CHRISTINE OLSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Skatteverket: ”Viktigt att ha kvar möjligheten att utkräva företrädaransvar”

Massiv kritik riktas mot Skatteverkets ”möjligheter” att driva stressade men livskraftiga företag i konkurs. Men Skatteverkets rättsliga expert Daniel Eriksson håller inte med om att verktyget används för lättvindigt.

Kan ni förstå att vissa rekonstruktörer upplever att seriösa företagare ofta misstänkliggörs och inte får en rimlig chans att rädda företaget?

– När det gäller Skatteverkets handläggning av företagsrekonstruktioner så har handläggarna Skatteverkets riktlinjer för skattebetalning att följa. Dessa riktlinjer visar att Skatteverket är positivt inställt till rekonstruktioner och ska underlätta för livskraftiga företag att hitta konstruktiva lösningar på sina betalningsproblem. Samtidigt ska Skatteverket alltid göra en bedömning av om det offentliga ackordet är till ekonomisk fördel för staten, säger Daniel Eriksson, rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning.

Om bolagets skatt är någon dag sen kan Skatteverket hävda att företrädarna har varit grovt oaktsamma och därför utkräva personligt betalningsansvar enligt Företrädaransvaret. Används den möjligheten för lättvindigt?

– Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit Skatteverkets ansökan om betalningsansvar där det, bland många omständigheter, rörde sig om en förfallodag. I målet tillstyrkte Skatteverket överklagandet inför Högsta förvaltningsdomstolens avgörande och Skatteverket har anpassat sin handläggning efter domstolens sammantagna bedömning, säger han.

Sällan som Skatteverket ansöker om ett betalningsansvar vid endast en passerad förfallodag

– Skatteverket ska vid varje utredning om företrädaransvar konstatera om de subjektiva rekvisiten för ett betalningsansvar är uppfyllda, med andra ord om företrädaren agerat uppsåtligt eller med grov oaktsamhet när bolaget inte betalat sina skatter och avgifter i tid. Som Statskontorets rapport från maj 2018 (2018:14) visar så är det sällan som Skatteverket ansöker om ett betalningsansvar vid endast en passerad förfallodag, fortsätter han.

Om ett bolag märker att de kan få svårt att betala skatten i rätt tid, så måste företrädarna omgående vidta ingripande åtgärder som att avveckla bolaget för att slippa personligt betalningsansvar. Kommentar?

– Att man som företrädare måste vidta verksamma åtgärder, det vill säga ansökan om företagsrekonstruktion, ansökan om konkurs eller betalningsinställelse för att undgå ett betalningsansvar är en förutsättning som praxis givit och Skatteverket tillämpar denna praxis i vår handläggning samtidigt som många andra omständigheter kan påverka bedömningen om en ansökan ska ges in eller inte, säger han.

Finns det inte en risk att företag tvingas till för tidiga konkurser på grund av detta? Är det verkligen tanken med lagen?

– Statskontorets rapport visar att det inte finns några tydliga indikationer på att företrädaransvar skulle vara konkursdrivande och av de undersökningar som gjorts kan inte den slutsatsen heller med säkerhet dras, säger han.

Hur ser ni på att Skatteverket har denna unika möjlighet att driva in skatt på? (andra fordringsägare har ju inte samma möjlighet). Rimligt med denna ”gräddfil”?

– Företrädaransvar är ett verktyg som används i mycket begränsad omfattning, men som behövs för att skydda seriösa företag mot illojal konkurrens, och alla som betalar rätt skatt. Det är ett verktyg, bland flera, i arbetet mot grov, organiserad brottslighet, mot företag som startas för kriminell verksamhet och aldrig haft en tanke på att betala skatter och avgifter, säger han.

Kan ni förstå att vissa vill slopa företrädaransvaret?

– Företrädansvar används väldigt sällan och bara när Skatteverket bedömer att de obetalda skatterna har orsakats av uppsåt eller grov oaktsamhet, säger han.

– Vi anser att det är viktigt att ha kvar möjligheten att utkräva företrädaransvar som verktyg mot grov organiserad brottslighet. Tyvärr finns det företag som startas med kriminellt uppsåt, och samhället behöver ha verktyg i kampen mot detta. Det handlar även om att skydda de företag som gör rätt för sig, som betalar sina skatter och avgifter, fortsätter han.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Göteborgs Energi
Det svenska skattetrycket

Ny kritik mot miljöskatterna – ger mer utsläpp än innan

Från och med augusti vill regeringen införa en ny skatt på fossila bränslen i kraftvärmenät. Men förslaget får kritik, inte minst från Göteborgs Energi.

Alf Engqvist, vd för Göteborg Energi, menar att lagen får motsatt effekt mot vad lagstiftaren vill. Det rapporterar Göteborgs-Posten.

– Vi kommer att behöva dra ned produktionen i Rya kraftvärmeverk och produktionen kommer att flyttas från kraftvärme till hetvattenproduktion – vilket betyder minskad elproduktion från oss. Och nettoeffekten av det blir i sin tur att elen som konsumeras produceras i länder med kolkraft i stället, säger han till tidningen.

Enligt deras remissvar kommer den sammanlagda effekten år 2020 av lagförslaget bli att koldioxidutsläppen i atmosfären istället ökar med 42 000 ton och dessutom blir det 100 miljoner kronor dyrare.

Finansminister Magdalena Anderssons pressekreterare säger till GP att de just nu inte kommer att ge några kommentarer.

Igår 15:54
Ruud, Vidar / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Kritiken: Kemikalieskatten stoppar återvinning

Nu tilltar kritiken mot den föreslagna höjningen av kemikalieskatten. Inrego, som återanvänder och säljer datorer, mobiler och andra IT-produkter, är ett av många företag som är rasar.

I ett remissvar skriver de att skatten går rakt emot den cirkulära ekonomi som regeringen säger sig vilja eftersträva. Den går även emot FN:s mål för hållbar konsumtion och produktion, menar de.

”Dessutom innebär skatten att produkter redan nu dubbelbeskattas under sin livscykel. En höjning skulle förstärka dessa negativa effekter ytterligare”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

De kommer även med förslag om förbättringar.

”Om regeringen menar allvar med sin klimatpolitik borde den undanta begagnade IT- och elektronikprodukter från kemikalieskatt helt och hållet”, skriver de.

21 mar
Det svenska skattetrycket

Krångel för datahallar kan skrämma bort etableringar

Det är viktigt att Sverige kan erbjuda attraktiva och förutsägbara villkor för att attrahera investerare i den internationella datahallsbranschen, menar Energiföretagen, Node Pole och Svenskt Näringsliv.

De har i en hemställan krävt ändringar som ska undvika negativa och kostsamma administrativa konsekvenser av Skatteverkets ställningstagande.

”I hemställan begärs att ansökan om avdrag av energiskatt ska göras av ägaren till eller den som opererar över datahallen och att denne anses vara stödmottagare”, skriver de.

Jättar som Amazon, Google och Facebook lockas till Sverige med löften om billig el till serverhallar, konstaterar Edvard Hollertz i en ledare i NT, och menar att det inte är oproblematiskt.

Under 2017 sänktes energiskatten för datacenter, och de likställdes i princip med tillverkningsindustrin. Men en ny tolkning av Skatteverket innebär att alla datahallar inte kan dra nytta av reduktionen.

”Bara de företag som även äger utrustningen i hallar får ta del av skattesänkningen. Det innebär att de globala jättarna – som Facebook och Amazon – fortsatt gynnas, samtidigt som många lokala aktörer åker på en skattesmäll”, skriver han.

”Regering och riksdag måste skyndsamt tydliggöra lagstiftningen, så att Sverige inte förlorar viktiga investeringar och nya jobb”, skriver företrädare för Energiföretagen, Node Pole och Svenskt Näringsliv, i Computer Sweden.

21 mar
Läs mer om Det svenska skattetrycket