Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Skatteverket fortsätter köra över företagare – trots ny praxis

Trots att Högsta förvaltningsdomstolen har satt ned foten fortsätter Skatteverket att tvinga företagare i personliga konkurser. Nu tilltar kritiken.

Det skatterättsliga företrädaransvaret har under lång tid fått kritik, inte minst från näringslivet och akademin. Företagare tvingas till onödiga konkurser, inte minst då lagtexten kring grov oaktsamhet tolkas väldigt strikt.

I princip kan det räcka med att skatten är någon dag sen för att en styrelseledamot för bolaget ska kunna bli personligt betalningsansvarig.

Men under 2018 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som hade prövat två specifika fall, där ansökningar om företagsrekonstruktion hade nått Förvaltningsrätten i Linköping en dag för sent.

Det vill säga efter att bolagets skatter hade förfallit till betalning.

Tog inte hänsyn till sviktande hälsa

I båda målen var Förvaltningsrätten och sedan Kammarrätten i Jönköping eniga om att företrädarna hade varit grovt oaktsamma, eftersom de inte agerade i rätt tid, skriver Dagens Juridik.

Försvårande omständigheter för bolaget och dess företrädare tog man inte hänsyn till. Det handlade bland annat om sviktande hälsa och att banken plötsligt sa upp ett lån.

Men HFD gjorde en annan bedömning, och menade att det i varje enskilt fall måste göras en bedömning av de konkreta omständigheterna, skriver Dagens Juridik.

I de aktuella fallen ansåg HFD att kraven för grov oaktsamhet hos bolagets företrädare inte var uppfyllda, eftersom betalningsoförmågan kunde härledas till saker som låg utanför deras kontroll.

HFD beslutade att företrädarna inte skulle bli personligt betalningsansvariga via företrädaransvaret.

Företagen förlorade i 514 av 519 fall

Men trots att domen från HFD skulle nyansera läget fortsätter skattskyldiga att drabbas, visar en ny kartläggning av Svenskt Näringsliv.

Totalt dömdes företrädaransvar ut i 514 av 519 undersökta fall, skriver Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, i ett inlägg på bloggen Fokus på skatterna. Andelen är till och med högre än innan HFD:s avgörande.

Slutsatsen är att HFD:s dom inte har mildrat situationen, utan kritiken mot det strängt utformade ansvaret och den hårda tillämpningen kvarstår.

Exemplen på företagare som drabbas är många. Rättvis skatteprocess pekar också på att vid skatterättsliga mål mot staten så får endast sex procent full ersättning för sina rättegångskostnader trots att de vinner målet.

Ett felaktigt besked från Skatteverket kan i flera fall leda till personliga konkurser.

– En småföretagare kan i dessa lägen uppleva sig närmast rättslös, säger Günther Mårder, vd för Företagarna, till Rättvis skatteprocess.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer