Skatteverket vs företagen

Skatteverket vill kräva företagen på ännu fler rapporter

Företagen skickar kontinuerligt in rapporter till Skatteverket. Det ska bland annat stoppa skatteflykt. Nu vill regeringen införa ytterligare rapportskyldighet. Det medför helt orimliga kostnader för företagen.

Det skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert finansiell rapportering, på Svenskt Näringsliv, i ett inlägg på bloggen fokus på skatterna.

Det kallas ”informationsskyldighet för skatterådgivare” och är en utredning från regeringen som föreslår att det införs en skyldighet för främst skatterådgivare att lämna uppgifter till Skatteverket om s.k. rapporteringspliktiga arrangemang.

Förslaget bygger på ett EU-direktiv men har i Sverige byggts på med ännu fler skyldigheter för företagen, allt för att förhindra vad Skatteverket kallar aggressiv skatteplanering. Men förslagen är oproportionerliga med hänsyn till regleringsbehovet. Utredningen har dessutom underskattat den administrativa bördan och kostnaderna för att efterleva regelverket, skriver Svenskt Näringsliv i en remiss.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer