Foto: Henrik Montgomery/TT
Det svenska skattetrycket

”Så vinner Sverige på lägre kapitalskatter”

Faran med höga kapitalskatter uppmärksammas sällan, skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Östersunds-Posten. Han skriver vidare att det är en missuppfattning att de i Sverige skulle vara låga.

”Sveriges 30 procent i generell skatt på utdelningar och kapitalvinster ska jämföras med konkurrentländernas snitt”, skriver Johan Fall. Det snittet ligger på runt 20 procent, vilket också är det lägsta möjliga nivån i Sverige. ”I vissa situationer kan kapitalskatten i Sverige bli 60 procent”, skriver han.

Forskningsinstitutet IFO i München har på uppdrag av Svenskt Näringsliv räknat ut vad det skulle innebära om kapitalskatten sänktes till konkurrentländernas nivå. Resultatet visar att ”en lägre kapitalskatt bland annat skulle innebära 35 000 fler sysselsatta och 3,1 procent högre BNP”. Det skriver Johan Fall skulle motsvara ett ökat välstånd om 30 000 kronor per år och hushåll. Rätt väg är att sänka kapitalinkomstskatten till en konkurrenskraftig nivå, avslutar han.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Så påverkar skatteförändringarna din plånbok nästa år

Slopad värnskatt och höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt väntas ge höginkomsttagare flera tusenlappar extra i månaden nästa år, skriver DI.

Vid en lön på 75 000 kronor blir skatteförändringen 1 210 kronor. För den som tjänar 100 000 kronor handlar det om hela 2 460 kronor i sänkt skatt per månad.

Beräkningarna, som har utförts av Swedbank gäller vid oförändrad kommunalskatt och tar också hänsyn till de förändringar som ett höjt prisbasbelopp leder till.

För vissa kan de positiva effekterna dock påverkas av höjda kommunalskatter. Branschorganisationen SKL räknar med att 40 kommuner behöver höja skatten nästa år, med hänsyn till demografiska utmaningar.

Positivt är dock att vi fortfarande har stark arbetsmarknad vilket fyller på lönekuverten. Det leder till att löneökningstakt nästa år väntas landa på 2,6 procent, enligt Swedbank.

En annan positivt faktor är de fortsatt låga boräntorna i skuggan av att Riksbanken väntas avvakta med räntehöjningar.

”Ser man till hur de disponibla inkomsterna har utvecklats under de senaste år är det höginkomsttagare som är vinnarna, medan exempelvis arbetslösa, studerande och sjukpensionärer har halkat efter”, säger Arturo Arques privatekonom på Swedbank.

Igår 14:46
Arkivbild. Hasse Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nya tusenlappar väntar Sveriges höginkomsttagare

Tjänar du 25 000 kronor i månaden får du 30 kronor i skattesänkning nästa år. Tjänar du 40 000 kronor får du 50 kronor. Tjänar du däremot 100 000 kronor blir skattesänkningen hela 2 460 kronor per månad, visar en genomgång som Swedbank gjort åt DI.

– Återigen ser det ut att bli ett år där höginkomsttagare får de största förbättringarna, både procentuellt och i kronor, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank till tidningen.

Höginkomsttagarna gynnas mest av den aviserade slopningen av värnskatten men Swedbank har också tagit med förändringar i prisbasbelopp och skiktgräns i sina beräkningar.

Igår 09:11
Läs mer om Det svenska skattetrycket