Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Skatteverket fortsätter köra över företagare – trots ny praxis

Trots att Högsta förvaltningsdomstolen har satt ned foten fortsätter Skatteverket att tvinga företagare i personliga konkurser. Nu tilltar kritiken.

Det skatterättsliga företrädaransvaret har under lång tid fått kritik, inte minst från näringslivet och akademin. Företagare tvingas till onödiga konkurser, inte minst då lagtexten kring grov oaktsamhet tolkas väldigt strikt.

I princip kan det räcka med att skatten är någon dag sen för att en styrelseledamot för bolaget ska kunna bli personligt betalningsansvarig.

Men under 2018 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som hade prövat två specifika fall, där ansökningar om företagsrekonstruktion hade nått Förvaltningsrätten i Linköping en dag för sent.

Det vill säga efter att bolagets skatter hade förfallit till betalning.

Tog inte hänsyn till sviktande hälsa

I båda målen var Förvaltningsrätten och sedan Kammarrätten i Jönköping eniga om att företrädarna hade varit grovt oaktsamma, eftersom de inte agerade i rätt tid, skriver Dagens Juridik.

Försvårande omständigheter för bolaget och dess företrädare tog man inte hänsyn till. Det handlade bland annat om sviktande hälsa och att banken plötsligt sa upp ett lån.

Men HFD gjorde en annan bedömning, och menade att det i varje enskilt fall måste göras en bedömning av de konkreta omständigheterna, skriver Dagens Juridik.

I de aktuella fallen ansåg HFD att kraven för grov oaktsamhet hos bolagets företrädare inte var uppfyllda, eftersom betalningsoförmågan kunde härledas till saker som låg utanför deras kontroll.

HFD beslutade att företrädarna inte skulle bli personligt betalningsansvariga via företrädaransvaret.

Företagen förlorade i 514 av 519 fall

Men trots att domen från HFD skulle nyansera läget fortsätter skattskyldiga att drabbas, visar en ny kartläggning av Svenskt Näringsliv.

Totalt dömdes företrädaransvar ut i 514 av 519 undersökta fall, skriver Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, i ett inlägg på bloggen Fokus på skatterna. Andelen är till och med högre än innan HFD:s avgörande.

Slutsatsen är att HFD:s dom inte har mildrat situationen, utan kritiken mot det strängt utformade ansvaret och den hårda tillämpningen kvarstår.

Exemplen på företagare som drabbas är många. Rättvis skatteprocess pekar också på att vid skatterättsliga mål mot staten så får endast sex procent full ersättning för sina rättegångskostnader trots att de vinner målet.

Ett felaktigt besked från Skatteverket kan i flera fall leda till personliga konkurser.

– En småföretagare kan i dessa lägen uppleva sig närmast rättslös, säger Günther Mårder, vd för Företagarna, till Rättvis skatteprocess.

Toppnyheter

Adam Schiff. J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Schiff: Trumps agerande mycket värre än Watergate

Att villkora militärt bistånd till Ukraina mot gentjänster, såsom Demokraterna anser att Donald Trump gjort, är mycket värre än det Richard Nixon gjorde under Watergate-skandalen. Det säger den demokratiske ordföranden i underrättelseutskottet, Adam Schiff, som leder förhören i den pågående riksrättsutredningen, skriver AFP.

Han menar att Trump genom sitt agerande svikit en allierad, som dessutom ligger i krig.

– Det är betydigt värre än en tredje klassens inbrott i Demokraternas högkvarter, sa Schiff, när de öppna förhören i dag avslutades.

Igår 22:14
Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Andrew Yang och Tom Steyer.  ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
undefined

Sanders: Trump är tidernas mest korrupta president

Under debatten mellan tio av Demokraternas primärvalskandidater i natt togs frågan om den pågående riksrättsutredningen mot president Donald Trump upp.

– Jag tror inte att det är en bra idé att vi rättar oss efter Trumps retorik och säger ”lås in honom”. Vi måste ena landet, sa den före detta vicepresidenten Joe Biden.

Bernie Sanders tryckte på vikten av att ingen amerikan står över lagen, men ville samtidigt betona att USA trots allt inte är så polariserat som det kan verka.

– Han är förmodligen den mest korrupta presidenten i modern tid, men vi kan inte bara fokusera på Donald Trump. Om vi gör det förlorar vi valet, sa han.

Elizabeth Warren gjorde en passning till gårdagens kongressutfrågning av EU-ambassadören Gordon Sondland, som tidigare ska ha bidragit med stora belopp till Trumps kampanj:

– Vi kommer inte att ge ambassadörsposter till den högst bjudande, sa hon.

Även Kamala Harris var på offensiven och kallade Trump för en brottsling som bor i Vita huset.

Igår 03:35
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
Jonathan Ernst / TT NYHETSBYRÅN
Frihandelns framtid

Källor: Utredning kan ge USA skäl till nya EU-tullar

Trumpadministrationen överväger att genomföra ytterligare en säkerhetsutredning av handeln med EU, för att kunna rättfärdiga strafftullar. Det uppger källor för Politico i ett skede där tidsfristen för de varslade biltullarna löpt ut.

I praktiken skulle det leda till att fordonstullarna – motiverade av att importen ses som ett säkerhetshot – inte längre blir aktuella. I stället skulle EU kunna bli föremål för en bredare utredning, som i förlängningen skulle kunna ge Donald Trump argument för strafftullar på import från EU inom flera sektorer.

– Vad det skulle göra är att skapa en situation där presidenten får ett övertag över EU det kommande året, säger en före detta tjänsteman vid administrationen.

Igår 20:18
Salvatore Di Nolf / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Snart kan WTO sluta fungera fullt ut

Om tre veckor kan världshandelsorganisationen WTO sluta fungera full ut, rapporterar Sveriges Radio.

Anledningen är att USA vägrar att utse en ny domare till organisationens appellationsdomstol.

Den nuvarande domaren pensioneras om knappt tre veckor och om det inte finns någon ny domare på plats då kommer en fungerande instans som kan upprätthålla internationella handelsregler att saknas.

Agerandet bottnar i USA:s kritik mot WTO som man menar inte fungerar då organisationen inte hindrar länder från att stjäla teknik från bolag i andra länder och att konkurrera på oschyssta villkor, rapporterar SR.

Igår 14:28
Läs mer om Frihandelns framtid

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer