Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Skadliga skatten: Därför ratar start-up-företagen Sverige

Personaloptioner gynnar företag i tillväxtfasen och bidrar till mer engagerade medarbetare. Ändå motarbetas de av svensk skattepolitik. "Resultatet är en företagsflykt”, säger Hans Peter Larsson på FAR.

Hur kom det sig att Silicon Valley blev en så stor framgångsregion? Ett svar är systemet med personaloptioner. Det anser Hans Peter Larsson, skatteansvarig på revisorernas branschorganisation FAR. Men trots att systemet med personaloptioner har bidragit till framgångsrika innovationsklimat i flera länder sedan sjuttiotalet, så är de kraftigt beskattat i Sverige.

– Resultatet är den företagsflykt vi ser just nu där ägare av snabbväxande bolag väljer att flytta sina verksamheter utomlands eller att helt enkelt sälja sina bolag till ägare i andra länder, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister, till Arbetsmarknadsnytt.

Idén med en personaloption är att bolag i start-up-fasen kan klara sin finansiering genom att undvika höga marknadsmässiga löner till nyckelpersoner. De pengarna finns helt enkelt inte i bolaget.

Istället ges anställda möjlighet att teckna optioner i bolaget som de kan lösa in mot aktier i bolaget när, och om, det går bra. Men om företaget inte lyfter mister den sitt värde.

Problemet i Sverige är att en teckningsoption, som garanterar optionen, är ett värdepapper och betraktas som en löneförmån. Och en löneförmån ska beskattas vid anskaffningsvärdet – i personaloptionernas fall alltså till ett värde som i själva verket ännu inte finns.

Om personaloptionen stiger i värde på grund av att företaget går bra så beskattas de väldigt hårt på grund av de höga svenska marginalskatterna. Det betyder i sin tur att väldigt få företag och anställda, om ens några, anser det vara värt att använda dem.

Katarina Berg är Chief HR Officer på Spotify och har tidigare i Arbetsmarknadsnytt uttalat sig om bristen i systemet. Personaloptioner skulle kunna vara ett sätt att locka spetstalanger till Spotify, men skattereglerna sätter käppar i hjulen.

– För oss är det underligt att det beskattas som inkomst av tjänst och inte som den investering det är. Eftersom vi konkurrerar på en global talangmarknad jämför våra topptalanger våra förmåner med till exempel de som erbjuds i USA där optioner beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 15–20 procent och i Tyskland där nivån är 25 procent, sa Katarina Berg då.

Nu hoppas startupbolagen att lösningen kan levereras av Januariavtalet. Två av de 73 punkterna i avtalet berör nämligen underlättnader för personaloptioner. Bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund har tidigare sagt till Arbetsmarknadsnytt att underlättnaderna kommer att genomföras så snart som möjligt.

– Vi behöver gynnsammare skattevillkor så att vi kan konkurrera med andra länder. Därför ska vi se till att stärka innovationskraften och möjligheterna att rekrytera nyckelpersonal. Ett nytt system med personaloptioner som har en rimlig beskattning behövs för till exempel start up-bolag, konstaterar Per Bolund.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Så påverkar skatteförändringarna din plånbok nästa år

Slopad värnskatt och höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt väntas ge höginkomsttagare flera tusenlappar extra i månaden nästa år, skriver DI.

Vid en lön på 75 000 kronor blir skatteförändringen 1 210 kronor. För den som tjänar 100 000 kronor handlar det om hela 2 460 kronor i sänkt skatt per månad.

Beräkningarna, som har utförts av Swedbank gäller vid oförändrad kommunalskatt och tar också hänsyn till de förändringar som ett höjt prisbasbelopp leder till.

För vissa kan de positiva effekterna dock påverkas av höjda kommunalskatter. Branschorganisationen SKL räknar med att 40 kommuner behöver höja skatten nästa år, med hänsyn till demografiska utmaningar.

Positivt är dock att vi fortfarande har stark arbetsmarknad vilket fyller på lönekuverten. Det leder till att löneökningstakt nästa år väntas landa på 2,6 procent, enligt Swedbank.

En annan positivt faktor är de fortsatt låga boräntorna i skuggan av att Riksbanken väntas avvakta med räntehöjningar.

”Ser man till hur de disponibla inkomsterna har utvecklats under de senaste år är det höginkomsttagare som är vinnarna, medan exempelvis arbetslösa, studerande och sjukpensionärer har halkat efter”, säger Arturo Arques privatekonom på Swedbank.

Igår 14:46
Arkivbild. Hasse Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nya tusenlappar väntar Sveriges höginkomsttagare

Tjänar du 25 000 kronor i månaden får du 30 kronor i skattesänkning nästa år. Tjänar du 40 000 kronor får du 50 kronor. Tjänar du däremot 100 000 kronor blir skattesänkningen hela 2 460 kronor per månad, visar en genomgång som Swedbank gjort åt DI.

– Återigen ser det ut att bli ett år där höginkomsttagare får de största förbättringarna, både procentuellt och i kronor, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank till tidningen.

Höginkomsttagarna gynnas mest av den aviserade slopningen av värnskatten men Swedbank har också tagit med förändringar i prisbasbelopp och skiktgräns i sina beräkningar.

Igår 09:11
Läs mer om Det svenska skattetrycket