Foto: Fredrik Sandberg/TT
Skolpolitik

”Skolan är enda vägen bort från ett utsatt område”

Den här veckan syns ett fokus på skolan på landets ledarsidor. Borås Tidnings ledarsida tar upp de omdiskuterade introduktionsprogrammen som riktar sig till de elever som inte har nått upp till kraven för att komma in på gymnasiet. ”Introduktionsprogrammen gör mer skada än nytta för de elever som kämpar för att få behörighet till gymnasiet” skriver de och pekar på att endast sex procent av eleverna som går programmet får en gymnasieexamen inom tre år. Även Lärarnas Riksförbund har konstaterat att en reform kring programmen är nödvändig, där är förlängd skolplikt ett förslag.

Reidar Carlsson på Gefle Dagblad diskuterar situationen för stökiga elever som har inlärningssvårigheter. Det länge pågått en debatt kring huruvida de ska inkluderas i vanliga klasser eller gå i särskilda resursklasser. Carlsson menar att resursklasser är bra för såväl de utsatta eleverna som eleverna i de vanliga klasserna och lärarna. ”Det är bra att kommuner skapar fler resursklasser, och att så många politiker nu tycks ha insett att den så kallade inkluderingen inte har fungerat bra för någon” skriver Carlsson.

Hans Bülow på Sydöstran lyfter att den svenska skolan faktiskt är bättre än sitt rykte. En undersökning som Skolverket presenterade i veckan visar att 90 procent av lärarna är nöjda med den svenska skolan, något som borde bidra till bättre skolresultat hos eleverna, menar Bülow. På sikt anser han att staten ska ta över finansieringen för skolan. ”Många kommuner planerar enligt tidigare utbildningsministern Gustav Fridolin, MP, stora åtstramningar i skolan. Långsiktigt måste därför staten ta över finansieringen av skolan”.

Johan Rudström på UNT:s ledarsida lyfter vikten av en bra skola ur ett trygghetsperspektiv. ”Skolan är den enda vägen bort från ett utsatt område (…) Redan i tioårsåldern kan vägen stakas ut, mot slutbetyg och vidareutbildning, eller mot utanförskapet” skriver Rudström.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer