Skogen och miljön

”Skogsnäringen spelar avgörande roll i klimatarbetet”

Skogsnäringens positiva klimateffekt är nästan lika stor som den totala svenska konsumtionens utsläpp av 100 miljoner ton koldioxid per år, skriver Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

I en färsk rapport redovisas för första gången den totala klimateffekten av skogen och dess produkter. Nästan hälften av klimatnyttan uppstår efter att träden avverkas och blir virke, fiberbaserade produkter och bioenergi som används istället för betong, plast och olja. Dessutom bidrar skogens fossilfria produkter till att olja och kol kan lämnas kvar under jord istället för att bli fossila utsläpp till atmosfären.

– Rapporten handlar om den cirkulära bioekonomins omfattande klimatnytta. Investeringar i hållbart skogsbruk och skogsindustri världen över kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling och för att nå FN:s klimatmål, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, i pressmeddelandet.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer