Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Skatteverkets nya vapen mot företagare totalsågas

Nu ska Skatteverket få utökade befogenheter i jakten på ekonomiska brottslingar. ”Skatteverket kan sänka ett företag med ganska enkla metoder, och har alldeles för låga beviskrav”, säger advokaten Jan Thörnhammar till fPlus.

Advokaten Jan Thörnhammar menar att Skatteverket under de senaste åren har fått ”betydligt mycket mer muskler” i vad han kallar för ”Skatteverkets kamp mot företagen”.

– Vi lever i ett högskattesamhälle och en kontroll som är enorm. Skatteverket kan sänka ett företag med ganska enkla metoder. De har givits alltför långtgående befogenheter och har alldeles för låga beviskrav till exempel när de begär och tillåts göra betalnings- och bevissäkring. Den enskilda företagarens rättstrygghet är alldeles för dålig, säger han till fPlus.

Skatteverket får utökade befogenheter

Den första juli år ska dessutom Skatteverkets befogenheter för att jaga ekonomiska brottslingar öka, efter att riksdagen nyligen klubbade igenom ett sådant förslag. Bland annat ska myndighetens brottsbekämpande verksamhet utökas och även omfatta olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och mer muskler för att lösa penningtvättsbrott.

Dessutom ligger förslag om ökade rapporteringskrav för skatterådgivare, vilket fPlus tidigare har rapporterat om. Advokater befarar att de kommer att bli Skatteverkets förlängda arm och i praktiken fungera som angivare.

Men Skatteverket har redan i dag långtgående befogenheter när det gäller att driva in skatt och utreda skattebrott och bedrägerier, menar experter och företagare som fPlus har intervjuat. De vittnar om övertramp från myndigheten och varnar för att ytterligare insatser för att stärka Skatteverket riskerar att missa målet.

”Tvingas i konkurs innan tillgång till domstol”

Jan Thörnhammar berättar att en småföretagare kan komma in på måndagsmorgonen och upptäcka att alla bankkonton är tömda – och samma dag få ett brev på posten gällande betalnings- och bevissäkring.

– Skatteverket ska utreda och se till att skatten kommer in. Och företag ska självklart göra rätt för sig. Men problemet är att företag tvingas till konkurs innan de ens får tillgång till domstol. Man slår ut en enskild person, dennes familj och släktingar innan den enskilde ens har kunnat göra sin röst hörd. Då kränker man de mest grundläggande reglerna om rätten till en rättvis rättegång.

Ett annat problem är att det är svårt för företag som har tillfälliga problem att kunna rekonstrueras, menar advokaten Jan Thörnhammar.

– Många företag kan ibland uppleva dålig likviditet. Och som det ser ut i dag tvingas man sätta bolaget i konkurs – även ifall man bara är dagar ifrån en lönsam affär som kan rädda hela bolaget. Det kan för många bli en fruktansvärd situation som uppstår.

”Vanliga företagare faller dit”

Stockholmsföretagaren Lars Jansson, som länge intresserat sig för små och medelstora företagares skattefrågor, är framförallt kritisk mot företrädaransvaret, som han menar ger Skatteverket alldeles för stor makt i skatteprocesser.

– Ett av de stora problemen med företrädaransvaret är att bedragare – de som avsiktligt planerar konkurser, smiter med pengar, och lämnar kvar utslagna så kallade målvakter som företrädare – kommer undan. Men vanliga företagare som inte känner till hur lagen fungerar och försöker rädda sitt företag i god tro, de faller dit, säger han.

Han menar att Skatteverket skulle kunna komma åt lagbrott och oegentligheter med de regler som redan finns i aktiebolagslagen.

– Företrädaransvaret är en extralagstiftning som lägger krav som inte stämmer överens med aktiebolagslagen och är som en snubbeltråd för företagare som försöker rädda sitt företag från konkurs. Det gör det bekvämt för Skatteverket att driva in skatt men försämrar företagsklimatet.

Företagsklimatet blir lidande, vi får färre företag och jobb, och det blir sämre skatteintäkter på lång sikt.

En företagare som döms till företrädaransvar går ofta även i personlig konkurs, vilket kan leda till ett livslångt ekonomiskt utanförskap då många aldrig lyckas återbetala sina skatteskulder, berättar Lars Jansson.

– Det leder såklart till en större förlust för samhället då de som skulle kunna bli skattebetalare framöver inte har några möjligheter att bli det. Vi borde se över reglerna för personliga konkurser och skuldsanering så att de bättre möjliggör för den som misslyckats att komma tillbaka som nyttig samhällsmedborgare, säger han och fortsätter:

– Skatteverket ser alltför ofta sin roll som att driva in så mycket skatt som möjligt på kort sikt vilket kan leda till att företagsklimatet blir lidande, vi får färre företag och jobb, och det blir sämre skatteintäkter på lång sikt.

Flera problemområden

Lars Jansson, tar även upp problematiken med så kallade ”osanna fakturor”.

– När ett företag tagit hjälp av en underentreprenör som inte skött sina skatteinbetalningar tillämpas ett antagande hos Skatteverket att underentreprenörens personal egentligen ska ses som anställd hos företaget och fått betalningen svart. Eller att det inte utförts något arbete och att betalningen har slussats tillbaka till utbetalaren, säger han och fortsätter:

– Då menar myndigheten att den uteblivna skatten, med arbetsgivaravgifter och skattetillägg, ska betalas av företaget som anlitat underentreprenören. Det antas ha varit i maskopi med underentreprenören eller borde ha kontrollerat underentreprenören bättre.

Att utan bevis på maskopi gå åt den som anlitat en underentreprenör som fuskar är inte rimligt, menar han.

– Det här händer trots att underentreprenören är godkänd för F-skatt och registrerad för moms och därmed har rätt och skyldighet att fakturera och svara för inbetalningen av arbetsgivaravgifter, källskatt och moms. Det är ju själva poängen med F-skatten. När F-skatten infördes sades det att den skulle innebära att företagare som anlitade ett företag med F-skatt inte skulle riskera att bli ansvarigt för det anlitade företagets skatter. Så har det inte blivit.

Problematiken i grunden hos lagstiftaren

Problemet som uppstår när en företagare överklagar en upptaxering på grund av att en underentreprenör inte betalt sina skatter är att det ställs osannolikt låga krav på Skatteverkets bevisning i förvaltningsrätterna. Samt att de i alltför stor utsträckning godtar Skatteverkets krav, berättar Lars Jansson.

Advokaten Jan Thörnhammar menar att problematiken i grunden ligger hos lagstiftaren.

– Varken svenska politiker eller Skatteverket gillar småföretag. Den svenska hållningen har varit att gulla med storföretag och rikta kontroller mot småföretagare. Utöver det är Skatteverkets grundinställning att alla småföretag fuskar på det ena eller andra sättet.

Lars Jansson menar att det kan finnas en oförståelse hos handläggare på myndigheten för småföretagarnas villkor.

– Det kan vara svårt att sätta sig in i hur en småföretagares liv och verksamhet ser ut. Skatteverket är en myndighet som behövs men det finns anledningar att ifrågasätta många av de ställningstaganden som gjorts. Det finns ett för stort utrymme för Skatteverket att driva igenom orättvisa domar genom det rådande systemet.

”Behövs reformer för att stärka rättssäkerheten”

Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, noterar att Lars Janson och Jan Thörnhammar bland annat tar upp problematiken kring det skatterättsliga företrädaransvaret, osanna fakturor och möjligheterna att få anstånd med betalning av skatt.

– Vi anser att det behövs flera reformer för att stärka rättssäkerheten vid beskattningen.

– Vad gäller det skatterättsliga företrädaransvaret har regeringen vid upprepade tillfällen försenat och begränsat den fullständiga översyn av regelverket som Svenskt Näringsliv begärt. Vi anser att regelverket behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning.

Även anståndsreglerna har i sig en inbyggd problematik som endast kan lösas genom ändrad lagstiftning, menar hon.

– Svenskt Näringsliv har också under många år påtalat problematiken med osanna fakturor. Glädjande nog har Högsta förvaltningsdomstolen under våren avgjort ytterligare ett mål i frågan och ännu en gång betonat att det krävs stark bevisning för Skatteverkets påstående om osanna fakturor.

fPlus har sökt finansminister Magdalena Andersson för en kommentar.

I nedanstående artikel svarar Eva Mårtensson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, på kritiken.

Toppnyheter

Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Så mycket mer skatt drog staten in förra året

Förra årets deklarationer visar att staten fick in betydligt fler miljarder både från företag och privatpersoner jämfört med året innan, skriver Di.

Privatpersoners slutliga skatt blev närmare 12 miljarder kronor högre i deklarationerna 2019 än för deklarationerna 2018 och skatter från företag och juridiska personer ökade med 10 miljarder, visar statistik från SCB.

Di skriver att på den positiva sidan för löntagarna var att skattereduktionerna ökade med 10 miljarder.

Företag och andra juridiska personer hade en beskattningsbar inkomst på 662 miljarder, drygt 8 procent mer än för 2017. De betalade in 201 miljarder i skatter och avgifter, en ökning med 10 miljarder kronor. Den främsta förklaringen är att bolagsskatten ökade med 6 miljarder kronor, skriver Di.

12 jan
Nesvold, Jon Olav / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Plastpåseskatten – dyr symbolpolitik utan nytta

”Regeringens plastpåseskatt är ytterligare ett exempel på dyr miljöpolitik, som vare sig hjälper naturen eller vår ekonomi”, skriver Niklas Wykman (M) på Dagens Samhälles debattsida.

Han menar att den nya skatten på plastbärkassar innebär en skattehöjning på flera hundralappar per år för en vanlig barnfamilj.

Han kritiserar även att regeringen räknar med att den nya skatten ska ge flera miljarder kronor till statskassan – trots att syftet är att konsumtionen ska minska.

”Att bygga skattepolitiken på skattebaser som man avser fasa ut är inte en ansvarsfull ekonomisk politik”.

4 tim
Läs mer om Det svenska skattetrycket
Jonas Sjöstedt  Patrick Trägårdh/TT / TT NYHETSBYRÅN
Vänsterpartiets framtid

Sjöstedt: Ambitionen borde vara att V sitter i regering

Vänsterpartiet borde ha ambitionen att sitta i nästa regering, säger den avgående partiledaren Jonas Sjöstedt i Ekots Lördagsintervju.

Han tror att läget i svensk politik kommer att tvinga Socialdemokraterna att förhandla med Vänsterpartiet.

– Det handlar alltid om politikens innehåll, men för mig är det helt självklart att vi vill genomföra så mycket som möjligt av vår politik, och det gör man bäst i en regering, säger han i intervjun.

Vänsterpartiet har hotat att fälla regeringen om de lägger fram förslag om en förändrad arbetsrätt och marknadshyror. I intervjun säger han även att han fått signaler om att statsminister Stefan Löfven inte kommer att utlysa ett extra val.

4 tim
Läs mer om Vänsterpartiets framtid

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
USA:s Donald Trump, Kinas Liu He på onsdagen. Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
undefined

EU hotar att dra USA och Kina inför WTO efter avtalet

Om det nya handelsavtalet mellan USA och Kina sätter marknadskrafter ur spel och missgynnar andra länder kan EU anmäla parterna till WTO. Det sa EU:s nya handelskommissionär Phil Hogan under ett besök i Washington på torsdagen, rapporterar Financial Times.

– Vi har inte analyserat dokumentet i detalj, med vi ska göra det. Och om det finns problem med efterlevnaden av WTO-regler kommer vi självklart att vidta åtgärder, sa Hogan enligt tidningen.

Han tillade att EU inte är ”trigger-happy” med att ta fall till WTO, skriver Bloomberg.

– Men vi kommer att stå upp för våra intressen, sa han.

Igår 23:44
Liu He och Donald Trump. Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Här är de viktigaste punkterna i fas ett-avtalet

Fas ett-avtalet mellan USA och Kina omfattar 86 sidor, här är några av de viktigaste punkterna, enligt Financial Times och Bloomberg.
• Både USA och Kina lovar att inte devalvera sina valutor och att upprätthålla en marknadsbaserad växelkurs.
• Kina går med på att utöka sin import av amerikanska varor och tjänster med 200 miljarder dollar under de närmaste två åren.
• Kina lovar att amerikanska företag inte ska tvingas att lämna över sin teknik i utbyte mot tillstånd för att bedriva verksamhet i landet.
• Kina går med på med på utökade skydd av immateriella rättigheter. Bland annat blir det lättare för amerikanska företag att stämma andra bolag för stöld av affärshemligheter.
• Kina åtar sig att genomföra en rad åtgärder för att öppna upp landets finansiella sektor för konkurrens. Vita huset ger motsvarande löften om att kinesiska finansiella tjänster ska få en icke-diskriminerande behandling i USA.

Igår 06:53
Läs mer om Handelskonflikten Kina-USA