalstonen som är förändrad, också synen på integration har förändrats under åren som gått.

– Vi kom till Sverige på 90-talet och skillnaden i både hur man pratade politik då och vilket ansvar det låg på individerna är väldigt stort. Mina föräldrar, som kom med mig från Irak, var tvungna att omgående lära sig svenska på plats i Sverige. Min pappa förstod att om man ska kunna klara av att leva i det här landet så går man SFI, lär sig svenska, skaffar svenska vänner och skaffar ett jobb. Det var inga konstigheter.

– Men idag ska vi erbjuda tolkar till människor som bott här i flera år och som i vissa fall inte vill ta vissa jobb. Jag sitter mycket och reflekterar över hur det har kunnat blivit så här.

Man ska kunna kräva samma sak av samtliga svenska medborgare, anser Maria Hind Alias.

– Det är dags att vi börjar stifta nya lagar och börjar kräva saker av alla som bor i Sverige.

Hedersförtrycket har glömts – eller prioriterats – bort

Maria Hind Alias menar att trots att jämställdhetsfrågorna utgör en grundsten inom socialdemokratin så har hedersförtrycket glömts eller prioriterats bort.

– I grunden tror jag att det handlar om en okunskap. Många vet fortfarande inte vad skillnaden är mellan mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck. Det finns ett stort kunskapsarbete att göra.

– Mäns våld mot kvinnor handlar om en utövare; det är en man som misshandlar en kvinna. I en hederskultursaspekt så handlar det om att det är ett kollektiv, en hel familj eller släkt som förföljer, bestraffar, bevakar och begränsar friheten för en individ. Till och med vårt rättssystem och lagstiftning är baserad på att det handlar om en utövare. Det är därför hedersbrott behöver en egen brottsrubricering.

Nu har du sjösatt den här interna organisationen med fokus på hedersförtryck, hur ser nästa steg ut?

– Vi arbetar med att handlingsplaner ska inrättas i alla kommuner, regioner och på riksnivå. Och att kommunerna även ska upprätta enskilda yrkesfokuserade handlingsplaner. Skolorna ska ha en särskild handlingsplan liksom sjukvården, polisen och så vidare.

Maria Hind Alias menar att det borde vara möjligt att samlas kring det man är överens om och ta det vidare genom beslut i riksdagen och i stället låta den politiska debatten få handla mer om de ”klassiska frågorna”.

– Som jag ser det så saknas de klassiska frågorna där vänstern och högern skiljer sig åt i den politiska debatten. Skattefrågor och klassfrågor är närmast helt borta från den politiska debatten idag. Vi ska hitta tillbaka till dessa frågor. Men, när det gäller gemensamma frågor där man tycker samma sak så borde man kunna komma vidare och helt enkelt bara rösta igenom dessa i riksdagen.

Fast hur stor är enigheten? Representanter för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna saknades i den debattartikel du signerade med medlemmar från M, KD, C och L.

– Vänsterpartiet är speciella. De tillhör det parti som har flest anhängare som attackerar bland annat mig mest på Twitter. De verkar tycka att den som lyfter frågorna är islamofob. Det finns dock enskilda röster som kämpar mot hedersförtryck.

– Miljöpartiet har tyvärr gigantiska problem internt. De är inte ens överens om vilka värderingar de har själva efter att ha haft en minister som haft kopplingar till våldsbejakande extremism och en företrädare som vägrade ta kvinnor i hand på grund av extrema uppfattningar.

– Sverigedemokraterna driver frågorna men får ofta kritik för att de gör det utifrån en islamofobisk grund. Jag försvarar inte SD, men om vi ser till sakfrågan – jag är kristen syrian och jag råkade ut för hedersförtryck. Det är en kulturfråga, förvisso härstammar en del från religion men det är inte på grund av religionen som sådan som förtrycket uppstår utan ur en kultur som man försöker upprätthålla.

Alla politiker som värnar demokratin behöver lyfta detta gemensamt över hela landet, på samtliga nivåer. Det kommer att vara värt det för att få behålla alla friheter vi idag har men som hotas av hedersförtrycket.

Har redan fått stort fäste i samhället

För Maria Hind Alias kommer det inte heller räcka med att nya lagar kommer på plats.

– Även om det rent rättsligt kommer att fungera att anmäla hedersbrott i framtiden så har fenomenet redan fått så stort fäste i samhället i form av värderingar, i praktiken synliga genom att skolor köper in burkinins eller att man delar upp pojkar och flickor vid simundervisning. Det behövs ett större samlat krafttag – men inte ens då kommer vi att få bort hedersförtrycket helt – för att nå en lägsta nivå. 

– Det är också därför som det är så viktigt att frågorna inte ägs av ett eller några få partier.

– Alla politiker som värnar demokratin behöver lyfta detta gemensamt över hela landet, på samtliga nivåer. Det kommer att vara värt det för att få behålla alla friheter vi idag har men som hotas av hedersförtrycket, sammanfattar Maria Hind Alias.

Fotnot:

Efter att intervjun gjordes lyfte Jonas Sjöstedt hedersfrågorna under Almedalen och säger nu att han vill att det egna partiet fokuserar mer på detta framöver.

Maria Hind Alias skriver i ett mejlsvar som kommentar till Sjöstedts utspel:

– Det är väldigt bra att Jonas vänder i frågan. Ett krav är dock att han börjar markera det för sitt parti och hans medlemmar som fortfarande vill blanda ihop hederskultur med mäns våld mot kvinnor – att han tar ett aktivt val och ståndpunkt och markerar att det är två olika fenomen som ska arbetas med på två olika sätt. I så fall är han välkommen in i värmen och i kampen!

Toppnyheter

Henrik Olsson Lilja. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Gripandet av ASAP Rocky

Asap Rockys förre advokat: ”Regeringen bör kritiseras”

Svenska häktningsförhandlingar är fria från insyn och misstänkta personer blir enkelt uttryckt häktade om åklagaren vill det. Det skriver advokat Henrik Olsson Lilja, som initialt försvarade Asap Rocky, på DN Debatt.

Den internationella kritiken och de otaliga rapporterna verkar inte ge resultat, skriver Olsson Lilja. Han vill nu se nya avgöranden från Högsta domstolen och ett ökat tempo i lagstiftningsarbetet från justitieminister Morgan Johansson (S).

”Regeringen bör med fog kritiseras och det är bara förvånande att det ska krävas en amerikansk världsstjärna för att denna viktiga fråga ska komma upp på bordet”, skriver han.

Igår 19:42
Asap Rocky och bild från Kronobergshäktet där han för nuvarande sitter. TT
undefined

”Sverige nästan ensamt om att inte ha maxtid i häktet”

Fallet Asap Rocky ger oss en anledning att diskutera de långa häktningstiderna som Sverige har fått kritik för, skriver advokaten Svante Thorsell i Göteborgs-Posten. Han menar att Sverige är det enda land i Europa, med undantag för Albanien, som inte har någon maxtid för hur länge en person kan hållas frihetsberövad utan rättegång.

”Inte ens i den senaste revisionen av lagen brydde sig Sverige om att ta åt sig av kritiken och ändra lagen. Av de närmare 10 000 personer som häktas årligen var 21 frihetsberövade i mer än 361 dagar”, skriver Thorsell, och tillägger att flera har suttit häktade i över tre år.

Men Asap Rocky behöver inte oroa sig alltför mycket, skriver Thorsell, som menar att det i själva verket är ett ”dussinmål” som snart är avklarat.

Igår 16:27
Asap Rocky.  PATRICK KOVARIK / AFP
undefined

Advokater: Häktning är tortyr – ändra reglerna

Den kritik som har riktats mot det svenska häktningsförfarandet är delvis berättigad och borde tas på allvar av regeringen, skriver två försvarsadvokater på Aftonbladet Debatt med anledningen av fallet Asap Rocky.

Som häktad är man helt isolerad och får inte ha några kontakter med omvärlden, vilket går att ”likställa med tortyr”, skriver advokaterna. I Sverige finns ingen gräns för hur länge man kan vara häktad, vilket är ett stort rättssäkerhetsproblem, påpekar debattörerna.

De anser att reglerna kring häktning måste moderniseras och listar en rad olika åtgärder. Bland annat föreslår de att häktestiderna borde begränsas med tidsfrister, att häktade personer borde har rätt till isoleringsbrytande aktiviteter samt att hemarrest eller elektronisk övervakning borde vara alternativ till häktning.

Igår 10:37
Läs mer om Gripandet av ASAP Rocky
Bilder från övertagandet av fartyget. I det nedersta högra hörnet ses fartygets kapten. TT
USA:s fejd med Iran

Radiotrafiken från fartygen avslöjar dramat ombord

Medan iranska kommandosoldater firades ner på svenskägda Stena Impero från en helikopter ropade en besättningsman till sina kollegor att det var dags att ge upp och flera lyfte händerna och placerade dem bakom huvudet, erfar Wall Street Journal.

På bruten engelska ska soldaterna ha skrikit åt besättningen att sätta kurs mot norra Iran.

– När maskerade uniformerade män med vapen kommer ner från en helikopter är det inga trevligheter, säger en källa till tidningen.

Stena Imperos besättning hade sänt ut en nödsignal till amerikanska och brittiska militärfartyg i närheten medan de förgäves försökte freda sig mot fyra iranska militärfarkoster, erfar WSJ.

Enligt en inspelning av radiotrafiken som BBC tagit del av ska en iransk patrullbåt ha beordrat Stena Impero att byta kurs.

– Om ni lyder kommer ni att vara säkra, säger en person på inspelningen.

Men en brittisk marinofficer säger till Stenas besättning att de har rätt att fortsätta enligt internationell rätt.

Igår 21:41
Bilden visar hur en mindre iransk båt gör en sväng runt fartyget som senare beslagtogs/arkivbild på Zarif. TT
undefined

”Lätt att starta en konflikt, omöjligt att avsluta en”

Iran söker inte en konfrontation. Det säger landets utrikesminister Mohammad Javad Zarif under ett tal i Nicaragua, enligt Reuters.

– Att starta en konflikt är enkelt, att avsluta en vore omöjligt.

Zarif upprepade att det brittiskflaggade svenskägda oljefartyget som Iran har beslagtagit hade brutit mot sjöfartsregler och varit en säkerhetsrisk i Hormuzsundet. Utrikesministern sa också att Iran söker ”normala relationer som baseras på ömsesidig respekt”.

När Zarif talade vände han sig bland annat direkt till Boris Johnson, som i morgon väntas presenteras som ny premiärminister i Storbritannien.

Igår 21:58
Läs mer om USA:s fejd med Iran
Söndagens protester i Hongkong är de våldsammaste hittills. TT
Demokratirörelsen i Hongkong

”Våldsammare protester i Hongkong är oroande”

”Vart är allt det här på väg?” frågar sig James Griffith på CNN efter söndagens protester i Hongkong – med eskalerande oroligheter och våld, där grupper av maskerade män misshandlat människor medan polisen väntat i timmar innan man lyft ett finger.

”När våldet nu börjar bli allt vanligare under protesterna finns alltid risken att Kinas regering, som än så länge inte lagt sig i nämnvärt, kommer att börja ingripa”, skriver han.

AP:s Ken Moritsugu skriver i en analys att han ser en ökad risk för det sistnämnda, speciellt efter att demonstranterna nu börjat vända sin vrede från Hongkongs styrande mot Fastlandskina. På söndagen förstörde man bland annat regeringens officiella emblem och kastade ägg på dess byggnader.

Men Ken Moritsugu tror också att ett ingripande från Fastlandskina skulle fördömas internationellt och riskerar att ”jämföras med Kinas dödliga massaker på Himmelska fridens torg 1989 – en händelse som det styrande kommunistpartiet vill att världen glömmer”.

Igår 20:47
Vitklädda och maskerade män överföll demonstranter och vanliga civila under söndagens protester i Hongkong. TT
undefined

Kritiken mot polisen ökar: ”Var var ni egentligen?”

Nu höjs allt fler röster från både demonstranter och lagstiftare i Hongkong mot polisen, som anklagas för att ha tagit lång tid på sig innan man ingripit mot flera blodiga attacker under söndagens protester, skriver The Guardian.

Uppemot 45 demonstranter har förts till sjukhus efter att beväpnade, vitklädda män gått till attack mot dem med batonger och järnrör. Männen misstänks tillhöra inflytelserika brottssyndikat i Hongkong.

”Hongkong har en av världens största polisstyrkor sett till antalet invånare. Var var polisen?”, twittrar lagstiftaren Ray Chan, som stödjer protesterna och som även filmat en av attackerna mot en tunnelbanevagn.

Igår 12:59
Män i vita t-shirts samlades vid en tågstation.  TYRONE SIU / TT NYHETSBYRÅN
undefined

45 till sjukhus – triader misstänks för överfall

Dussintals demonstranter i Hongkong ska ha förts till sjukhus i går efter att beväpnade, vitklädda män gått till attack mot dem, rapporterar AFP.

Männen misstänks tillhöra inflytelserika brottssyndikat i Hongkong, så kallade triader. Bland annat ska filmer på Facebook visa hur demonstranterna flydde från männen som var beväpnade med batonger och järnrör. 45 personer fick föras till sjukhus och minst en är allvarligt skadad.

Polisen anklagas nu för att ha tagit för lång tid på sig innan man ingrep mot den blodiga attacken, rapporterar The Guardian.

Igår 05:40
Läs mer om Demokratirörelsen i Hongkong

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska kronan

Analys: Svenska kronan når finanskrisnivå i år

Svenska kronan kommer pressas ytterligare under andra halvåret menar analyshuset Capital Economics. Enligt analyshuset kommer kronan försvagas till 11 kronor mot euron i slutet av året, skriver Dagens Industri.

Senast kronan var så svag var 2009, året efter finanskrisen. Riksbanken har hittills förespråkat oväntat positiva utsikter för den svenska ekonomin, men Capital Economics bedömer att Riksbanken snart kommer få ändra sin ståndpunkt då det nu finns flera tecken på att den inhemska efterfrågan i Sverige försvagas.

Ett viktigt tecken är att hushållskonsumtionen för maj var svag, och sjönk från samma månad i fjol med 1,0, vilket är den största nedgången på ett decennium. Enligt Capital Economics är det helt klart att den svenska ekonomin tappat mycket momentum i mitten av året.

Det kommer att vara svårt för beslutsfattare att fortsätta att blunda för detta, menar analyshuset.

Igår 11:51
Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analytiker: Fortsatt svag krona efter inflationsbesvikelse

Senaste svenska inflationssiffror blev en besvikelse vilket sänker förhoppningarna om en kronförstärkning inom en snar framtid.

Det skriver Nordeas Martin Enlund och Andreas Steno Larsen i ett nyhetsbrev på söndagen, skriver Omni Ekonomi.

”Hösten talar för en svagare krona snarare än en starkare krona”, skriver de.

Vidare tror Handelsbankens seniora ekonom Johan Löf att Riksbanken kan komma att behöva slopa sin planerade räntehöjning i vinter och behålla räntan på minus 0,25 fram till och med 2021.

14 jul
Läs mer om Den svenska kronan