Äganderätten i skogen

Skogsindustrierna: ”Borde aldrig hamnat i domstol”

Staten ska betala 18 miljoner kronor till flera markägare som inte har beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog, enligt en dom från Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

– Det här borde aldrig ha hamnat i domstol, eftersom rätten till ersättning är skyddad i grundlagen. Dagens dom tydliggör att denna rätt är stark och att myndigheterna inte kan krypa undan genom att hävda att det inte skulle vara pågående markanvändning, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, i en kommentar.

– Om samhället vill skydda skog av naturvårdsskäl så måste markägaren ersättas. Men för omställningen från fossilt till förnybart är det framför allt viktigt att tillräckligt mycket skog får brukas och användas i vårt land, säger Linda Eriksson.

Bakgrund:

Rättstvisten handlar om att flera skogsägare stämt staten sedan de fått nej till att avverka skog i fjällnära områden och nekats ersättning.

Statliga Skogsstyrelsen konstaterade förra våren att frågan är så juridiskt komplicerad att det krävs klargöranden från både domstolarna och regeringen.

I våras gick en majoritet i riksdagen emot regeringen och uppmanade den att se över reglerna och ersättningen när skogsägares möjligheter att avverka stoppas av miljöhänsyn.

Frågan finns också med som punkt 26 i överenskommelsen mellan S, MP, C och L. Där framhålls att rättssäkerheten för markägare ska stärkas och att de ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukarrätten.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer