TT/Företagarna
De krisande kommunerna

Skattehöjarvägen en återvändsgränd

Många kommuner kör gasen i botten på skattehöjarvägen. Senaste tillskottet på temat är en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, som uppskattar att mer än 40 kommuner tvingas höja skatten nästa år.

Men höjd skatt är ingen mirakelmedicin mot kostnader för migration, utflyttning, en allt äldre befolkning och ett brett välfärdsuppdrag, hävdar fem debattörer i en artikel i Dagens Samhälle.

Hög kommunalskatt är istället kontraproduktivt. Det gör det svårare att locka till sig företag, hämmar investeringsviljan och är ingen garanti för hög kvalité på service och välfärd, argumenterar debattörerna.

De understryker hur viktigt det är att politiker och tjänstemän inför varje beslut beaktar hur det påverkar det lokala företagen, speciellt mot bakgrund av att företag med färre än 50 medarbetare bidrar med den största andelen till de kommunala skatteintäkterna.

Artikelförfattarna förespråkar istället en mer effektiv hushållning av resurserna och satsningar på ett bättre lokalt företagsklimat.

”Det är inte den enklaste vägen, men det är den bästa för att säkra långsiktigt sunda kommunala finanser”, skriver de i Dagens Samhälle.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer