Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Äganderätten i skogen

Skogsägarna: ”En ny regering måste garantera äganderätten”

Skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet, enligt Skogsprogrammets vision.

Den växande skogen binder inte bara koldioxid, den förnybara träråvaran kan användas för att ersätta betong, stål och andra oljebaserade produkter, anser Johan Eriksson, medlemschef och Torgnys Hardselius, styrelseordförande för Norra Skogsägarna i ett debattinlägg i Västerbottens-kuriren.

Men istället för att lyfta skogsägarnas positiva arbete tillsatte regeringen en statligt finansierad nyckelbiotopsinventering som riskerar att slå sönder skogsägarnas planer. Och myndigheternas agerande i den fjällnära skogen behöver en ordentlig städning, menar de.

”Det är oacceptabelt att hundratals skogsägare får vänta i flera år på att Skogsstyrelsen ska handlägga deras ansökningar om avverkningstillstånd, utan att veta om skogen får avverkas eller inte. Skogsägare som nekas avverkning tvingas dessutom stämma staten i domstol för att få frågan om ersättning prövad”, skriver de.

Så fort en ny regering är på plats behöver den visa ledarskap, så att äganderätten kan garanteras, betonar de.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
undefined