TT NYHETSBYRÅN
Arbetskraftsinvandringen

SD-toppen: ”Vi kommer att se en strid om arbetskraftsinvandringen”

Sverigedemokraterna pressar på om att begränsa arbetskraftsinvandringen och SD-toppen Oscar Sjöstedt har inga problem att försvara partiets omsvängning i synen på värnskatten: ”Det är svårt att motivera skattesänkningar för höginkomsttagare jämfört med pensionärers”, säger han i en fPlusintervju. Han pekar ut tre huvudområden inför helgens partimöte: Migrationsfrågan, brotts- och rättsfrågor och kommunkrisen.

Sverigedemokraterna samlas i helgen i Örebro för sitt stora partimöte Landsdagarna. fPlus har pratat med partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt om var partiet befinner sig idag.

Den eskalerande brottsligheten och migrationspolitiken i stort präglar debatten inför partimötet. Men partiet har också passat på att presentera sina idéer om ett nytt Public Service på DN debatt – SVT och SR ska hårdgranskas – och själv lyfter han fram aborträtten som något som partiet har djupdykt i.

Flera opinionsmätningar bekräftar samtidigt att partiet fortsatt växer. I en mätning förra veckan från Aftonbladet/Demoskop landade SD på 24 procent, vilket var första gången som de mätts som största parti.

Hur skulle du beskriva SD som parti idag, har ni förändrats under de senaste åren i takt med tillväxten opinionsmässigt?

– Det har gått ganska bra från riksdagen sett. Vi har fortfarande problem med växtvärk och har en ganska ny riksdagsgrupp, men alla har klivit fram och tar för sig även om det är väldigt många nya.  

Vad ligger bakom opinionsuppgången?

– Det korta svaret är att opinionsmätningar återspeglar att det finns en efterfrågan på vår politik. Det finns ett missnöje med regeringskonstellationen som styr nu.

Vilka frågor inom den ekonomiska politiken är viktiga att prioritera framåt?

– Kombinationen av att konjunkturen avtar lite grann och ansvaret för migrationskostnaderna landar på kommunerna gör att det är kris i väldigt många kommuner. Vi försöker möta upp det i vår budget som vi ska debattera nästa vecka. Behoven ökar och intäkterna hänger inte med.

– Vi vill se mer resurser till rättsväsendet, i kronor och ören.

Sverigedemokraterna har svängt i skattefrågan. Dels om värnskatten, vilken Sjöstedt själv skrev på DI debatt i maj 2017 om behovet av att avskaffa. Idag låter det annorlunda, Löfvenregeringen har kritiserats av partiets företrädare just för att ha drivit igenom ett avskaffande av den. Men också synen på marginalskatterna har ändrats.

– Jo, man kan se det så, medger Sjöstedt och fortsätter: en gång var vi emot en höjning av brytpunkten och en annan gång för, det kan tolkas som att vi hattar. Men vad vi förespråkade var att de skulle indexeras upp, säger Sjöstedt och förklarar hur högern försökte höja mer än indexeringen och vänstern ville sänka.

Sjöstedt säger vidare att han ”kan förstå logiken i kritiken mot värnskatten” och att det kan uppstå positiva effekter av lägre skatt, men menar att man inte bara kan tänka utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv och lyfter legitimitetsaspekten. Det är svårt att motivera skattesänkningar för höginkomsttagare jämfört med pensionärers, är argumentationslinjen.

Däremot menar han att ”vi hade kunnat köpa det i ett större paket”. Med en större skattereform hade det varit ett nytt läge, anser han.

Vart pekar er ekonomiska-politik skulle du säga; vänster eller höger ut?

– Vi har lagt oss tydligt till höger om S och strax till vänster om M.

SD vill framförallt se generella skattelättnader, i första hand på vanliga inkomster beskriver Sjöstedt som också lyfter att sådant som lättnader av arbetsgivaravgifterna ska ses som en del av arbetsmarknadspolitiken där man också är väldigt kritisk mot subventionerade anställningar. Man borde, enligt Sjöstedt, satsa på de små växande företagen istället.

De olika punktskatterna, som på olika sätt ”underminerar näringslivets villkor att bedriva verksamhet” har partiet varit kritiska emot. Sjöstedt beskriver kemikalieskatten, plastpåseskatt, kraftvärmeskatt och flygskatt som ”var och en för sig är ganska liten men på totalen ganska stort”.

”Statsråden ska lyda riksdagen”

Den senaste tiden har allt mer fokus i debatten varit på den växande gängkriminaliteten och sprängningar och skjutningar. Sverigedemokraterna förordar bland annat längre straff och utvisningar på livstid som några åtgärder. I takt med att andra partier skärpt sin kriminalpolitik skulle man kunna se det som att SD lite spelat ut sin roll på området. Det är något Sjöstedt inte håller med om. Han pekar istället på hur partiet drivit på i dessa frågor och lyfter missförtroendeomröstningen mot Morgan Johansson:

– Statsråden ska lyda riksdagen, det verkar inte han (Morgan Johansson) förstå, nästa gång kanske det blir majoritet då kanske även Liberalerna och andra partier tröttnar.

– Vi har varit en förutsättning att driva på här, säger Sjöstedt.

När han får lista de tre viktigaste frågorna för partiet rangordnar han dem i följande turordning: migrationsfrågan, brotts- och rättsfrågor och kommunkrisen.

På frågan om det finns något politikområde som partiet skulle kunna utveckla, svarar han lite svävande att det säkert finns men att han inte kan ge något snabbt svar på vad det skulle vara.

En fråga som däremot beskrivs som en ”stridsfråga” i riksdagen och där han menar att det egna partiet kan behöva komma att agera i kammaren är arbetskraftsinvandringen.

– Vi kommer att se en strid om arbetskraftsinvandringen. Sverige sticker ut rätt ordentligt i OECD- området med det mest kravlösa regelverket, säger Sjöstedt.

Vad säger ni till de svenska företagare vars verksamheter står och faller med ett rekryteringsbehov av just arbetskraftsinvandrare?

– Jag kan förstå att de har sin horisont och att det enklaste är att det är så kravlöst så möjligt, säger Sjöstedt som menar att han å andra sidan har att ta hänsyn till ett helhetsperspektiv.

Han anser att företagen först bör söka arbetskraft på den egna marknaden och i ett nästa steg i hela EU. Och tycker att det givet folkmängden borde kunna räcka.

Fast är det kravlöst idag? Under en lång period har man kunnat se en mängd utvisningar av personer med kompetens som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden?

– Där verkar regelverket fungera inverterat, en hög andel är lågkvalificerad arbetskraftsinvandring samtidigt som vi utvisar högkvalificerade, säger Sjöstedt och pekar på att kompetensutvisningar varit en fråga som partiet agerat i.

Vi skulle hellre vara gamla Socialdemokraterna än de nya, de gamla gjorde en hel del nytta det gör inte de nya.

På frågan om hur partiet ser på likheter med Socialdemokraterna och den i vissa kretsar förekommande analysen att SD försöker bli de nya Socialdemokraterna, svarar han:

– Vi skulle hellre vara gamla Socialdemokraterna än de nya, de gamla gjorde en hel del nytta, det gör inte de nya.

I vilka frågor är ni beredda att kompromissa med andra partier?

– Alla. Det låter jättekonstigt, som att vi inte har principer, men man kan inte gå in i en förhandling i ett regeringsunderlag och säga att vi kan inte prata om a, b och c.

Sjöstedt menar att kompromissviljan också ska ses mot bakgrund av storleken på de berörda partierna.

– Blir vi största parti då måste vi ha ett stort inflytande. 

Vad är ett stort inflytande?

– Centralt handlar det om att komma tillrätta med migrationspolitiken.

Han fortsätter att beskriva det som att M har gått i deras riktning och att han tolkar det som att det blivit tydligt att den migrationskritiska sidan i KD har vunnit.

– Ebba Busch Thor har mycket pondus i sitt parti, jag är inte förvånad över att hon har lyckats driva partiet i den riktningen.

”Ingen vet vad S vill”

På frågan om alla frågor också innefattar migrationspolitiken, svarar Sjöstedt att det finns mer förtroende för att en regeringskonstellation med M och KD lyckas driva igenom en restriktiv inriktning av migrationspolitiken till skillnad från Socialdemokraterna.

– Ingen vet vad S vill. De är bakbundna av MP och C, fortsätter han.

Medan SD kan anses vara mer tydliga i frågor som rör migration och kriminalpolitik finns det ett antal frågor som omprövats mer nyligen.

En fråga som partiet byt fot om är EU. Inför EU-valet i våras övergav partiet den ut-ur EU-linje man tidigare förespråkat. Men ”EU-vänner” är inget begrepp som Sjöstedt vill kännas vid.

– EU-vänner är vi inte alls, däremot är vi Europavänner.

Han beskriver de federalistiska krafterna som ett hot mot stabiliteten i Europa och att det saknas folkligt stöd för ett nedmonterande av nationalstaten och suveräniteten.

Däremot, tillägger han, att partiet är anhängare av den fria rörligheten och handeln inom EU.

Var står ni i Natofrågan? 

– Vi förespråkar inte en svensk anslutning till Nato och skulle diskussionen materialiseras mer så skulle vi förorda en folkomröstning och respektera resultatet i folkomröstningen.

Sjöstedt menar att för att Sverige skulle kunna bli aktuell för en Nato-anslutning så måste man ”göra något åt Turkiet” som han beskriver som en ”djupt obehaglig regim”.

Tanken på att Sverige skulle vara militärt allierade med Erdogan är främmande för Sjöstedt.

– Man kan jämställa Erdogan med Putin och Sverige ska inte vara i militärallians med någon av dem.

Hur är din syn på det förflutna? Ett återkommande inslag i den politiska debatten handlar om hur SD:s förflutna och kopplingar till extremistiska rörelser spelar roll för vilka värderingar som genomsyrar partiet idag. Vad är din kommentar?

– Partiet har ett problematiskt förflutet. Jag tycker det är relevant hur partiledningen reagerar i modern tid.

Han pekar på att en tidigare partiledning tog ett antal felaktiga beslut och inte förstod vikten av att ”hålla rent”.

1995 började man dock rensa ut ”de grövsta skinnbulorna” säger Sjöstedt som också menar att Jimmie Åkesson ska ha ”credd” för att ha utvecklat partiet till vad det är idag.

2016 prövades också ditt förflutna när en filmsekvens där du skämtat om judar granskades. Organisationen Expo publicerade även bilder från din gymnasietid där du figurerar i kläder som kan beskrivas som skinheadsutstyrsel.

– Det var ganska många som hade bombarjacka på 90-talet, jag har aldrig rört mig i sådana kretsar, säger Sjöstedt.

Kan du förstå att det finns frågetecken kring vilka värderingar som genomsyrar partiet, givet partiets förflutna?

– Både ja och nej.

Sjöstedt säger att om man är tveksam till var man har partiet så är det enklaste sättet att ta reda på det att sätta sig ned och prata med partiets representanter. Han menar att det tycks finnas en rädsla att ”bli smittad” som förhindrar dessa samtal.

Samtidigt säger han att kommunikationen över partigränsen förändrats ordentligt under de senaste åren och pratar om ”en helt ny stämning” om man jämför med hur det var efter valet 2010.

I den migrationspolitiska kommittén ingår samtliga riksdagspartier. I sådana sammanhang menar Sjöstedt att SD inte bemöts annorlunda än någon annan gör.

De samtal som sker skiljer sig även lite åt mellan de olika utskotten, men där de förs innebär de framförallt att det är möjligt för partiet att förstå vilka majoriteter som kan finnas i utskotten, menar han.

Tror på mer kärnkraft

Ett av samtalen som partiet hoppas skall bära frukt inom kort är det inom energiområdet. Sjöstedt tycker att det från SD:s synvinkel just nu finns anledning att vara optimistisk när det gäller kärnkraften och hoppas att partierna som hotat att lämna energiöverenskommelsen, M och KD, gör verklighet av sina hot:  ”Vi är helt öppna för att göra upp med dem”, säger han.

Tiden har sprungit iväg, men partiets ekonomisk-politiska talesperson har ingen stor brådska. Nästa uppgift som väntar efter avslutad intervju är votering och till dess är det en stund kvar.

Vad ska det röstas om idag, blir den avslutande frågan som ställs på väg ut. Sjöstedt vet inte men säger att han kommer ”kolla på Richard” (partisekreterare Richard Jomshof) för att se om han gör tumme upp eller ned, och tillägger att han litar på att partikamraterna som sitter i utskotten gör sitt jobb.

Toppnyheter

Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson, statsminister Stefan Löfven och Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.  TT
Migrationspolitiken i Sverige

Partier kan inte komma överens om migrationen – det blir inget helhetsförslag

Migrationskommittén kommer inte att kunna presentera något helhetsförslag för en ny migrationspolitik, uppger flera ledamöter i kommittén för TT. Anledningen är att meningarna om migrationen skiljer sig alltför mycket åt inom kommittén.

Enligt Moderaterna kommer det som läggs fram i mitten på augusti vara ett ”minimalistilskt förslag”. Det innebär att kommittén lägger fram förslag bara på de punkter där regeringen beställt förslag.

35 min
Migrationsforskaren Joakim Ruist / arkivbild från partiledardebatt  TT
undefined

Migrationsforskare: Debatt om volymer inget nytt

Sverige har haft ett volymmål i asylinvandringen i snart 40 år även om det inte varit definierat i ett exakt antal. Det säger nationalekonomen och migrationsforskaren Joakim Ruist i en intervju med Dagens Nyheter.

Han är förvånad över att frågan skapade en så stor politisk debatt i migrationsförhandlingarna som nu havererat mellan S och M.

Ruist menar att Sverige jobbat utifrån en känsla om vad som är ett acceptabelt antal men att detta ”till 99 procent” är detsamma som att ha ett volymmål.

4 tim
Annika Hirvonen Falk. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Efter kraschade samtalen: MP hoppas på ny väg

Efter att migrationsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna havererat öppnas åter dörren för Miljöpartiet som varit utestängda från samtalen mellan S och de borgerliga, rapporterar TT.

Statsminister Stefan Löfven har sagt att Socialdemokraterna är villiga att fortsätta samtalen med de partier som ”är intresserade av det”.

Men frågan är om S, MP, C och L kan gå samman om en framtida migrationspolitik. Företrädare för C och L ville i går inte uttala sig i frågan.

– Jag hoppas att det kommer att gå att hitta en sådan lösning. Jag tror att det finns goda möjligheter, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk.

4 tim
Läs mer om Migrationspolitiken i Sverige
Bild från tisdagens pressträff. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Ytterligare 14 döda i covid-19 i Sverige: Finns ljuspunkter i spridningen

14 nya dödsfall registrerade senaste dygnet, visar Folkhälsomyndighetens statsistik. Totalt har 5 447 personer med covid-19 dött i Sverige.

Vad gäller smittspridningen ser man nu tydligt positiva signaler, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på en pressträff.

– Den svenska läget är mer positivt just nu. Vi har mycket lågt antal allvarliga fall, säger Johan Carlsson. Det rullande medelvärdet sjunker och är nere på mycket lägre tal, trots att vi ökat antalet tester, säger Carlson på pressträffen tillsammans med Socialstyrelsen och MSB.

– Med de här positiva signalerna vill jag ändå säga att det här är effekten av att den sociala distanseringen, det fysiska avståndet upprätthålls och måste upprätthållas.

Enligt Johan Carlsson har man fått indikationer om att det fungerar mindre väl på vissa semesterorter.

– Det är oerhört viktigt att alla håller i detta. Budskapet är: Res ansvarsfullt.

39 min
Boris Johnson under besöket i Goole, Yorkshire. Peter Byrne / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Johnsons uttalande om äldrevård kritiseras: ”Fegt”

Brittiske premiärministern Boris Johnson är i blåsväder efter att han i går sa att chefer för många vårdboenden struntade i att följa de riktlinjer som fanns under pandemin, rapporterar BBC News.

Mark Adams, vd på ett vårdbolag, är ”ofattbart besviken” över uttalandet.

– Det var klumpigt och fegt, säger han till BBC:s Radio 4.

Journalisten Piers Morgan kallar Johnson för ”vidrig” för att han skyller coronaviruset på vårdhemmen och äldreboenden.

4 tim
Daniel Andrews, avspärrat flerfamiljhus, protester mot nedstängningen i norra Melbourne. TT
undefined

Melbourne stängs ned i sex veckor efter coronautbrott

Melbourne kommer att gå in i en sex veckor lång lockdown efter den senaste tidens kraftiga ökning av bekräftade fall av covid-19 i området. Det meddelar delstaten Victorias regeringschef Daniel Andrews på en presskonferens.

– Vi måste agera innan det är utom kontroll, säger han.

Beslutet gäller hela storstadsområdet, med närmare 5 miljoner människor. Det omfattande utbrottet av coronaviruset är framför allt koncentrerat till ett socialt utsatt område i norra Melbourne och minst nio flerfamiljshus är försatta i karantän.

Idag 05:40
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer