Eva Mårtensson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning.  Pressbild
Skatteverket vs företagen

”Skatteverket för inte en kamp mot företagen”

Skatteverket svarar på kritiken som förs fram i artikeln:

Eva Mårtensson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, säger till fPlus att mycket av kritiken som riktas mot myndigheten handlar om lagstiftningen.

– Som statstjänstemän måste vi förhålla oss till lagstiftningen. Och vi måste tillämpa lagstiftningen så som lagstiftningen är skriven. Om man anser att reglerna är fel så måste man vända sig till politikerna.

Företagare vittnar om att det finns en oförståelse hos handläggare på Skatteverket för småföretagarnas villkor och vardag och hänvisar till möjligheterna att få anstånd med betalning av skatt.

Eva Mårtensson möter den kritiken med att berätta att anstånd under vissa omständigheter kan beviljas.

– Det finns reglerat i lagstiftningen och vi följer den. Anstånd vid betalning av skatt kan absolut medges men då måste skälen uppfyllas så som det uttrycks i lagstiftningen. Men jag vill absolut framhålla att det inte finns någon oförståelse för småföretagares vardag som ligger till grund till för varför man inte kan få anstånd.

Hon berättar vidare att reglerna kring företrädaransvaret är omdebatterat men att Skatteverket inte beslutar om företrädaransvar.

– Skatteverket ansöker om företrädaransvar hos förvaltningsrätten endast om det enligt Skatteverkets bedömning föreligger grov oaktsamhet eller uppsåt. Och det är domstolen som beslutar om företrädaransvar. Vi ser företrädaransvaret som ett av flera verktyg i vårt arbete mot grov kriminell brottslighet.

En advokat menar även att Skatteverket givits alltför långtgående befogenheter och att det ställs alldeles för låga krav när man begär och tillåts göra betalnings- och bevissäkring.

Hur ser ni på den kritiken?

– Vi gör ansökan om betalningssäkring hos domstolen, och det är domstolarna som beslutar. Vi ansöker endast om betalningssäkring för att säkra betalning från betalningsskyldiga där vi bedömer att det finns en risk för betalningsovilja.

En kritiker menar även att myndigheten under de senaste åren fått ”betydligt mycket mer muskler” i vad han kallar för ”Skatteverkets kamp mot företagen”.

Hur ser ni på den kritiken?

– Skatteverket för inte en kamp mot företagen. Vi försöker värna konkurrensen, det ska vara sunda företag som finns på en lojal marknad. Konkurrens ska ske med produkter och tjänster – inte att man skattefuskar. Vi anser att en sund konkurrens skapas när vi har lika villkor för företagen och att rätt skatt fastställs och blir betald.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer