Det svenska skattetrycket

”Sänkt kapitalskatt ökar välståndet i Sverige”

En sänkning av de svenska kapitalskatterna, från dagens 30 procent till det internationella genomsnittet på 20, skulle ge ett rejält lyft för ekonomin, skriver Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, på Realtids debattsida.

Rent konkret skulle det innebära 35 000 fler sysselsatta och 3,1 procent högre BNP, vilket motsvarar ett ökat välstånd om 30 000 kr per år och hushåll, visar beräkningar framtagna av det välrenommerade forskningsinstitutet IFO i München.

Vidare skulle en sänkning göra fler privata investeringar mer lönsamma och beräknas öka med över 6 procent. Stigande företagsvinster och löner ökar också skatteintäkterna, vilket medför att reformen på sikt är i det närmaste helt självfinansierande genom växande skattebaser.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer