CHRISTINE OLSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Skatteverket: ”Viktigt att ha kvar möjligheten att utkräva företrädaransvar”

Massiv kritik riktas mot Skatteverkets ”möjligheter” att driva stressade men livskraftiga företag i konkurs. Men Skatteverkets rättsliga expert Daniel Eriksson håller inte med om att verktyget används för lättvindigt.

Kan ni förstå att vissa rekonstruktörer upplever att seriösa företagare ofta misstänkliggörs och inte får en rimlig chans att rädda företaget?

– När det gäller Skatteverkets handläggning av företagsrekonstruktioner så har handläggarna Skatteverkets riktlinjer för skattebetalning att följa. Dessa riktlinjer visar att Skatteverket är positivt inställt till rekonstruktioner och ska underlätta för livskraftiga företag att hitta konstruktiva lösningar på sina betalningsproblem. Samtidigt ska Skatteverket alltid göra en bedömning av om det offentliga ackordet är till ekonomisk fördel för staten, säger Daniel Eriksson, rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning.

Om bolagets skatt är någon dag sen kan Skatteverket hävda att företrädarna har varit grovt oaktsamma och därför utkräva personligt betalningsansvar enligt Företrädaransvaret. Används den möjligheten för lättvindigt?

– Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit Skatteverkets ansökan om betalningsansvar där det, bland många omständigheter, rörde sig om en förfallodag. I målet tillstyrkte Skatteverket överklagandet inför Högsta förvaltningsdomstolens avgörande och Skatteverket har anpassat sin handläggning efter domstolens sammantagna bedömning, säger han.

Sällan som Skatteverket ansöker om ett betalningsansvar vid endast en passerad förfallodag

– Skatteverket ska vid varje utredning om företrädaransvar konstatera om de subjektiva rekvisiten för ett betalningsansvar är uppfyllda, med andra ord om företrädaren agerat uppsåtligt eller med grov oaktsamhet när bolaget inte betalat sina skatter och avgifter i tid. Som Statskontorets rapport från maj 2018 (2018:14) visar så är det sällan som Skatteverket ansöker om ett betalningsansvar vid endast en passerad förfallodag, fortsätter han.

Om ett bolag märker att de kan få svårt att betala skatten i rätt tid, så måste företrädarna omgående vidta ingripande åtgärder som att avveckla bolaget för att slippa personligt betalningsansvar. Kommentar?

– Att man som företrädare måste vidta verksamma åtgärder, det vill säga ansökan om företagsrekonstruktion, ansökan om konkurs eller betalningsinställelse för att undgå ett betalningsansvar är en förutsättning som praxis givit och Skatteverket tillämpar denna praxis i vår handläggning samtidigt som många andra omständigheter kan påverka bedömningen om en ansökan ska ges in eller inte, säger han.

Finns det inte en risk att företag tvingas till för tidiga konkurser på grund av detta? Är det verkligen tanken med lagen?

– Statskontorets rapport visar att det inte finns några tydliga indikationer på att företrädaransvar skulle vara konkursdrivande och av de undersökningar som gjorts kan inte den slutsatsen heller med säkerhet dras, säger han.

Hur ser ni på att Skatteverket har denna unika möjlighet att driva in skatt på? (andra fordringsägare har ju inte samma möjlighet). Rimligt med denna ”gräddfil”?

– Företrädaransvar är ett verktyg som används i mycket begränsad omfattning, men som behövs för att skydda seriösa företag mot illojal konkurrens, och alla som betalar rätt skatt. Det är ett verktyg, bland flera, i arbetet mot grov, organiserad brottslighet, mot företag som startas för kriminell verksamhet och aldrig haft en tanke på att betala skatter och avgifter, säger han.

Kan ni förstå att vissa vill slopa företrädaransvaret?

– Företrädansvar används väldigt sällan och bara när Skatteverket bedömer att de obetalda skatterna har orsakats av uppsåt eller grov oaktsamhet, säger han.

– Vi anser att det är viktigt att ha kvar möjligheten att utkräva företrädaransvar som verktyg mot grov organiserad brottslighet. Tyvärr finns det företag som startas med kriminellt uppsåt, och samhället behöver ha verktyg i kampen mot detta. Det handlar även om att skydda de företag som gör rätt för sig, som betalar sina skatter och avgifter, fortsätter han.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer