Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Skatteverkets nya vapen mot företagare totalsågas

Nu ska Skatteverket få utökade befogenheter i jakten på ekonomiska brottslingar. ”Skatteverket kan sänka ett företag med ganska enkla metoder, och har alldeles för låga beviskrav”, säger advokaten Jan Thörnhammar till fPlus.

Advokaten Jan Thörnhammar menar att Skatteverket under de senaste åren har fått ”betydligt mycket mer muskler” i vad han kallar för ”Skatteverkets kamp mot företagen”.

– Vi lever i ett högskattesamhälle och en kontroll som är enorm. Skatteverket kan sänka ett företag med ganska enkla metoder. De har givits alltför långtgående befogenheter och har alldeles för låga beviskrav till exempel när de begär och tillåts göra betalnings- och bevissäkring. Den enskilda företagarens rättstrygghet är alldeles för dålig, säger han till fPlus.

Skatteverket får utökade befogenheter

Den första juli år ska dessutom Skatteverkets befogenheter för att jaga ekonomiska brottslingar öka, efter att riksdagen nyligen klubbade igenom ett sådant förslag. Bland annat ska myndighetens brottsbekämpande verksamhet utökas och även omfatta olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och mer muskler för att lösa penningtvättsbrott.

Dessutom ligger förslag om ökade rapporteringskrav för skatterådgivare, vilket fPlus tidigare har rapporterat om. Advokater befarar att de kommer att bli Skatteverkets förlängda arm och i praktiken fungera som angivare.

Men Skatteverket har redan i dag långtgående befogenheter när det gäller att driva in skatt och utreda skattebrott och bedrägerier, menar experter och företagare som fPlus har intervjuat. De vittnar om övertramp från myndigheten och varnar för att ytterligare insatser för att stärka Skatteverket riskerar att missa målet.

”Tvingas i konkurs innan tillgång till domstol”

Jan Thörnhammar berättar att en småföretagare kan komma in på måndagsmorgonen och upptäcka att alla bankkonton är tömda – och samma dag få ett brev på posten gällande betalnings- och bevissäkring.

– Skatteverket ska utreda och se till att skatten kommer in. Och företag ska självklart göra rätt för sig. Men problemet är att företag tvingas till konkurs innan de ens får tillgång till domstol. Man slår ut en enskild person, dennes familj och släktingar innan den enskilde ens har kunnat göra sin röst hörd. Då kränker man de mest grundläggande reglerna om rätten till en rättvis rättegång.

Ett annat problem är att det är svårt för företag som har tillfälliga problem att kunna rekonstrueras, menar advokaten Jan Thörnhammar.

– Många företag kan ibland uppleva dålig likviditet. Och som det ser ut i dag tvingas man sätta bolaget i konkurs – även ifall man bara är dagar ifrån en lönsam affär som kan rädda hela bolaget. Det kan för många bli en fruktansvärd situation som uppstår.

”Vanliga företagare faller dit”

Stockholmsföretagaren Lars Jansson, som länge intresserat sig för små och medelstora företagares skattefrågor, är framförallt kritisk mot företrädaransvaret, som han menar ger Skatteverket alldeles för stor makt i skatteprocesser.

– Ett av de stora problemen med företrädaransvaret är att bedragare – de som avsiktligt planerar konkurser, smiter med pengar, och lämnar kvar utslagna så kallade målvakter som företrädare – kommer undan. Men vanliga företagare som inte känner till hur lagen fungerar och försöker rädda sitt företag i god tro, de faller dit, säger han.

Han menar att Skatteverket skulle kunna komma åt lagbrott och oegentligheter med de regler som redan finns i aktiebolagslagen.

– Företrädaransvaret är en extralagstiftning som lägger krav som inte stämmer överens med aktiebolagslagen och är som en snubbeltråd för företagare som försöker rädda sitt företag från konkurs. Det gör det bekvämt för Skatteverket att driva in skatt men försämrar företagsklimatet.

Företagsklimatet blir lidande, vi får färre företag och jobb, och det blir sämre skatteintäkter på lång sikt.

En företagare som döms till företrädaransvar går ofta även i personlig konkurs, vilket kan leda till ett livslångt ekonomiskt utanförskap då många aldrig lyckas återbetala sina skatteskulder, berättar Lars Jansson.

– Det leder såklart till en större förlust för samhället då de som skulle kunna bli skattebetalare framöver inte har några möjligheter att bli det. Vi borde se över reglerna för personliga konkurser och skuldsanering så att de bättre möjliggör för den som misslyckats att komma tillbaka som nyttig samhällsmedborgare, säger han och fortsätter:

– Skatteverket ser alltför ofta sin roll som att driva in så mycket skatt som möjligt på kort sikt vilket kan leda till att företagsklimatet blir lidande, vi får färre företag och jobb, och det blir sämre skatteintäkter på lång sikt.

Flera problemområden

Lars Jansson, tar även upp problematiken med så kallade ”osanna fakturor”.

– När ett företag tagit hjälp av en underentreprenör som inte skött sina skatteinbetalningar tillämpas ett antagande hos Skatteverket att underentreprenörens personal egentligen ska ses som anställd hos företaget och fått betalningen svart. Eller att det inte utförts något arbete och att betalningen har slussats tillbaka till utbetalaren, säger han och fortsätter:

– Då menar myndigheten att den uteblivna skatten, med arbetsgivaravgifter och skattetillägg, ska betalas av företaget som anlitat underentreprenören. Det antas ha varit i maskopi med underentreprenören eller borde ha kontrollerat underentreprenören bättre.

Att utan bevis på maskopi gå åt den som anlitat en underentreprenör som fuskar är inte rimligt, menar han.

– Det här händer trots att underentreprenören är godkänd för F-skatt och registrerad för moms och därmed har rätt och skyldighet att fakturera och svara för inbetalningen av arbetsgivaravgifter, källskatt och moms. Det är ju själva poängen med F-skatten. När F-skatten infördes sades det att den skulle innebära att företagare som anlitade ett företag med F-skatt inte skulle riskera att bli ansvarigt för det anlitade företagets skatter. Så har det inte blivit.

Problematiken i grunden hos lagstiftaren

Problemet som uppstår när en företagare överklagar en upptaxering på grund av att en underentreprenör inte betalt sina skatter är att det ställs osannolikt låga krav på Skatteverkets bevisning i förvaltningsrätterna. Samt att de i alltför stor utsträckning godtar Skatteverkets krav, berättar Lars Jansson.

Advokaten Jan Thörnhammar menar att problematiken i grunden ligger hos lagstiftaren.

– Varken svenska politiker eller Skatteverket gillar småföretag. Den svenska hållningen har varit att gulla med storföretag och rikta kontroller mot småföretagare. Utöver det är Skatteverkets grundinställning att alla småföretag fuskar på det ena eller andra sättet.

Lars Jansson menar att det kan finnas en oförståelse hos handläggare på myndigheten för småföretagarnas villkor.

– Det kan vara svårt att sätta sig in i hur en småföretagares liv och verksamhet ser ut. Skatteverket är en myndighet som behövs men det finns anledningar att ifrågasätta många av de ställningstaganden som gjorts. Det finns ett för stort utrymme för Skatteverket att driva igenom orättvisa domar genom det rådande systemet.

”Behövs reformer för att stärka rättssäkerheten”

Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, noterar att Lars Janson och Jan Thörnhammar bland annat tar upp problematiken kring det skatterättsliga företrädaransvaret, osanna fakturor och möjligheterna att få anstånd med betalning av skatt.

– Vi anser att det behövs flera reformer för att stärka rättssäkerheten vid beskattningen.

– Vad gäller det skatterättsliga företrädaransvaret har regeringen vid upprepade tillfällen försenat och begränsat den fullständiga översyn av regelverket som Svenskt Näringsliv begärt. Vi anser att regelverket behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning.

Även anståndsreglerna har i sig en inbyggd problematik som endast kan lösas genom ändrad lagstiftning, menar hon.

– Svenskt Näringsliv har också under många år påtalat problematiken med osanna fakturor. Glädjande nog har Högsta förvaltningsdomstolen under våren avgjort ytterligare ett mål i frågan och ännu en gång betonat att det krävs stark bevisning för Skatteverkets påstående om osanna fakturor.

fPlus har sökt finansminister Magdalena Andersson för en kommentar.

I nedanstående artikel svarar Eva Mårtensson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, på kritiken.

Toppnyheter

Arkivbild.  Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kampen mot terrorn

Imamernas advokater: ”Är ingen rättssäker process”

Sex män med starka kopplingar till svenska muslimska samfund pekas av Säpo ut som hot mot rikets säkerhet och har placerats i förvar. Fyra av de sex männens advokater är starkt kritiska till hur processen gått till och menar att den inte är rättssäker, skriver TT.

Problemet är enligt advokaterna att klienterna ställs inför vissa påståenden utan att få ta del av bevisning – vilket gör det svårt att bemöta anklagelserna.

– Det finns en bevisning som Säpo inte visar oss. Vi har sett en generell sammanställning där anklagelserna är väldigt allmänt hållna och väldigt luddiga, säger Joakim Johansson som företräder en imam från Västerås.

Igår 20:50
Dennis Töllborg. Bild från 2005. Anders Wejrot / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Rättsexpert: ”Avviker från minimikrav på en rättsstat”

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, är mycket kritisk till Säpos hantering av fallen med de sex män med starka kopplingar till svenska muslimska samfund som satts i förvar, skriver TT.

– Det avviker från minimikraven på en rättsstat. Att du och jag inte får reda på det här – fair enough, det kan finnas anledningar att hålla det hemligt. Men ingen får dömas ohörd och då måste man få ta del av det material som ligger till grund för ett myndighetsbeslut, säger han.

Fyra av de sex männens advokater kritiserar processen för att inte vara rättssäker och menar att de inte fått ta del av bevis som finns mot deras klienter.

Men Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wenstedt håller inte med om kritiken. Han menar att Migrationsverket såväl som regeringen och Migrationsdomstolen har tillgång till de uppgifter som ligger till grund för en ansökan om utvisning.

– I vissa fall kan det finnas uppgifter där sekretessen är såpass omfattande att de måste hållas hemliga även för personen själv, säger han och tillägger att det handlar om uppgifter som kan röja källor eller avslöja hur Säpo arbetar.

Igår 20:52
Läs mer om Kampen mot terrorn

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Illustrationsbild/Kerstin Heinemann 2004 och Linnéa Darell 2002. TT
Liberalernas framtid

L-politikerna lämnar efter avhoppet: Allvarlig delning

Partiveteranen och den tidigare riksdagsledamoten Linnéa Darell, 73, lämnar L:s partistyrelse efter Erik Ullenhags besked att han drar sig ur partiledarkampen, skriver TT.

Hon har tidigare tagit tydlig ställning för Ullenhags socialliberala linje. Darell hade inga planer på att kandidera till omval vid landsmötet, men väljer att kliva av nu eftersom hon anser att det finns andra som kan ”lirka ihop viljor” bättre.

73-åringen kan inte minnas att splittringen varit större än vad den är nu.

– Nej, inte sedan jag blev aktiv i partiet, sedan jag gick med som medlem 1983 och fick mina första uppdrag, säger hon till TT och fortsätter:

– Det som har funnits, vilket jag också sett på nära håll i vinter och nu än mer, är en väldigt allvarlig delning i politiska åsikter.

Även den tidigare riksdagsledamoten Kerstin Heinemann och Anna Maria Hellström Narti, liberal från Stockholm, lämnar partiet, skriver Aftonbladet.

Igår 17:37
Nyamko Sabuni. Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Mätning: Sabuni har var femte väljares förtroende

Drygt var femte väljare, 22 procent, har ganska eller mycket högt förtroende för Liberalernas partiledarkandidat Nyamko Sabuni, visar en ny opinionsmätning av Novus på uppdrag av SVT.

Samtidigt uppger tio procent att de har ganska eller mycket högt förtroende för Erik Ullenhag.

– Jämför vi med Jan Björklund låg hans förtroende på 15 procent i den senaste mätningen, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till SVT.

Igår 16:23
Annie Lööf/Ulf Kristersson/Nyamko Sabuni. TT
undefined

Lööf: Jag ser fram emot konstruktivt samarbete

C-ledaren Annie Lööf gratulerar Liberalernas partiledarkandidat Nyamko Sabuni efter att hennes sista motståndare, Erik Ullenhag, meddelat att han drar sig ur.

”Ser fram emot ett konstruktivt samarbete för liberala värderingar och frihetliga reformer som Sverige behöver!” twittrar hon.

M-ledaren Ulf Kristersson säger till Expressen att han inte vill lägga sig i andra partiers partiledarval.

– Nu konstaterar jag att det är Nyamko Sabuni kvar och jag tror att det kan bli väldigt bra, säger han.

Europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) skriver på Twitter att Ullenhag var för snäll när han formulerade sina politiska ambitioner. ”Snällhet vinner inga segrar i dagens politiska klimat.”

Igår 15:11
Läs mer om Liberalernas framtid