Företagens miljöarbete

Så ska betong bli bättre för klimatet redan idag

Betongbranschen har som mål att inom fem år nå halverad klimatpåverkan. Nu har en vägledning för branschen tagits fram med tips om hur dagens betong kan göras med miljövänlig, skriver Svenskt Betong i ett pressmeddelande.

– Vi ser att det finns ett behov av kunskapsuppbyggande och utbildning om vad som är möjligt att göra redan idag. Med framtagen vägledning för klimatförbättrad betong ger vi byggsektorns alla aktörer mer information och handfasta råd om möjligheterna att sänka klimatpåverkan från betong, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, i ett pressmeddelande.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer