Mostphotos
Företagarjouren

Skatteexperten: Så tar du del av regeringens nya krispaket

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade nyligen ett nytt krispaket för små och medelstora svenska företag. Men hur kan du som företagare ta del av stöden? Annika Svanfeldt, skatterådgivare på PwC reder ut.

Regeringen föreslår bland annat en statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas. För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti.

Hur kan man ta del av de här nya lånen?

– Den statliga lånegarantin innebär att staten garanterar 70 % av nya lån som lämnas till företag som drabbats ekonomiskt till följd av covid-19. Företagen kan ta del av de nya lånen genom att kontakta sin bank. Banken gör då en sedvanlig kreditprövning och kan därefter bevilja lån. Lånet beläggs med vanlig ränta till banken men uppskov medges med räntebetalningarna under de första 12 månaderna. Lånegarantin riktar sig till små och medelstora företag och man har därför föreslagit en begränsning om 75 mkr per låntagare.

Regeringen föreslår även att arbetsgivaravgifterna tillfälligt sänks under perioden 1 mars till 30 juni 2020 från dagens 31,42 procent till 10,21 procent. Då ska endast ålderspensionsavgift betalas.

Enligt regeringen ska förslaget gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

Hur gör man som företagare om man vill sänka arbetsgivaravgifterna?

– För att företagen ska kunna ta del av de sänkta arbetsgivaravgifterna för mars rekommenderar Skatteverket att företagen väntar med att skicka in arbetsgivardeklarationen för mars tills reglerna trätt ikraft (6 april). Arbetsgivardeklarationen ska ha inkommit till Skatteverket senast den 14 april. Nedsättningen erhålls genom att företagen kryssar i ruta 062 på individuppgiften "Reducerad avgift först anställd". Genom att kryssa i denna ruta kommer ersättningar upp till 25 000 kr per angiven betalningsmottagare endast att beläggas med ålderspension (10,21 %).

Om en medarbetare har en lön som är över 25 000 kronor – vad gäller då?

– Om en anställd har en lön som överstiger 25 000 kr ska fulla arbetsgivaravgifter betalas på den del av lönen som överstiger 25 000 kr. 

Om man har över 30 anställda – vad gäller då?

– Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna erhålls för maximalt 30 st av bolagets anställda. Om företaget har fler anställda ska full arbetsgivaravgift betalas för dessa. 

Regeringen föreslår även ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Förslaget innebär att staten ska ta 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet söks i efterhand av hyresvärden.

Hur kan man som företagare vara säker på att hyresvärden söker det stödet?

– I dagsläget vet vi inte hur detta stöd kommer att utformas. Förslaget innebär att staten kan stå för maximalt 25 % av den ursprungliga fasta hyran för hyresgäster i vissa utsatta branscher (sällanköpshandel, hotell och restaurang exemplifieras i förslaget från regeringen). Stödet ska sökas i efterhand av hyresvärden och administreras av länsstyrelserna.

De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Från vilket datum gäller reglerna?
Stödet gäller under perioden 1 april till 30 juni 2020.

Om man redan har betalt in preliminär skatt – hur ska man göra då?

– Om man redan har betalat in preliminär skatt för 2019 och nu önskar att få tillbaka inbetald preliminärskatt genom att nyttja möjligheten att sätta av 100 % av vinsten upp till 1 mkr till en periodiseringsfond måste företagaren lämna in en ny preliminärdeklaration till Skatteverket. Detta görs enklast via Skatteverkets e-tjänst "Preliminär inkomstdeklaration". För att förkorta handläggningstiden bör man inte skriva något under "Övriga upplysningar". Ny preliminärdeklaration kan lämnas in upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.

– Observera dock att möjligheten att sätta av upp till 1 mkr av 2019 års vinst till periodiseringsfond enligt förslaget endast är tillämpligt för enskidla näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag. Möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt är dock öppen för alla bolag som betalat in för mycket preliminärskatt under 2019.

Hur gör man om man inte betalat in den preliminära skatten?

– Om den preliminära skatten inte betalats in för 2019 behöver sannolikt ingen åtgärd vidtagas. När 2019 års deklaration lämnas in görs avsättningen till periodiseringsfond och Skatteverket räknar därefter ut eventuell skatt att betala. 

Hur mycket pengar kan man periodisera?

– Enligt förslaget kan enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag periodisera 100 % av överskott upp till 1 mkr. Alternativt kan enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag tillämpa de regler som gäller idag, det vill säga att 30 % av hela överskottet kan sättas av till periodiseringsfond.  

Hur gör man i deklarationen?

– I deklarationen görs normalt sett en avsättning till periodiseringsfond i ruta R34 (blankett NE för enskilda näringsidkare) eller ruta 19 (blankett N3A för delägare i handelsbolag). Man bör dock hålla sig uppdaterad om Skatteverket kommer med instruktioner eller uppdaterar blanketterna med anledning av de nya reglerna.

Toppnyheter

Temporär intensivvårdplats på fältsjukhust i Älvsjö. JONATHAN NACKSTRAND / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

227 nya konstaterade fall i Stockholm – 85 på intensiv

Ytterligare 227 personer har under det senaste dygnet konstaterats vara smittade med coronaviruset i Stockholm, uppger Region Stockholm i ett pressmeddelande. Totalt är 1 583 personer konstaterat smittade i regionen.

85 patienter får intensivvård och ytterligare 410 patienter får annan vård på sjukhus. Totalt har 8 000 personer testats i regionen.

Tidigare i dag meddelades att ytterligare tre personer i Region Stockholm har dött, rapporterar P4 Stockholm.

Igår 16:11
Skidåkare i Åre. Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Läkare vädjar inför påsken: Kom inte till fjällen

Åtta läkare i ledande positioner Region Jämtland-Härjedalen vädjar till människor att inte åka till fjällen i påsk, i en debattartikel i ÖP. De skriver att sjukvården i regionen helt enkelt inte är anpassad för den extra belastning som turister innebär.

Bo Friberg, överläkare på Östersunds sjukhus, säger till SvD att regionen ligger ungefär två veckor efter Stockholm när det gäller smittan och han räknar med att situationen i påsk kommer vara rejält ansträngd även utan skidturister.

– Vi kommer ha ett extremt ansträngt läge, säger Bo Friberg.

Igår 17:26
På fältsjukhuset i Älvsjö byggs extra intensivvårdsplatser. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Blixtomskolningar i vården: ”Vill hjälpa till om jag kan”

Just nu expressutbildas sjukvårdspersonal för att bemanna de många extra intensivvårdplatserna i Stockholm, rapporterar SVT Nyheter. Både läkare och sjuksköterskor har anmält sig frivilligt för att kunna bidra.

– Kan jag hjälpa till så vill jag göra det, säger sjuksköterskan Mina Olsson, en av deltagarna.

En annan som anmält intresse för att rycka in och hjälpa till om det behövs är artisten Anna Bergendahl, som kom trea i årets Melodifestival. Hon utbildar sig just nu till läkare.

– Jag såg en notis om det och det var självklart. Det var någon läkarstudent som sa att man gjorde det på reflex, sa hon när hon gästade Nyhetsmorgon i TV4.

Igår 19:53
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Sjukvårdare i New York/Donald Trump. TT
Coronavirusets spridning – globalt

Donald Trump överväger att tvinga New York i karantän

USA:s president Donald Trump överväger att tvinga delar av delstaterna New York och New Jersey att sättas i karantän, enligt Bloomberg.

– Det kan röra sig om en kortare karantän på två veckor i New York, New Jersey och Connecticut, säger presidenten.

Delstatens guvernör Andrew Cuomo säger dock att han och Trump inte diskuterat karantän, skriver AFP.

– Jag vet inte om det skulle gå att genomföra rent legalt. Och ur medicinsk synpunkt vet jag inte vad man skulle uppnå, säger Cuomo.

52 000 fall av coronaviruset har konstaterats i New York och över 700 personer har dött.

Igår 16:51
Jair Bolsonaro. Andre Borges / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analys: Krisen kan sluta med riksrätt för Bolsonaro

Brasiliens president Jair Bolsonaro fortsätter hävda att coronavirusets farlighet är överdrivet – samtidigt som han vet att det är de gamla som löper störst risk att dö. Bolsonaro vill helt enkelt undvika en ekonomisk kris, som i sin tur skulle skada hans chanser att bli återvald. Det skriver Henrik Brandão Jönsson i DN.

SVT:s Latinamerikakorrespondent Tigran Feiler är inne på samma spår, att Bolsonaros motvilja att införa tuffa åtgärder först och främst handlar om ekonomi. ”Han har lovat sina väljare att lyfta Brasilien ekonomiskt och göra landet till en global stormakt”, skriver han.

I värsta fall skulle coronakrisen kunna leda till att Bolsonaro avsätts i en riksrättsprocess. I Brasilien är riksrätten politisk – och kan bli verklighet om presidenten förlorar sitt parlamentariska stöd. ”Två av Brasiliens fyra senaste presidenter har avsatts i förtid genom riksrätt”, konstaterar Feiler.

Igår 19:52
Helsingfors, arkivbild/Statsminister Sanna Marin TT
undefined

Helsingforsregion isoleras – polis vaktar gränsen

Landskapet Nyland, där Helsingfors ingår, har isolerats från övriga Finland i ett försök att hindra spridningen av coronaviruset. En åtgärd som saknar motstycke i fredstid, skriver finska public servicebolaget Yle.

Fritidsresor förbjuds och man får bara röra sig över gränsen om det är nödvändigt.

Hundratals poliser har kommenderats ut för att sätta upp kontrollplatser vid större vägar. Poliser, militär personal och uppemot 750 värnpliktiga kommer att hjälpa till vid avspärrningar för att se att inga obehöriga passerar gränsen, skriver nyhetsbyrån STT enligt TT.

Landskapsgränsen kommer att vara stängd fram till och med den 19 april.

Igår 04:26
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt