Tyler Olson - SimpleFoto
Jämställdheten i näringslivet

Slopa egotrippade manliga chefer och släpp fram kvinnorna

Män med stora egon och ett artificiellt uppblåst självförtroende hamnar ofta högt upp i företagsledningen – tyvärr.

Den slutsatsen drar i alla fall Tomas Chamorro-Premuzic, professor i affärspsykologi vid bland annat University College London i boken ”Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (And How to Fix It)”, i Veckans Affärer.

Chamorro-Premuzic menar att överdrivet självförtroende snarare ska tolkas som ett tecken på bristfällig kompetens, samtidigt som blygsamhet kan vara tecken på att man fokuserar mer på teamet än på sig själv.

Därför bör man i stället fokusera mer på att lyfta fram duktiga, men mer blygsamma, kvinnor och göra det lättare för dem att ta sig fram i företagshierarkin.

Kvinnor har det alltså svårare att nå toppen än män inte på grund av bristande kompetens, utan för att män har en tendens att övervärdera sig själva och sin kompetens.

Kvinnor med ett bra självförtroende straffas också hårdare om de begår misstag, samt blir inte lyssnade på i lika hög utsträckning, enligt Tomas Chamorro-Premuzic.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer