Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
De krisande kommunerna

Skuldberg växer – miljardsmäll hotar kommunerna

I år passerar kommunernas låneskuld 600 miljarder och till 2024 förväntas skulden stiga till 1000 miljarder. Högkonjunktur och minusränta har lett till gynnsamma förhållanden för kommunerna att låna de senaste åren. Men tuffare tider förväntas under de närmsta åren då både driftskostnader och pensionskostnader kommer stiga, skriver Dagens Arena.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) varnar nu för att skatteintäkterna måste stiga i samma takt som under de senaste åren, annars kan det komma att uppstå problem. De beräknar att driftskostnaderna för landets kommuner kommer att öka med 122 miljarder.

Kommuninvest, kommunsekorns största kreditgivare, spår också att framtiden kan bli tuff för kommunerna med ökade kostnader. Mattias Bokenblom på Kommuninvest menar att i och med den fördelaktiga tiden har problematiken med ökade driftskostnader inte synliggjorts.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer