TT NYHETSBYRÅN
SD:s landsdagar

SD-toppen: ”Vi kommer att se en strid om arbetskraftsinvandringen”

Sverigedemokraterna pressar på om att begränsa arbetskraftsinvandringen och SD-toppen Oscar Sjöstedt har inga problem att försvara partiets omsvängning i synen på värnskatten: ”Det är svårt att motivera skattesänkningar för höginkomsttagare jämfört med pensionärers”, säger han i en fPlusintervju. Han pekar ut tre huvudområden inför helgens partimöte: Migrationsfrågan, brotts- och rättsfrågor och kommunkrisen.

Sverigedemokraterna samlas i helgen i Örebro för sitt stora partimöte Landsdagarna. fPlus har pratat med partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt om var partiet befinner sig idag.

Den eskalerande brottsligheten och migrationspolitiken i stort präglar debatten inför partimötet. Men partiet har också passat på att presentera sina idéer om ett nytt Public Service på DN debatt – SVT och SR ska hårdgranskas – och själv lyfter han fram aborträtten som något som partiet har djupdykt i.

Flera opinionsmätningar bekräftar samtidigt att partiet fortsatt växer. I en mätning förra veckan från Aftonbladet/Demoskop landade SD på 24 procent, vilket var första gången som de mätts som största parti.

Hur skulle du beskriva SD som parti idag, har ni förändrats under de senaste åren i takt med tillväxten opinionsmässigt?

– Det har gått ganska bra från riksdagen sett. Vi har fortfarande problem med växtvärk och har en ganska ny riksdagsgrupp, men alla har klivit fram och tar för sig även om det är väldigt många nya.  

Vad ligger bakom opinionsuppgången?

– Det korta svaret är att opinionsmätningar återspeglar att det finns en efterfrågan på vår politik. Det finns ett missnöje med regeringskonstellationen som styr nu.

Vilka frågor inom den ekonomiska politiken är viktiga att prioritera framåt?

– Kombinationen av att konjunkturen avtar lite grann och ansvaret för migrationskostnaderna landar på kommunerna gör att det är kris i väldigt många kommuner. Vi försöker möta upp det i vår budget som vi ska debattera nästa vecka. Behoven ökar och intäkterna hänger inte med.

– Vi vill se mer resurser till rättsväsendet, i kronor och ören.

Sverigedemokraterna har svängt i skattefrågan. Dels om värnskatten, vilken Sjöstedt själv skrev på DI debatt i maj 2017 om behovet av att avskaffa. Idag låter det annorlunda, Löfvenregeringen har kritiserats av partiets företrädare just för att ha drivit igenom ett avskaffande av den. Men också synen på marginalskatterna har ändrats.

– Jo, man kan se det så, medger Sjöstedt och fortsätter: en gång var vi emot en höjning av brytpunkten och en annan gång för, det kan tolkas som att vi hattar. Men vad vi förespråkade var att de skulle indexeras upp, säger Sjöstedt och förklarar hur högern försökte höja mer än indexeringen och vänstern ville sänka.

Sjöstedt säger vidare att han ”kan förstå logiken i kritiken mot värnskatten” och att det kan uppstå positiva effekter av lägre skatt, men menar att man inte bara kan tänka utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv och lyfter legitimitetsaspekten. Det är svårt att motivera skattesänkningar för höginkomsttagare jämfört med pensionärers, är argumentationslinjen.

Däremot menar han att ”vi hade kunnat köpa det i ett större paket”. Med en större skattereform hade det varit ett nytt läge, anser han.

Vart pekar er ekonomiska-politik skulle du säga; vänster eller höger ut?

– Vi har lagt oss tydligt till höger om S och strax till vänster om M.

SD vill framförallt se generella skattelättnader, i första hand på vanliga inkomster beskriver Sjöstedt som också lyfter att sådant som lättnader av arbetsgivaravgifterna ska ses som en del av arbetsmarknadspolitiken där man också är väldigt kritisk mot subventionerade anställningar. Man borde, enligt Sjöstedt, satsa på de små växande företagen istället.

De olika punktskatterna, som på olika sätt ”underminerar näringslivets villkor att bedriva verksamhet” har partiet varit kritiska emot. Sjöstedt beskriver kemikalieskatten, plastpåseskatt, kraftvärmeskatt och flygskatt som ”var och en för sig är ganska liten men på totalen ganska stort”.

”Statsråden ska lyda riksdagen”

Den senaste tiden har allt mer fokus i debatten varit på den växande gängkriminaliteten och sprängningar och skjutningar. Sverigedemokraterna förordar bland annat längre straff och utvisningar på livstid som några åtgärder. I takt med att andra partier skärpt sin kriminalpolitik skulle man kunna se det som att SD lite spelat ut sin roll på området. Det är något Sjöstedt inte håller med om. Han pekar istället på hur partiet drivit på i dessa frågor och lyfter missförtroendeomröstningen mot Morgan Johansson:

– Statsråden ska lyda riksdagen, det verkar inte han (Morgan Johansson) förstå, nästa gång kanske det blir majoritet då kanske även Liberalerna och andra partier tröttnar.

– Vi har varit en förutsättning att driva på här, säger Sjöstedt.

När han får lista de tre viktigaste frågorna för partiet rangordnar han dem i följande turordning: migrationsfrågan, brotts- och rättsfrågor och kommunkrisen.

På frågan om det finns något politikområde som partiet skulle kunna utveckla, svarar han lite svävande att det säkert finns men att han inte kan ge något snabbt svar på vad det skulle vara.

En fråga som däremot beskrivs som en ”stridsfråga” i riksdagen och där han menar att det egna partiet kan behöva komma att agera i kammaren är arbetskraftsinvandringen.

– Vi kommer att se en strid om arbetskraftsinvandringen. Sverige sticker ut rätt ordentligt i OECD- området med det mest kravlösa regelverket, säger Sjöstedt.

Vad säger ni till de svenska företagare vars verksamheter står och faller med ett rekryteringsbehov av just arbetskraftsinvandrare?

– Jag kan förstå att de har sin horisont och att det enklaste är att det är så kravlöst så möjligt, säger Sjöstedt som menar att han å andra sidan har att ta hänsyn till ett helhetsperspektiv.

Han anser att företagen först bör söka arbetskraft på den egna marknaden och i ett nästa steg i hela EU. Och tycker att det givet folkmängden borde kunna räcka.

Fast är det kravlöst idag? Under en lång period har man kunnat se en mängd utvisningar av personer med kompetens som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden?

– Där verkar regelverket fungera inverterat, en hög andel är lågkvalificerad arbetskraftsinvandring samtidigt som vi utvisar högkvalificerade, säger Sjöstedt och pekar på att kompetensutvisningar varit en fråga som partiet agerat i.

Vi skulle hellre vara gamla Socialdemokraterna än de nya, de gamla gjorde en hel del nytta det gör inte de nya.

På frågan om hur partiet ser på likheter med Socialdemokraterna och den i vissa kretsar förekommande analysen att SD försöker bli de nya Socialdemokraterna, svarar han:

– Vi skulle hellre vara gamla Socialdemokraterna än de nya, de gamla gjorde en hel del nytta, det gör inte de nya.

I vilka frågor är ni beredda att kompromissa med andra partier?

– Alla. Det låter jättekonstigt, som att vi inte har principer, men man kan inte gå in i en förhandling i ett regeringsunderlag och säga att vi kan inte prata om a, b och c.

Sjöstedt menar att kompromissviljan också ska ses mot bakgrund av storleken på de berörda partierna.

– Blir vi största parti då måste vi ha ett stort inflytande. 

Vad är ett stort inflytande?

– Centralt handlar det om att komma tillrätta med migrationspolitiken.

Han fortsätter att beskriva det som att M har gått i deras riktning och att han tolkar det som att det blivit tydligt att den migrationskritiska sidan i KD har vunnit.

– Ebba Busch Thor har mycket pondus i sitt parti, jag är inte förvånad över att hon har lyckats driva partiet i den riktningen.

”Ingen vet vad S vill”

På frågan om alla frågor också innefattar migrationspolitiken, svarar Sjöstedt att det finns mer förtroende för att en regeringskonstellation med M och KD lyckas driva igenom en restriktiv inriktning av migrationspolitiken till skillnad från Socialdemokraterna.

– Ingen vet vad S vill. De är bakbundna av MP och C, fortsätter han.

Medan SD kan anses vara mer tydliga i frågor som rör migration och kriminalpolitik finns det ett antal frågor som omprövats mer nyligen.

En fråga som partiet byt fot om är EU. Inför EU-valet i våras övergav partiet den ut-ur EU-linje man tidigare förespråkat. Men ”EU-vänner” är inget begrepp som Sjöstedt vill kännas vid.

– EU-vänner är vi inte alls, däremot är vi Europavänner.

Han beskriver de federalistiska krafterna som ett hot mot stabiliteten i Europa och att det saknas folkligt stöd för ett nedmonterande av nationalstaten och suveräniteten.

Däremot, tillägger han, att partiet är anhängare av den fria rörligheten och handeln inom EU.

Var står ni i Natofrågan? 

– Vi förespråkar inte en svensk anslutning till Nato och skulle diskussionen materialiseras mer så skulle vi förorda en folkomröstning och respektera resultatet i folkomröstningen.

Sjöstedt menar att för att Sverige skulle kunna bli aktuell för en Nato-anslutning så måste man ”göra något åt Turkiet” som han beskriver som en ”djupt obehaglig regim”.

Tanken på att Sverige skulle vara militärt allierade med Erdogan är främmande för Sjöstedt.

– Man kan jämställa Erdogan med Putin och Sverige ska inte vara i militärallians med någon av dem.

Hur är din syn på det förflutna? Ett återkommande inslag i den politiska debatten handlar om hur SD:s förflutna och kopplingar till extremistiska rörelser spelar roll för vilka värderingar som genomsyrar partiet idag. Vad är din kommentar?

– Partiet har ett problematiskt förflutet. Jag tycker det är relevant hur partiledningen reagerar i modern tid.

Han pekar på att en tidigare partiledning tog ett antal felaktiga beslut och inte förstod vikten av att ”hålla rent”.

1995 började man dock rensa ut ”de grövsta skinnbulorna” säger Sjöstedt som också menar att Jimmie Åkesson ska ha ”credd” för att ha utvecklat partiet till vad det är idag.

2016 prövades också ditt förflutna när en filmsekvens där du skämtat om judar granskades. Organisationen Expo publicerade även bilder från din gymnasietid där du figurerar i kläder som kan beskrivas som skinheadsutstyrsel.

– Det var ganska många som hade bombarjacka på 90-talet, jag har aldrig rört mig i sådana kretsar, säger Sjöstedt.

Kan du förstå att det finns frågetecken kring vilka värderingar som genomsyrar partiet, givet partiets förflutna?

– Både ja och nej.

Sjöstedt säger att om man är tveksam till var man har partiet så är det enklaste sättet att ta reda på det att sätta sig ned och prata med partiets representanter. Han menar att det tycks finnas en rädsla att ”bli smittad” som förhindrar dessa samtal.

Samtidigt säger han att kommunikationen över partigränsen förändrats ordentligt under de senaste åren och pratar om ”en helt ny stämning” om man jämför med hur det var efter valet 2010.

I den migrationspolitiska kommittén ingår samtliga riksdagspartier. I sådana sammanhang menar Sjöstedt att SD inte bemöts annorlunda än någon annan gör.

De samtal som sker skiljer sig även lite åt mellan de olika utskotten, men där de förs innebär de framförallt att det är möjligt för partiet att förstå vilka majoriteter som kan finnas i utskotten, menar han.

Tror på mer kärnkraft

Ett av samtalen som partiet hoppas skall bära frukt inom kort är det inom energiområdet. Sjöstedt tycker att det från SD:s synvinkel just nu finns anledning att vara optimistisk när det gäller kärnkraften och hoppas att partierna som hotat att lämna energiöverenskommelsen, M och KD, gör verklighet av sina hot:  ”Vi är helt öppna för att göra upp med dem”, säger han.

Tiden har sprungit iväg, men partiets ekonomisk-politiska talesperson har ingen stor brådska. Nästa uppgift som väntar efter avslutad intervju är votering och till dess är det en stund kvar.

Vad ska det röstas om idag, blir den avslutande frågan som ställs på väg ut. Sjöstedt vet inte men säger att han kommer ”kolla på Richard” (partisekreterare Richard Jomshof) för att se om han gör tumme upp eller ned, och tillägger att han litar på att partikamraterna som sitter i utskotten gör sitt jobb.

Toppnyheter

Illustrationsbild. Klimatdemonstration i New York. Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN
Klimatmötet i Madrid

Analys: ”Enorm press på Johnson inför nästa möte”

Det fanns inga förväntningar om några stora genombrott om nya utsläppsmål på klimatmötet i Madrid, men man hoppades att samarbetsvilja och handlingskraft skulle lägga grunden till högre ambitioner vid nästa års möte i Glasgow. I stället gick det inte ens att enas om mindre frågor – även dessa sköts på framtiden, skriver The Guardians Fiona Harvey i en analys. Ambitionen var egentligen att bordet skulle ha rensats så att nästa möte kunde fokusera på utsläppsminskningar.

SVT:s Calle Elfström skriver i en analys att kollapsen var en hårsmån bort. Nu höjs förhoppningarna inför nästa års förhandlingar. ”Men ju mer luft man blåser in i ballongen, desto större risk är det att det slutar med en smäll och att alla går hem ledsna från kalaset”, skriver Elfström.

BBC:s Roger Harrabin skriver att pressen på Boris Johnson blir ”enorm” vid nästa års konferens i Skottland. Miljöexperter har redan varnat för att den brittiske premiärministern kommer ”förnedras” om han försöker ta ledartröjan internationellt samtidigt som det egna landet misslyckas med att möta sina klimatmål.

14 min
Finlands miljöminister Krista Mikkonen, Carolina Schmidt, John Kerry/Jennifer Morgan, Greenpeace/urfolksrepresentanten Sonia Guajajara/Greta Thunberg/Laurence Tubiana/Antonio Guterres. TT
undefined

Urvattnat men inte total besvikelse – så reagerar nyckelaktörer på mötet

Resultatet av klimatmötet i Madrid blev urvattnat då länderna inte kunde enas om synen på utsläppshandel. Däremot uteblev det totala fiaskot eftersom man kom överens om att klimatlöften ska skärpas löpande i stället för att bara förnyas.

BBC har sammanställt reaktioner från några av det utdragna mötets nyckelaktörer. En av dem som uttrycker besvikelse är FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

– Det internationella samfundet gick miste om en viktig möjlighet att visa höjda ambitioner kring begränsning, omställning och finansiering när det gäller klimatkrisen, säger han i ett uttalande.

Chiles miljöminister och klimatmötets ordförande Carolina Schmidt säger att nya generationer förväntar sig mer. Laurence Tubiana, en av arkitekterna bakom Parisavtalet, anser att tunga aktörer inte levt upp till förväntningarna vid mötet. Hon tillskriver de framgångar som ändå skett till ”en progressiv allians” bestående av små önationer och europeiska, afrikanska och latinamerikanska länder.

5 tim
Klimatmötet i Madrid. NACHO DOCE / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Klimatmötet över – enades inte om viktigaste frågan

Klimatmötet i Madrid kommer inte överens i mötets nyckelfråga om framtida utsläppshandel, rapporterar DN och SvD. Det beslutet skjuts i stället fram till nästa års klimatmöte i Glasgow i Skottland.

Nu är slutförhandlingarna i Madrid över efter rekordlång övertid. I styrdokumentet finns bland annat den punkt som EU och Sverige har kämpat hårt för – att ländernas klimatlöften (NDC) ska skärpas löpande i stället för att bara förnyas, skriver TT.

Idag 12:25
Läs mer om Klimatmötet i Madrid
undefined

Klart: Dubbel skattesmäll mot firmabilar

Efter nyår åker många företag på en dubbel skattesmäll och tvingas betala extra tusenlappar för firmabilarna, skriver Byggnadsarbetaren.

fPlus har flera gånger tidigare berättat att det efter årsskiftet införs en ny mätmetod – WLTP – för att beräkna koldioxidutsläpp vilket innebär att skatten höjs med flera tusenlappar för vissa bilmodeller.

Många företagare i byggbranschen väljer att köra diesel- eller bensindrivna firmabilar, eftersom utbudet av el- och hybridbilar är dåligt i skåpbilsklassen. Byggnadsarbetaren har pratat med Thomas Erixon, ägare till Storstockholms Byggservice, som menar att den höjda fordonsskatten drabbar fel personer.

Företag med verksamhet i Stockholm åker dessutom på en dubbel skattesmäll. Vid årsskiftet höjs nämligen trängselskatten kraftigt och börjar tas ut tidigare på mornarna, vilket drabbar hantverkare.

– Det blir en extrakostnad, även till kunden. Vi måste fakturera vidare det här, annars går det inte, säger Thomas Eriksson till Byggnadsarbetaren.

9 dec
Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

En av fyra småföretagare kämpar med lönsamheten

Var fjärde svenskt mindre bolag dras med så stora lönsamhetsproblem att ägaren inte kan ta ut lön eller att företaget går med förlust, visar en undersökning från Swedbank.

Nu kan en svagare konjunktur slå hårt mot de redan pressade småföretagarna, skriver DI.

– Om man inte har något sparande i bolaget att tala om, då är det illavarslande eftersom det blir svårt att klara en tuffare nedgång, säger Swedbanks företagarexpert Jörgen Kennemar till tidningen.

3 dec
Läs mer om Företagsklimatet i Sverige
Kraftiga vindar vid Öresundsbrons kust. TT
Vintervädret

Hårda vindarna tros avta först under morgondagen

De hårda vindar som drabbat Skåne under söndagen tros kulminera under kvällen och lugna ner sig under måndagen, skriver TT. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hårda vindbyar och flera orter i länet har drabbats av strömavbrott.

Vädret har också ställt till det för tågtrafiken. Öresundsbron har stängts, öppnat och stängts igen under dagen. Sedan 20-tiden är bron öppen, men kan komma att stängas igen med kort varsel under kvällen.

1 tim
Omkullblåst träd i Malmö på söndagen. Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tågstopp och strömavbrott efter hårda vindar i Skåne

Blåsten i södra Sverige har ställt till det för tågtrafiken i Skåne under söndagen. Flera orter har drabbats av strömavbrott och de hårda vindbyarna har gjort det svårt att resa över Öresundsbron, rapporterar TT.

Bron har stängts, öppnats och stängts igen. Vid 20-tiden öppnades bron åter, men Trafikverket varnar för att tåg kan ställas in med kort varsel och att det kan ta längre tid att resa än vanligt.

Rååbanan och Ystadsbanan är helt avstängda för trafik, och prognosen är att tågen kommer att stå stilla resten av trafikdygnet.

SMHI har utfärdat klass 1-varningar i Blekinge, Halland, Skåne, Öland och Gotland till följd av de hårda vindbyarna. Under sena kvällen kommer blåsten att lugna ner sig i Skåne och dra vidare österut.

Under kvällen når blåsten, med mycket hårda byar, Öland och under natten når den hårda blåsten Gotland.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hårda vindbyar under söndagen. Samtliga tåg mellan Hyllie och Ystad/Simrishamn har ställts in för resten av dygnet och i Eslöv och Höör blev nästan 2 000 hushåll strömlösa vid 14-tiden.

– Det kommer att gå upp mot 23-24 sekundmeter nära kusten, säger jourhavande meteorolog Charlotta Eriksson till Sydsvenskan.

Idag 14:41
Arkivbilder. TT
undefined

SMHI: Här blir julafton vit, och här blir den gråmild

Den som vill fira en vit jul bör bege sig till Dalarna, Värmland och norrut. I alla fall om man ska tro SMHI:s 10-dygnsprognos.

– Det ser ut att bli en vit och kall jul i Dalarna, norra Värmland, Jämtland och vidare norrut, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI, till TT.

För övriga landet väntar troligen några plusgrader och grått väder. Senaste gången det var en vit jul i hela Sverige var 2010, skriver nyhetsbyrån.

Idag 09:55
Läs mer om Vintervädret
Tantpatrullen demonstrerar. Arkivbild. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
De låga pensionerna

Fattigpensionärer kräver ändring i pensionssystemet

2,2 miljoner svenskar lever på pension och av dem räknas drygt 300 000 som fattigpensionärer, skriver SVT Nyheter. 60 procent av de fattiga är kvinnor.

Tantpatrullen och Pensionärer i gula västar är två grupper med fattigpensionärer som tagit strid för att de ska kunna få det bättre. Båda grupperna kräver att pensionssystemet görs om och att alla ska kunna få 16 000 kronor skattefritt.

– Det finns inte en människa som klarar sig på mindre. Hyran och mat ska betalas, säger Dan Glimmerås, en av initivativtagarna till Pensionärer i gula västar.

1 tim
Hasse Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Här är vinnarna – och förlorarna – på pensionssystemet

Att ett långt arbetsliv borde gynna pensionen kan nog de flesta hålla med om. Men ny statistisk från SPF Seniorerna visar att det kanske inte är så självklart som många hoppats på. Därför vill Seniorerna nu se tydliga förändringar av pensionssystemet, säger förbundsordförande Eva Eriksson till sajten Dina Pengar.

Vid årsskiftet väntas förändringar av grundskyddet, något som kommer att gynna de som beviljats bostadstillägg. Även de som inte arbetat alls och lever på garantipension, väntas gynnas genom en förstärkning av grundskyddet. De som drabbas hårdast är de kvinnliga snittpensionärerna utan bostadstillägg.

– Det är inte fel att förstärka grundskyddet, problemet är att politiken inte gör något för att förstärka den inkomstrelaterade allmänna pensionen, säger Eva Eriksson.

Nu vill Seniorerna se en höjning av pensionsavgiften till minst 18.5 procent.

– Vi har ett allmänt pensionssystem som inte klarar av att ge värdiga och trygga pensioner efter ett långt arbetsliv, säger Eva Eriksson till Dina Pengar.

21 nov
Läs mer om De låga pensionerna
Demonstranter i Hongkong, arkivbild. Mark Schiefelbein / TT NYHETSBYRÅN
Demokratirörelsen i Hongkong

Vardagen helt politiserad i proteströrelsens Hongkong

På familjemiddagar, på sociala medier och på gatorna – bland taxichaufförer, butiksinnehavare och hotellpersonal. Politiken har tagit över alla platser och samtal i Hongkong, skriver New Yorkers Jiayang Fan i ett långt reportage om förändringen som staden genomgått på ett år.

Att öppna munnen tolkas lätt som ett ställningstagande. ”Om jag talade mandarin antog människor att mina sympatier låg hos Peking, om jag talade engelska var jag helt klart en västerländsk liberal fiende till kommuniststyret”, skriver hon och beskriver hur sprickan gör att invånare lagt om sin vardag.

I den polariserade atmosfären är det inte längre självklart att gå till vissa affärer eller restauranger – tycker ägaren som du? Appar och grupper på sociala medier där näringsverksamheter listas som blå eller gula, regeringsvänliga respektive demokratiivrande, förenklar navigeringen samtidigt som klyftan växer.

Läs texten i länken nedan.

1 tim
Arkivbild: Demonstranter ockuperade Hongkongs internationella flygplats under ett antal dagar i augusti 2019.  Vincent Thian / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Största tappet på tio år för Hongkongs flygplats

Strax över fem miljoner passagerare passerade Hongkongs internationella flygplats i november, 16,2 procent färre än för ett år sedan. Det är det största passagerartappet på över tio år, heter det i ett pressmeddelande.

Under årets första elva månader hanterade flygplatsen sammanlagt 65,8 miljoner passagerare, en minskning med 3,4 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Sedan i juni har Hongkong skakats av stundtals våldsamma protester, där demonstranter bland annat ockuperade flygplatsen under ett antal dagar i augusti. Om detta sägs dock inget i pressmeddelandet från HKIA.

Idag 15:02
Läs mer om Demokratirörelsen i Hongkong

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer