Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Läget i svenska skolan

Skolchefen om lärarbristen: ”En nationell katastrof”

”Tyvärr är det en nationell katastrof”. Anders Bergström, skolchef i Skellefteå kommun, har kämpat med lärarbrist de senaste åren. Liksom i andra kommuner sätts kreativiteten återkommande på prov för att kunna lösa situationerna som uppstår när det saknas lärare.

En del skolor väljer i det kärva rekryteringsläget att utvidga lärarjakten till utlandet. Samtidigt har distansundervisning seglat upp som en möjlighet för skolor i glesbygden.

Fack, arbetsgivare och politiker är överens om att det behövs mer handlingskraft när det gäller skolan, men har olika uppfattningar om hur lösningarna ser ut.

Januariöverenskommelsen innehåller flera punkter om skolan, bland annat ska lärarutbildningen reformeras och kraven på utbildningen skärpas. Hur kommer det påverka lärarbristen? Och hur ska en ny generation lärare lockas till yrket? Kan det finnas alternativa sätt att möta rekryteringsbehoven och samtidigt höja kvaliteten på lärare och undervisningen?

Trots att universitet och högskolor kraftsamlat för att fylla studieplatserna på lärarutbildningarna saknas det 8000 nya studenter i år, samtidigt som den första kvalitetsgranskningen av lärarutbildningarna visar att närmare häften av utbildningarna dras med kvalitetsbrister.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund, menar att det inte finns någon ”quick fix” på lärarbristen.

– Det handlar inte bara om legitimerade lärare. Om man bara tittar på skolors kvalitet utifrån behöriga och obehöriga lärare så skulle inga skolor ha god kvalitet, för det finns nästan inga skolor som har hundra procent behöriga legitimerade lärare. Man måste kunna säkerställa kvalitet på annat sätt, menar Ulla Hamilton som bland annat vill se ökade fjärr- och distansundervisningsmöjligheter.

– Vi anser att det är bättre med behöriga lärare på distans än obehöriga på plats. Vi tycker även att man borde öka möjligheterna att kunna rekrytera lärare från andra länder, fortsätter Ulla Hamilton och lyfter Internationella Engelska Skolans koncept att ta välutbildade lärare från engelsktalande länder till Sverige.

Tyvärr är det en nationell katastrof. Det är jätteilla att det blivit så här.

Det är inte bara friskolorna som rekryterar utomlands ifrån. I Skellefteå som tidigare var i ett tufft läge med lärarbrist har ett tiotal lärare lockats från Storbritannien, Sydkorea, USA och Grekland.

Anders Bergström, skolchef i Skellefteå kommun, säger att man i nuläget har ett ”oförskämt bra läge” med omkring 90 procent behöriga lärare i skolorna.

– För att vara en så stor kommun så är det mycket.

Kombinationen av att kunna hitta lärare utomlands och ha haft ”tur” med inflyttningar till kommunen av rätt arbetskraft gör att hösten ser ljus ut. Men det är också så att när en kommun har lättare att rekrytera kan det betyda att det är svårare för någon annan kommun att hitta lärare.

– Tyvärr är det en nationell katastrof. Det är jätteilla att det blivit så här, säger Anders Bergström.

De lärare som kommunen rekryterar utomlands ifrån läser svenska parallellt med arbetet. Det är framförallt matte, geografi och språk som man haft störst lärarbrist i.

Störst brist inom matematik, naturvetenskap och teknik

Lärarbristen är inte någon jämnt fördelad historia, inom vissa ämnen är bristen större. Högstadielärare inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik liksom lärare som undervisar i svenska som andraspråk, slöjd och hem- och konsumentkunskap ser ut att vara de som det kommer råda störst brist på framöver, slår Universitetskanslerämbetet (UKÄ) fast i en färsk analys.

Bristen på vissa ämneslärare är något som också Torsten Flemming, chef för grundskolan på Gotland, brottas med. Trots många insatser där lärosäten uppvaktas, en egen Gotlandsmodell och initiativ som ska göra det enklare att växla över till lärare från andra yrken, liksom rekryteringar från Finland, är det ”ganska knepigt fortfarande” med lärarbristen, enligt Flemming.

De gotländska skolorna har 75-80 procent behöriga lärare i dagsläget, något som skolchefen menar ändå, jämfört med rikssnittet, är ganska bra.

– Vi har framförallt en brist på fritidspedagoger, lärare i matte och NO, praktiska och estetiska ämnen samt moderna språk.

Unga lärare vill ha kollegor på stora skolor. Eftersom det också är ”lärarnas marknad” idag så kan man enkelt flytta på sig om man blir placerad någonstans man inte gillar.

I dagsläget löser många kommuner och skolor situationen med vikarier, bemanningsföretag och pensionerade lärare. I Skellefteå har kommunen kunnat förlita sig på att medarbetare som egentligen har gått i pension kan hoppa in och hjälpa till vid behov.

Lärare har fått en större arbetsmarknad

Ulla Hamilton menar att lärarbristen i vissa ämnen kan bero på att utbildade lärare idag har en större arbetsmarknad än bara skolan. Något som gör att kompetenta lärare försvinner från skolans värld.

– Det finns ofta en alternativ arbetsmarknad för lärare idag. För 30 år sedan så var man lärare om man en gång utbildat sig till det. Idag kan lärare arbeta inom hela utbildningssektorn.  Digitaliseringen och utvecklingen inom pedagogik och it-området ger andra möjligheter, vilket i sin tur ställer ännu högre krav på att det finns ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö för att attrahera nya och behålla befintliga lärare.

Liksom Ulla Hamilton pekar Torsten Flemming på att det finns andra möjligheter för lärare, vilket gör det särskilt svårt att få ut unga lärare till skolor som ligger längre från tätorter.

– Unga lärare vill ha kollegor på stora skolor. Eftersom det också är ”lärarnas marknad” idag så kan man enkelt flytta på sig om man blir placerad någonstans man inte gillar, säger Torsten Flemming.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand bekräftar att det råder ”stenhård konkurrens” om de lärare som finns och pekar på att det saknas 65 000 lärare och att prognoserna ser värre ut om inte mer görs.

Varför det är svårt att locka en ny generation att bli lärare finns det många svar på.

– Vi är i denna situation för att politiker och beslutsfattare inte har lyckats värna och värdera sin lärarkår, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Det finns en dålig bild av skolan hos unga människor som ska välja yrke. Det är klart att läser man bara om att det är stressigt att vara lärare och att lönen är dålig lön, ja då får man ingen bra bild. Detta är inte sant, men det är så det framförallt rapporteras i media om skolan. Läraryrket har också stått i förändring, det är ett annat yrke än det var förut, sådant kan också påverka, säger Torsten Flemming.

Vi är i denna situation för att politiker och beslutsfattare inte har lyckats värna och värdera sin lärarkår.

Torsten Flemming tror dock att det är på väg att ändras, han ser tecken på att den yngre generationen allt mer söker sig till yrken och områden utifrån sina värderingar.

– De unga ifrågasätter arbetsplatser och företag som finns och väljer yrke utifrån värdegrund. Det finns många Greta Thunberg-personer där ute. 

Ledarskap och lön spelar roll

Ulla Hamilton lyfter kopplingen mellan arbetsmiljö och ledarskap.

–Ledarskapet i skolan är otroligt viktigt. Också i diskussionen om att skolor i utanförskapsområden har det svårt så handlar mycket också om ledarskapet i dessa skolor.

Från fackförbundets sida trycker man på lönefrågan.

– Det handlar om att yrket inte lockar tillräcklig. Den lärare som väljer mellan att bli Matte/NO-lärare eller ingenjör väljer mellan yrken det skiljer 10-15 000 kronor i lön, säger Johanna Jaara Åstrand.

Samtidigt är det i dagsläget möjligt att höja lönen där det råder störst brist.

– Som mattelärare har man idag möjlighet att höja sin lön om man byter jobb, säger Ulla Hamilton.

Men också organisationsfrågor spelar stor roll, menar Johanna Jaara Åstrand.

Jag har aldrig träffat en lärare som inte säger att det behöver rensas på deras bord.

– Styrningen av skolan idag är inte optimal, vi har haft år av överbyråkrati där lärare ska ägna mer tid åt att skriva om elevernas behov än att jobba med behoven.

Skolorna är i behov av andra yrkeskategorier som kan avlasta, komplettera och stödja eleverna och lärare och dokumentation som är onödig måste bort, menar hon.

– Jag har aldrig träffat en lärare som inte säger att det behöver rensas på deras bord.

Johanna Jaara Åstrand menat att utöver lärarassistenter som avlastar lärare kan det även lika gärna vara aktuellt med socialpedagoger eller andra kringfunktioner som vaktmästare, elevhälsopersonal eller it-personal.

– Det kan finnas olika behov på olika skolor och det måste få vara upp till skolorna att avgöra vad de behöver.

Oenighet om fjärrundervisningens potential

De fackliga organisationernas inställning till vad som behövs kallar Ulla Hamilton för ”skråtänk”.

– De tar inte ansvar för den situationen som är nu, menar hon och pekar på att facken bland annat ifrågasätter fjärrundervisning.

Johanna Jaara Åstrand säger att fjärrundervisning kan vara användbart i några fall men att det tvärtom skapar ett ökat behov av ännu fler lärare.

– Vi har bejakat fjärrundervisning i vissa ämnen som modersmål och i vissa moderna språk, för att möjliggöra för elever att få den här kunskapen, men man lurar sig själv om man tror att distansundervisning är lösningen.

– Det behövs en lärare bakom skärmen och en annan lärare på plats där eleverna är.

Det är svårt med relationen till eleverna vid distansundervisning liksom att kunna anpassa och individualisera undervisningen när man är flera mil bort bakom en skärm, menar hon.

I ett längre perspektiv så skulle vi verkligen behöva ha en privat lärarutbildning i Sverige, en utbildning som på ett helt annat sätt fokuserar på ämneskunskaper.

Friskolorna tror på privat lärarutbildning

Parallellt med lärarbristen bubblar en debatt om bristerna i de befintliga lärarutbildningarna. Universitetskanslerämbetet som nyligen gjort en utvärdering av lärarutbildningarna kom fram till att av 67 granskade utbildningar har närmare hälften, 32 utbildningar fått bedömningen ”ifrågasatt kvalitet”.

Ulla Hamilton menar att det är ett problem att det inte finns någon kvalitetsgaranti för lärarutbildningen idag.

– I ett längre perspektiv så skulle vi verkligen behöva ha en privat lärarutbildning i Sverige, en utbildning som på ett helt annat sätt fokuserar på ämneskunskaper. Idag utbildas inte heller blivande lärare i ledarskap eller hur man ska använda digitala verktyg.

Lärarförbundet vill också se förändringar i utbildningarna men det handlar framförallt om att öka undervisningstiden och utveckla forskningen.

– Vi är inte för att man gör stora nya reformer, lärarutbildningen är den utbildning som förändrats i snabbast takt. Det har inte fått sätta sig för att mycket tid har gått till att hela tiden implementera nya förändringar, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Vi vill att det skjuts till mer pengar på forskningssidan. Särskilt när det gäller den praktiknära forskningen, så att vi kan få fler forskande lärare. Idag är det många andra som forskar på lärande, vi tycker att det borde vara fler lärare som forskar på det som lärarna själva brottas med i yrket varje dag.

Toppnyheter

Brooks, till vänster.  Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
De svenska krispaketen

Tillväxtverket börjar kräva tillbaka permitteringsstöd

27,3 miljarder kronor har delats ut i permitteringsstöd och Tillväxtverket börjar nu kräva tillbaka pengar från företag som inte följt reglerna och efter tre månader inkommit med en avstämning om hur pengarna förvaltats. De första 60 till 80 återkraven kommer att gå ut i veckan, skriver DN.

– Det är ärenden där det är ganska klart för oss att företaget inte lämnat in uppgifter för avstämningen utan att ha något giltigt skäl för det, säger avdelningschefen Tim Brooks.

9 min
Magdalena Andersson (S). Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ansökningstiden för omställningsstöd förlängs

Regeringen öppnar för att förlänga ansökningstiden för omställningsstödet, som i nuläget löper ut den sista augusti. Det uppger finansminister Magdalena Andersson (S) för Studio Ett.

– Det har ju varit regeringens attityd hela tiden att vi lyssnar på olika inspel, säger hon.

SVT Nyheter rapporterade i helgen att endast 621 miljoner kronor har delats ut jämfört med väntade 39 miljarder. Samtidigt har endast 11 700 företag ansökt om stödet av 180 000 företag som möter dess kriterier, enligt regeringens beräkningar.

En möjlig förklaring, som lyfts fram av företagarorganisationen Företagarna, är att ansökan är krånglig. Men de många uppgifterna är nödvändiga, enligt finansministern.

– Det är ju ändå skattebetalarnas pengar som ska betalas ut och då är det också viktigt att vi har en viss kontroll, säger hon till Sveriges Radio.

Omställningsstödet är ett bidrag på minst 5 000 kronor och som mest 150 miljoner kronor som kan betalas ut till företag som med anledning av covid-19 förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning under mars och april i år.

Idag 06:55
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Permitteringsstöd billigare än väntat – notan halveras

När permitteringsstödet infördes i våras rullade ansökningarna in och snart räknade regeringen på att stöden skulle kosta dem 95 miljarder kronor. Nu, några månader senare mer än halveras prognosen som Tillväxtverket har gjort. Det rapporterar DI.

Permitteringsnotan räknas uppgå till 43 miljarder istället för 95 miljarder kronor.
– Vi kan se att det är många företag som i samband med avstämningen indikerar att de har behövt ett mindre stöd än de ursprungligen har ansökt om, säger Richard Källstrand, avdelningschef på Tillväxtverket, till DI.

4 tim
Läs mer om De svenska krispaketen
Statsepidemiolog Anders Tegnell på dagens pressträff.  Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Regeln om max 50 personer ligger fast: ”Inte över än”

Coronavirustrenden i Sverige är positiv – men Folkhälsomyndigheten håller fast vid begränsningen av sammankomster med fler än 50 personer.

– Det är definitivt ingen risk som vi är villiga att ta just nu, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på dagens pressträff.

Osäkerheten inför hösten och eventuella nya smittoutbrott är fortsatt stor och Tegnell menar att det är viktigt att hålla i restriktionerna.

– Det är definitivt inte över än, säger han.

18 min
Illustrationsbild.  Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ericsson, Sandvik och Telia förlänger hemarbete

Storbolag som Ericsson, Sandvik och Telia kommer att fortsätta att arbeta hemifrån i alla fall där det är möjligt, skriver Dagens Industri efter Folkhälsomyndighetens beslut att förlänga rekommendationen i förra veckan. Electrolux väljer en delvis annan väg och planerar att öppna dörrarna till sina kontor i september, men med nya säkerhetsrutiner på plats.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning, varnade nyligen för riskerna med fortsatt hemarbete.

– Det arbetssättet börjar nu slå negativt på utveckling, tillväxt och lönsamhet, sa han till DI i förra veckan.

9 min
Badande barn i Stockholm/Arkivbild. Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

25 procent av svenskarna tror att de kommer smittas

Var fjärde svensk tror att de kommer att bli smittade av coronaviruset. Det säger Morgan Olofsson vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och hänvisar till en enkät från Kantar/Sifo.

– Kortfattat kan man säga att oron för att själv bli smittad har minskat kraftigt, men oron för att andra ska smittas finns fortsatt, säger Morgan Olofsson.

Drygt åtta av tio svenskar säger att de fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer.

2 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Kritiken mot Tiktok

Källor: Apple har visat intresse för att köpa Tiktok

Techjätten Apple har uttryckt intresse för att köpa Bytedance-ägda videoappen Tiktok enligt ”flera källor”, skriver Direkt och refererar till Axios.

Microsoft är sedan tidigare i samtal om att köpa den kinesiska videoappen.

Strax efter uppgifterna publicerades rapporterade dock samma reporter att det inte pågår några diskussioner om att köpa Tiktok, enligt en talesperson för Apple.

Texten uppdateras.

8 min
Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Källor: Microsoft lägger Tiktok-samtalen på is

Microsoft uppges ha pausat förhandlingarna om att köpa Tiktoks amerikanska verksamhet från kinesiska Bytedance, efter att president Donald Trump i fredags sa att han var emot affären och stod i begrepp att bannlysa den i USA. Det uppger källor för Wall Street Journal.

Microsoft och Bytedance trodde att de grova dragen i en uppgörelse skulle kunna vara färdiga till måndag – men Trumps utspel tog dem på sängen, säger en källa till tidningen.

Källorna uppger för WSJ att förhandlingarna mellan Microsoft och Bytedance inte är döda, men att parterna nu väntar på att få mer klarhet i Vita husets linje innan man går vidare.

Osäkerheten är nu stor över vad som egentligen ska hända med den omåttligt populära videodelningsappen i USA, efter de senaste dagarnas turer, konstaterar TT: Ska den bannlysas, säljas eller knoppas av?

2 aug
Illustrationsbild.  Jessica Hill / TT NYHETSBYRÅN
undefined

FOI-expert Tiktok-varnar: Aggressiv datasamling

Om man känner sig bekväm med att kinesisk underrättelsetjänst eventuellt får tillgång till all information i telefonen är det fritt fram att fortsätta använda appar som Tiktok. Är man inte bekväm ska man absolut inte använda den. Det säger FOI:s forskningsingenjör David Lindahl till SVT Nyheter.

– Tiktok är väldigt aggressiv när det gäller att samla in information, säger han.

USA:s president Donald Trump öppnade i helgen för att bannlysa Tiktok i landet, med motiveringen att amerikansk användardata riskerar att hamna i händerna på den kinesiska staten.

Appen har sedan tidigare förbjudits i Indien av samma skäl.

Idag 08:50
Läs mer om Kritiken mot Tiktok
Illustrationsbild. Kallestad, Gorm / TT NYHETSBYRÅN
Jakten på ett coronavaccin

WHO uppmanar Ryssland att följa riktlinjer för vaccin

WHO uppmanar Ryssland att följa alla riktlinjer gällande framtagandet av ett vaccin som ska skydda mot covid-19, skriver AFP. Landet har under de senaste dagarna flaggat för att miljontals doser ska produceras redan i september, med förhoppningen att påbörja vaccinationsprogrammet i oktober.

WHO-talespersonen Christian Lindmeier säger att det självklart är positivt om forskare lyckas ta fram effektiva verktyg mot viruset. Samtidigt noterar han att det är en stor skillnad mellan att ha ett vaccin som tycks fungera och ett vaccin som har genomgått en robust kontroll.

Enligt Lindmeier har organisationen inte fått någon officiell information av Ryssland att ett vaccin är nära att färdigställas.

37 min
Illustrationsbild. TT/AP
undefined

Studie: Vaccin skyddade apor från lungskador

Astra Zenecas så kallade ”Oxfordvaccin” är ett av de coronavacciner som ligger bäst till i den internationella kapplöpning som nu pågår.

Nu har forskare vid Institute of Allergy and Infectious Diseases i USA har gjort en studie där åtta rhesusapor testades med vaccinet, rapporterar TT. Av studien framgår det att de till skillnad från ovaccinerade apor inte drabbades av lunginflammation eller andra allvarliga lungrelaterade sjukdomar som kopplas till covid-19.

Studien visar också att sju av de åtta vaccinerade aporna inte hade spår av pågående virusinfektion när de utsattes för viruset efter att ha fått en andra dos av vaccinet. Samtliga av de ovaccinerade aporna som utsattes vid samma tillfälle utvecklade covid-19.

Idag 06:29
Läs mer om Jakten på ett coronavaccin
Arkivbild.  Marcus Ericsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Amazonutmaningen

Postnord: Vi blir en logistikpartner till Amazon

När det nu bekräftats att Amazons svenska intåg faktiskt kommer att bli av är Postnord en viktig partner gällande leveranserna. Det säger Peter Hesslin, e-handel- och logistikchef på Postnord, till DI Digital.

Redan nu arbetar Amazon och Postnord med varandra men med e-handelsjättens etablering kommer samarbetet fördjupas.

Peter Hesslin tror inte att etableringen kommer att skapa en anstormning på Postnords tjänster, som redan i dag arbetar med flera stora e-handlare, skriver DI.

Exakt när lanseringen av amazon.se sker är ännu inte klart.

2 tim
TT
undefined

Amazon lanserar sajt i Sverige: ”Vi är optimistiska”

Nu har Amazon påbörjat sin lansering i Sverige. Det bekräftar e-handelsgiganten i ett pressmeddelande efter månader av spekulationer och läckt information.

Hittills har svenskar kunna beställa varor från Amazon via andra europiska länder men kommer snart kunna göra det via sajten amazon.se.

– Vi är optimistiska inför att vi, genom att fokusera på de saker vi tror att kunderna kommer att lägga störst vikt vid – låga priser, stort utbud och snabba leveranser – på sikt kommer att kunna vinna de svenska kundernas förtroende, säger Alex Ootes, en av de ansvariga cheferna, i pressmeddelandet.

4 tim
Arkivbild: Amazons grundare Jeff Bezos Lindsey Wasson / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Amazon uppges vara nära en lansering i Sverige

E-handelsplattformen Amazon kommer att lanseras i Sverige i september eller oktober, enligt uppgifter till DI. Om bara ett par år kommer den amerikanska jätten att kontrollera nära 50 procent av den svenska näthandeln, bedömer e-handelskonsulten Markus Varsikko.

– Amazon vill inte döda andra företag, men det blir en sidoeffekt, säger han till tidningen.

Han tillägger att det är ”jättefarligt” för företag att underskatta vad Amazon ”är kapabla till”.

I maj uppgav källor för Breakit att Amazon planerar lansering i Sverige under det tredje kvartalet i år.

15 jun
Läs mer om Amazonutmaningen
Sven Granath/Minnesplatsen i Botkyrka. TT
undefined

Kriminolog: ”Med mycket skjutningar blir det så här”

Att oskyldiga blir offer för de kriminella gängens våld beror dels på att skjutningarna ökat och dels på att våldet i de kretsarna blivit mer effektivt, enligt Sven Granath, kriminolog och analytiker på Stockholmspolisen.

– Har vi mycket skjutningar och framför allt med automatvapen så blir det förr eller senare någon utomstående som blir offer, säger han till P4 Stockholm.

Natten till söndag sköts en 12-årig flicka ihjäl vid en bensinstation i Botkyrka. Enligt SVT:s uppgifter var hon ute och rastade hunden när hon träffades av skottet.

Idag 08:15
Minnesplats i botkyrka/Johan Forssell TT
undefined

Forssell: Ord kommer inte att stoppa kriminella gäng

Efter mordet på en 12-årig flicka i Botkyrka är det dags att regeringen börjar agera efter allt tomt prat om kraftfulla åtgärder mot gängkriminaliteten, skriver Moderaternas Johan Forssell på Aftonbladet Debatt.

Att skjutningarna ökar trots polisens omtalade Operation Rimfrost tyder på att gängkriminaliteten nått en punkt där tillfälliga satsningar inte löser något, enligt Forssell. Han kräver nu tre åtgärder: Mer resurser till polisen att utreda komplicerad brottslighet, högre straff för gängkriminella samt gängens möjligheter till nyrekrytering måste slås ut.

”Det är inte ord som kommer att stoppa de kriminella gängens framfart eller förhindra nya skjutningar”, skriver Johan Forssell.

Idag 07:37
Läs mer om Mordet i Botkyrka

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer