CHRISTINE OLSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

”Så stärker vi rättssäkerheten i skattefrågor”

Statens ingripande beskattningsåtgärder mot enskilda och företag, visar oroväckande brister i rättssäkerheten, skriver Patrick Krassén, Företagarna, och Carl Göransson, Rättvis Skatteprocess på SvD Näringsliv debatt.

Nu efterlyser de sex reformer som de hävdar kommer att förbättra rättsstatens funktionssätt.

De vill bland annat tillsätta fler advokater eller ombud med erfarenhet från näringslivet, för att undvika att förvaltningsdomstolarna är partiska i skattemål.

De vill också motverka att det allmänna ombudet använder sina rättigheter i favör för Skatteverket och att företrädare för ett bolag kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets obetalda skatteskulder.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer