Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Skatteverkets nya vapen mot företagare totalsågas

Nu ska Skatteverket få utökade befogenheter i jakten på ekonomiska brottslingar. ”Skatteverket kan sänka ett företag med ganska enkla metoder, och har alldeles för låga beviskrav”, säger advokaten Jan Thörnhammar till fPlus.

Advokaten Jan Thörnhammar menar att Skatteverket under de senaste åren har fått ”betydligt mycket mer muskler” i vad han kallar för ”Skatteverkets kamp mot företagen”.

– Vi lever i ett högskattesamhälle och en kontroll som är enorm. Skatteverket kan sänka ett företag med ganska enkla metoder. De har givits alltför långtgående befogenheter och har alldeles för låga beviskrav till exempel när de begär och tillåts göra betalnings- och bevissäkring. Den enskilda företagarens rättstrygghet är alldeles för dålig, säger han till fPlus.

Skatteverket får utökade befogenheter

Den första juli år ska dessutom Skatteverkets befogenheter för att jaga ekonomiska brottslingar öka, efter att riksdagen nyligen klubbade igenom ett sådant förslag. Bland annat ska myndighetens brottsbekämpande verksamhet utökas och även omfatta olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och mer muskler för att lösa penningtvättsbrott.

Dessutom ligger förslag om ökade rapporteringskrav för skatterådgivare, vilket fPlus tidigare har rapporterat om. Advokater befarar att de kommer att bli Skatteverkets förlängda arm och i praktiken fungera som angivare.

Men Skatteverket har redan i dag långtgående befogenheter när det gäller att driva in skatt och utreda skattebrott och bedrägerier, menar experter och företagare som fPlus har intervjuat. De vittnar om övertramp från myndigheten och varnar för att ytterligare insatser för att stärka Skatteverket riskerar att missa målet.

”Tvingas i konkurs innan tillgång till domstol”

Jan Thörnhammar berättar att en småföretagare kan komma in på måndagsmorgonen och upptäcka att alla bankkonton är tömda – och samma dag få ett brev på posten gällande betalnings- och bevissäkring.

– Skatteverket ska utreda och se till att skatten kommer in. Och företag ska självklart göra rätt för sig. Men problemet är att företag tvingas till konkurs innan de ens får tillgång till domstol. Man slår ut en enskild person, dennes familj och släktingar innan den enskilde ens har kunnat göra sin röst hörd. Då kränker man de mest grundläggande reglerna om rätten till en rättvis rättegång.

Ett annat problem är att det är svårt för företag som har tillfälliga problem att kunna rekonstrueras, menar advokaten Jan Thörnhammar.

– Många företag kan ibland uppleva dålig likviditet. Och som det ser ut i dag tvingas man sätta bolaget i konkurs – även ifall man bara är dagar ifrån en lönsam affär som kan rädda hela bolaget. Det kan för många bli en fruktansvärd situation som uppstår.

”Vanliga företagare faller dit”

Stockholmsföretagaren Lars Jansson, som länge intresserat sig för små och medelstora företagares skattefrågor, är framförallt kritisk mot företrädaransvaret, som han menar ger Skatteverket alldeles för stor makt i skatteprocesser.

– Ett av de stora problemen med företrädaransvaret är att bedragare – de som avsiktligt planerar konkurser, smiter med pengar, och lämnar kvar utslagna så kallade målvakter som företrädare – kommer undan. Men vanliga företagare som inte känner till hur lagen fungerar och försöker rädda sitt företag i god tro, de faller dit, säger han.

Han menar att Skatteverket skulle kunna komma åt lagbrott och oegentligheter med de regler som redan finns i aktiebolagslagen.

– Företrädaransvaret är en extralagstiftning som lägger krav som inte stämmer överens med aktiebolagslagen och är som en snubbeltråd för företagare som försöker rädda sitt företag från konkurs. Det gör det bekvämt för Skatteverket att driva in skatt men försämrar företagsklimatet.

Företagsklimatet blir lidande, vi får färre företag och jobb, och det blir sämre skatteintäkter på lång sikt.

En företagare som döms till företrädaransvar går ofta även i personlig konkurs, vilket kan leda till ett livslångt ekonomiskt utanförskap då många aldrig lyckas återbetala sina skatteskulder, berättar Lars Jansson.

– Det leder såklart till en större förlust för samhället då de som skulle kunna bli skattebetalare framöver inte har några möjligheter att bli det. Vi borde se över reglerna för personliga konkurser och skuldsanering så att de bättre möjliggör för den som misslyckats att komma tillbaka som nyttig samhällsmedborgare, säger han och fortsätter:

– Skatteverket ser alltför ofta sin roll som att driva in så mycket skatt som möjligt på kort sikt vilket kan leda till att företagsklimatet blir lidande, vi får färre företag och jobb, och det blir sämre skatteintäkter på lång sikt.

Flera problemområden

Lars Jansson, tar även upp problematiken med så kallade ”osanna fakturor”.

– När ett företag tagit hjälp av en underentreprenör som inte skött sina skatteinbetalningar tillämpas ett antagande hos Skatteverket att underentreprenörens personal egentligen ska ses som anställd hos företaget och fått betalningen svart. Eller att det inte utförts något arbete och att betalningen har slussats tillbaka till utbetalaren, säger han och fortsätter:

– Då menar myndigheten att den uteblivna skatten, med arbetsgivaravgifter och skattetillägg, ska betalas av företaget som anlitat underentreprenören. Det antas ha varit i maskopi med underentreprenören eller borde ha kontrollerat underentreprenören bättre.

Att utan bevis på maskopi gå åt den som anlitat en underentreprenör som fuskar är inte rimligt, menar han.

– Det här händer trots att underentreprenören är godkänd för F-skatt och registrerad för moms och därmed har rätt och skyldighet att fakturera och svara för inbetalningen av arbetsgivaravgifter, källskatt och moms. Det är ju själva poängen med F-skatten. När F-skatten infördes sades det att den skulle innebära att företagare som anlitade ett företag med F-skatt inte skulle riskera att bli ansvarigt för det anlitade företagets skatter. Så har det inte blivit.

Problematiken i grunden hos lagstiftaren

Problemet som uppstår när en företagare överklagar en upptaxering på grund av att en underentreprenör inte betalt sina skatter är att det ställs osannolikt låga krav på Skatteverkets bevisning i förvaltningsrätterna. Samt att de i alltför stor utsträckning godtar Skatteverkets krav, berättar Lars Jansson.

Advokaten Jan Thörnhammar menar att problematiken i grunden ligger hos lagstiftaren.

– Varken svenska politiker eller Skatteverket gillar småföretag. Den svenska hållningen har varit att gulla med storföretag och rikta kontroller mot småföretagare. Utöver det är Skatteverkets grundinställning att alla småföretag fuskar på det ena eller andra sättet.

Lars Jansson menar att det kan finnas en oförståelse hos handläggare på myndigheten för småföretagarnas villkor.

– Det kan vara svårt att sätta sig in i hur en småföretagares liv och verksamhet ser ut. Skatteverket är en myndighet som behövs men det finns anledningar att ifrågasätta många av de ställningstaganden som gjorts. Det finns ett för stort utrymme för Skatteverket att driva igenom orättvisa domar genom det rådande systemet.

”Behövs reformer för att stärka rättssäkerheten”

Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, noterar att Lars Janson och Jan Thörnhammar bland annat tar upp problematiken kring det skatterättsliga företrädaransvaret, osanna fakturor och möjligheterna att få anstånd med betalning av skatt.

– Vi anser att det behövs flera reformer för att stärka rättssäkerheten vid beskattningen.

– Vad gäller det skatterättsliga företrädaransvaret har regeringen vid upprepade tillfällen försenat och begränsat den fullständiga översyn av regelverket som Svenskt Näringsliv begärt. Vi anser att regelverket behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning.

Även anståndsreglerna har i sig en inbyggd problematik som endast kan lösas genom ändrad lagstiftning, menar hon.

– Svenskt Näringsliv har också under många år påtalat problematiken med osanna fakturor. Glädjande nog har Högsta förvaltningsdomstolen under våren avgjort ytterligare ett mål i frågan och ännu en gång betonat att det krävs stark bevisning för Skatteverkets påstående om osanna fakturor.

fPlus har sökt finansminister Magdalena Andersson för en kommentar.

I nedanstående artikel svarar Eva Mårtensson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, på kritiken.

Toppnyheter

Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

Regeringen prövar Preems utbyggnad i Lysekil

Preems planerade utbyggnade av raffinaderiet i Lysekil kommer att prövas av regeringen, rapporterar SVT.

Både Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdsverket har rekommenderat att regeringen ska pröva utbyggnaden. Regeringen tar därför över frågan i viss mån från Mark- och miljööverdomstolen, skriver SVT.

Utbyggnaden innebär att Preems utsläpp av koldioxid fördubblas och enligt SVT kommer de utsläppen att motsvara sex gånger de utsläpp som hela inrikesflyget står för.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) håller en pressträff om prövningen klockan 11.30.

2 tim
Norges statsminister Erna Solberg, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Islands premiärminister Katrin Jakobsdottir, Tysklands förbundskapten Angela Merkel, Finlands statsminister Antti Rinne och Sveriges statsminister Stefan Löfven poserar under en pressträff under de nordiska statsministrarnas årliga inofficiella sommarmöte på Island. Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nordiska ledare vill skapa hållbara samhällen

De nordiska samhällena ska bli de mest hållbara i världen. Det lovar regionens statsministrar i en gemensam deklaration – som dock saknar konkreta detaljer, noterar nyhetsbyrån TT.

– Vi är mycket medvetna om att vi inte kan bekämpa klimatkrisen utan att också ta social rättvisa, jämställdhet och mänskliga rättigheter i beaktande, sade Katrín Jakobsdottír vid en presskonferens i Reykjavik tillsammans med de andra nordiska ledarna.

Sveriges statsminister Stefan Löfven tillade att de kommer att föra fram sitt budskap med gemensamma krafter på FN:s klimattoppmöte i New York den 23 september.

20 aug
Läs mer om Klimatomställningen
Pedro Ribas Alves från den brasilianska räddningstjänsten hjälper ett bältdjur att dricka/bränder rasar på tusentals plats i Amazonas. TT
Bränderna i Amazonas

”Vi förlorar miljontals och åter miljontals djur”

De rekordmånga bränderna i Amazonas sammanfaller med att regnskogen avverkas i en allt snabbare takt, vilket har skapat en hätsk debatt om skövling i Brasilien.

Roel Brienen, professor vid Leeds universitet i England, har studerat Amazonas i mer än 15 år. Han varnar för ett mardrömsscenario där Amazonas blir torrare, en savann, vilket vore ”game over” för kampen mot klimatförändringarna. Han understryker också hotet mot artrikedomen.

– Bränderna innebär att vi förlorar miljoner och åter miljoner djur.

Robin Chazdon, professor emeritus vid Connecticuts universitet, säger att man kan vänta sig negativa konsekvenser för den globala uppvärmningen eftersom bränderna bidrar till koldioxidutsläpp. Om regnskogen inte får återhämta sig kommer den inte att kunna fylla sin höga potential för lagring av koldioxid.

– Skogar kan växa upp igen efter bränder, men inte om bränderna återkommer var femte år och inte om marken anpassas till jordbruk, säger hon till NBC News.

3 tim
Jair Bolsonaro ADRIANO MACHADO / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Bolsonaros attack efter omvärldens oro: Kolonialt

Brasiliens president Jair Bolsonaro går till hårt angrepp mot den franske ledaren Emmanuel Macron, rapporterar internationella medier. Attacken kommer efter att Macron har satt frågan om bränderna i Amazonas på dagordningen för G7-mötet.

– Den franske presidentens förslag om att händelserna i Amazonas ska diskuteras vid G7-mötet, utan att länderna i regionen får delta, påminner om en kolonial mentalitet som inte hör hemma i det 21:a århundradet, sa Bolsonaro i ett tal som direktsändes på Facebook.

6 tim
Flygbild tagen i regionen Mato Grosso den 20 augusti/Macron. TT
undefined

Världsledare oroade: ”Vårt hus brinner, bokstavligen”

Bränderna i Amazonas regnskogar väcker nu allt fler reaktioner på högsta internationella nivå. FN:s generalsekreterare António Guterres skriver på Twitter att han är ”djupt orolig”.

”När vi är mitt i en global klimatkris har vi inte råd med fler skador på en viktig källa till syre och artmångfald”, skriver han på Twitter och tillägger att ”Amazonas måste skyddas”.

Frankrikes president Emmanuel Macron kallar bränderna en ”internationell krissituation” och uppmuntrar de andra länderna i G7 att ha Amazonas högst på agendan när de möts på lördag.

”Vårt hus brinner, bokstavligt talat”, skriver han på Twitter.

Igår 19:55
Läs mer om Bränderna i Amazonas
Illustrationsbild.  Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Stockholmsbörsen öppnar uppåt – Mekonomen rusar

Stockholmsbörsen öppnar svagt uppåt på fredagen. I öppningen står de ledande indexen som följer:
• OMXS30: +0,9 %
• OMXSPI: +0,6 %
Volvo öppnar uppåt efter att Industrivärden köpt aktier för närmare 800 miljoner kronor. Mekonomens aktie stiger över 10 procent efter att bolaget presenterat en ökad omsättning med 90 procent i andra kvartalet. Även finansbolaget Catella stiger efter att ha ökat sitt rörelseresultat med 38 procent i andra kvartalet.

Swedbank meddelade på torsdagen att banken tar in en halv miljard dollar för att förbättra kapitalstrukturen. Swedbanks aktie stiger svagt på beskedet.

På eftermiddagen svensk tid håller den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell tal, vilket många analytiker bedömer kommer att påverka kurserna.

Texten uppdateras.

2 tim
Vincent Yu / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Försiktiga uppgångar i Asien i väntan på Powells tal

Det var en blandad utveckling på Asiens ledande börser under fredagsmorgonen. Vid stängning låg de flesta ledande index på plus:
• Nikkei: +0,4 %
• Shanghai: +0,5 %
• Shenzhen: +0,01 %
• Hongkong: +0,5 %
• Kospi: - 0,14 %
Spänningarna mellan Japan och Sydkorea har ökat sedan det senare landet sagt att de avbryter ett underrättelsesamarbetet, skriver CNBC.

Investerarna såg också fram emot Federal Reserve-chefen Jerome Powells tal i Jackson Hole.

5 tim
undefined

Räntekurvan inverterad igen – Wall Street neråt

Det stora S&P 500-indexet i New York har haft svårt att hitta någon riktning under torsdagen. En stark rapport från detaljhandelsbolaget Nordstrom tillsammans med tecken på en stark arbetsmarknad ställdes emot andra siffror som visade att aktiviteten minskade i tillverkningssektorn. Efter att ha öppnat med måttliga uppgångar höll sig indexet kring nollan mot slutet av dagen.


• S&P 500: -0,1 %
• Nasdaq: –0,4 %
• Dow Jones: +0,2 %


Fokus har också varit på Fed-chefen Jerome Powells kommande tal i Jackson Hole i morgon. ”Marknaden tar en paus medan investerarna väntar på nyheter från Powell i morgon”, säger James Ragan vid D.A. Davidson till Reuters.

Bland bolagen sticker Boeing ut, aktien steg över 4 procent efter att Reuters rapporterat att man planerar att tillsätta flera tjänster inom bland annat underhåll och logistikförberedelser rörande det flygstoppade planet 737Max.

Dessutom steg flera detaljhandelsbolag. Dick’s Sporting Goods, Nordstrom och BJ’S Wholesale Club stiger alla efter bättre än väntade kvartalsrapporter.

Tesla steg också i öppningen efter uppgifter om att Volkswagens vd Herbert Diess vill köpa andel i elbilstillverkaren – men sjönk igen efter att Diess avfärdat dem som ”ogrundade spekulationer”, skriver Finwire. Vid stängning är aktien upp omkring 0,6 procent.

Igår 13:50
Läs mer om Dagens börs
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Så påverkar skatteförändringarna din plånbok nästa år

Slopad värnskatt och höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt väntas ge höginkomsttagare flera tusenlappar extra i månaden nästa år, skriver DI.

Vid en lön på 75 000 kronor blir skatteförändringen 1 210 kronor. För den som tjänar 100 000 kronor handlar det om hela 2 460 kronor i sänkt skatt per månad.

Beräkningarna, som har utförts av Swedbank gäller vid oförändrad kommunalskatt och tar också hänsyn till de förändringar som ett höjt prisbasbelopp leder till.

För vissa kan de positiva effekterna dock påverkas av höjda kommunalskatter. Branschorganisationen SKL räknar med att 40 kommuner behöver höja skatten nästa år, med hänsyn till demografiska utmaningar.

Positivt är dock att vi fortfarande har stark arbetsmarknad vilket fyller på lönekuverten. Det leder till att löneökningstakt nästa år väntas landa på 2,6 procent, enligt Swedbank.

En annan positivt faktor är de fortsatt låga boräntorna i skuggan av att Riksbanken väntas avvakta med räntehöjningar.

”Ser man till hur de disponibla inkomsterna har utvecklats under de senaste år är det höginkomsttagare som är vinnarna, medan exempelvis arbetslösa, studerande och sjukpensionärer har halkat efter”, säger Arturo Arques privatekonom på Swedbank.

1 tim
Gabor Kotschy / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
undefined

”Så kan filmproduktionen lockas till Sverige igen”

Digitaliseringen och ökandet av streaming-tjänster bidrar till att kreativa näringar som film- och tv-industrin ofta har en hög tillväxttakt. Men höga skatter på produktion i Sverige gör att många jobb i snabb takt flyttar utomlands.

Det skriver flera företrädare för svensk film- och tv-industri på SvD Näringsliv. Nu efterfrågar de införandet av en produktionsrabatt, ett förslag som skulle medföra ökade skatteintäkter.

Efter många år utan politisk handlingskraft utreddes frågan år 2017. Utredningen rekommenderade då en 25 procentig produktionsrabatt i form av en kontantrabatt, en beprövad modell införd i Finland och flera andra länder.

Trots att utredningens förslag fick stöd av samtliga remissinsatser har produktionsrabatten ännu inte införts. Debattörerna menar därför att det är hög tid att förslaget kommer med i den kommande höstbudgeten.

”Om svensk innehållsinnovation ska kunna dra fördel av den teknologiska utvecklingen och omsättas i konkreta samhällsekonomiska effekter för Sverige, så måste Sverige konkurrera på samma villkor som resten av Europa”.

Igår 14:05
Läs mer om Det svenska skattetrycket

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN
EU:s framtid

"Sverige betalar för lite till EU"

EU:s budgetförhandlingar är inne i ett intensivt skede, rapporterar SR. Under de senaste åren Sverige betalat mellan 24 och 44 miljarder kronor om året i EU-avgift och under samma period har Sverige fått tillbaka mellan 10 och 12 miljarder kronor om året, enligt Sveriges riksdags EU-information. Sverige betalar för lite, anser vissa.

– Sverige är ett av de rikaste EU-länderna och det är inte mer än rättvist att Sverige betalar sin del av EU-budgeten, säger Gert-Jan Koopman , generaldirektör på EU-kommissionen, till Sveriges Radio.

Enligt EU-kommissionen betalar Sverige mindre i medlemskapsavgift än genomsnittet inom EU 0,7 procent av BNP jämfört med 0,8 procent som är snittet. När Storbritannien lämnar EU föreslår EU-kommissionen att den svenska avgiften höjs med 40 procent de kommande år. Därmed skulle Sverige hamna på samma nivå som övriga EU-länder.

Men från svensk sida har förslaget fått kalla handen.

– När ett land lämnar, då måste budgeten krympa. På samma sätt som de har ökat, när EU har växt, sade finansminister Magdalena Andersson till SVT för en tid sedan.

Under vårens diskussioner var Liberalerna det enda parti som ställde sig bakom en höjning.
– Jag menar att det finns en stor ängslighet både bland regeringspartierna och övriga partier för det här med EU. Jag tycker det är uppenbart att vi måste samarbeta mer internationellt för att lösa stora problem, sade Jan Björklund (L) till SVT.

1 tim
Ursula von der Leyen, tillträdande ordförande för EU-kommissionen.  Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
undefined

EU överväger ny jättefond för europeiska bolag

EU överväger att sjösätta en investeringsfond om 100 miljarder euro, motsvarande drygt 1 071 miljarder kronor, rapporterar Financial Times som tagit del av ett internt dokument.

Syftet med fonden är att stötta europeiska bolag inom strategiskt viktiga sektorer och ge dem en chans att konkurrera med globala jättar som Google, Apple, Alibaba och Tencent.

”Europa har inga sådana bolag. Det är en riskfaktor för tillväxt, jobb och för Europas inflytande i strategiska nyckelsektorer”, heter det i dokumentet, skriver FT.

Enligt tidningen är förslaget än så länge bara ett utkast men det ska ha presenterats för EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen.

3 tim
Läs mer om EU:s framtid