Foto: Fredrik Persson/TT
EU:s framtid

”Slå vakt om de fyra friheterna, EU-parlamentariker!”

Det är av yttersta vikt att de svenska EU-parlamentarikerna prioriterar att slå vakt om EU:s fyra friheter – grunden för Europasamarbetet. Det skriver Anders Edholm, chef för Svenskt näringslivs Brysselkontor, i en debattartikel i bland annat Västerbottens-Kuriren.

Besluten om fördelningen av utskottsplatserna i Europaparlamentet har ägt rum i skuggan av andra inrikes nyheter. ”Resultatet är ömsom vin, ömsom vatten”, skriver Anders Edholm. Det finns svensk representation i alla utskott förutom fem stycken men det saknas ordinarie ledamöter i jordbruk, budget och budgetkontroll – tre tunga utskott.

Positivt, utifrån ett näringslivsperspektiv, är dock att det finns svenska parlamentariker i utskotten för industri, handel, inre marknad och arbetsmarknad. ”Många frågor som kommer att behandlas i dessa utskott är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft”, skriver Anders Edholm.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer