Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Elpriserna

Så mycket smyghöjs din elräkning – nu startar upproret

Irritationen över att elskatten utgör en allt större del av elräkningen växer. Därför startas nu Elskatteupproret. Professor Rune Brännlund dömer helt ut motiven bakom skatten. Elskatten är allt annat än en miljöskatt, menar han.

Hur mycket skatt du betalar för din el har stigit kontinuerligt under de senaste decennierna och numera utgör skatten ungefär 45 procent av din elräkning, enligt organisationen Skattebetalarna. Höjningen har varit smygande men resultatet slående: från 9,10 öre per kilowattimme 1996, till 34,70 öre (exklusive moms) i år. I dag består elkostnaderna förenklat av tre delar; transporten av elen via elnätet, skatter och avgifter till staten och såklart hur mycket el som har förbrukats.

– Elskatten har nära fyrdubblats sedan elmarknaden avreglerades 1996. Och periodvis när börspriset minskat har politikerna passat på att höja skatten. Dessutom betalar vi moms på energiskatten så den totala skatten per kilowattimme uppgår till 43,38 öre, vilket motsvarar över halva priset för en förbrukad kilowattimme, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

– Då vi alla är beroende av el och värme i våra bostäder blir höjningar av elskatten kännbara, särskilt under vintermånaderna när förbrukningen ökar, fortsätter hon.

Inte helt synlig för konsumenterna

Hon tror att skattens utveckling hänger ihop med att det är en bra inkomstkälla för staten.

– Det är relativt enkelt för regeringen att höja en skatt som elskatten då den inte är helt synlig för konsumenterna och elräkningarna krångliga att följa. Och samtidigt som skatten tickat uppåt har även elnätsavgifterna höjts ganska rejält vilket även det märks på fakturorna, så ilskan mot elskatten växer.

Anders Kaijser, vd på företaget Kundkraft som upphandlar elavtal för sina medlemmar, berättar att det under det senaste året har uppstått en frustration bland medlemmarna om elskatten.

– Vi märker att det är allt fler som ser elskatten som en konstig skatt och det finns en irritation kring att den höjts kontinuerligt under flera år. Det är punktskatt som är konstig då den gör elen dyrare än den borde vara.

Uppror i startgroparna

För att bilda opinion och få upp frågan på bordet har Kundkraft startat ”Elskatteupproret”. 

– Punktskatterna kan vara bra för att minska ett oönskat beteende men elen måste vi fortfarande konsumera och i princip är all el i dag helt fossilfri. Vi tycker inte att det är rimligt att elskatten ska vara runt 45 procent av elpriset, säger han.

Runar Brännlund, professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, konstaterar att elskattens syfte har förändrats över tid.

– Om vi blickar tillbaka kan man se att från 50-talet och fram till 90-talet motiverades skatten på el helt och hållet av fiskala skäl. Man ville få in pengar till statskassan, men på 90-talet hände något och man började argumentera utifrån miljö- och effektivitetsskäl. Man ville stimulera effektiviseringar vad gäller användningen av el, säger han.

Svårt att motivera av miljöskäl

I dag är det endast en liten del, mellan en och två procent, av all el som produceras som kommer från förbränning av fossila bränslen, enligt Ekonomifakta. Siffran är internationellt sett väldigt låg och i Sverige domineras elproduktionen av vattenkraft och kärnkraft. Runar Brännlund menar att även om elskatten numera går under parollen att det är en miljöskatt är det i själva verket svårt att motivera den av miljöskäl.

– Skatten på el är ingen miljöskatt. El är någonting bra, och i dag är nästan all vår el fossilfri. Används fossila bränslen i elproduktionen så är det dessa som ska beskattas och inte elen som sådan. En skatt på el ger helt enkelt inga incitament till bränslebyte.

Fortsätter att ticka uppåt

Under 2017 betalade de svenska hushållen cirka 15 miljarder i elskatt, enligt SCB.

– Det är en stor intäktskälla för staten, men det vore förmodligen effektivare att ersätta elskatten med en bredare skatt, exempelvis en liten höjning av momsen, om det nu är intäkterna från skatten som är viktiga, säger Runar Brännlund.

För 2020 har ännu ingen skattehöjning kommunicerats utåt men med start nästa år kommer energiskatten att indexeras. Det är inte klart hur, mer än att regeringen ska fastställa skattesatsen före novembers utgång. En vanlig metod brukar dock vara att räkna upp skattesatsen i relation till inflationen.

– Oavsett vilken form av indexering regeringen tänkt sig så kommer den medföra årliga höjningar som skruvar upp elskatten till ännu högre nivåer, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

fPlus har sökt energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman som hänvisar till finansdepartementet. fPlus har även sökt finansdepartementet.

Toppnyheter

Inrikesminister Mikael Damberg (S). Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den organiserade brottsligheten

Damberg om gängvåldet: Det är en mycket större fråga än migrationen

Nu bemöter inrikesminister Mikael Damberg (S) kritiken mot Stefan Löfven efter söndagens framträdande i Agenda. Till DN säger ministern att han förstår människors frustration över gängvåldet och att ilskan riktas mot det politiska systemet. På frågan om han gör koppling mellan migrationen och ökat gängvåld eller inte svarar han:

– Det är klart att det kan finnas unga människor som kommit till Sverige och som har dragits in i gängkriminalitet. Men frågan är mycket större än så.

Han utvecklar sitt resonemang med att parallella strukturer och narkotikaförsäljning fanns ”i de här bostadsområdena” långt innan migrationsvågen 2015.

1 tim
Stefan Löfven.  Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Löfven: Naturligt att ilskan riktas mot regeringen

Statsminister Stefan Löfven kopplar ihop den senaste tidens gängvåld med att Socialdemokraterna nu tappar i opinionen.

– Det är naturligt att ilskan och missnöjet riktas mot dem som innehar regeringsmakten, säger han till Aftonbladet.

Han menar att många väljare svarar genom att markera sitt missnöje och då ger Sverigedemokraterna sitt stöd i opinionsmätningar.

För att vända utvecklingen framhåller statsministern att Socialdemokraterna både vill utveckla sin politik för minskade klyftor och ökad jämlikhet samt tydligare lyfta fram partiets vinster i januariavtalet.

3 tim
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Löfven låter mer som Trump än en svensk statsminister”

Att Stefan Löfven inte ”såg detta komma” är förbluffande, skriver Paulina Neuding, Europaredaktör på tidskriften Quillette, i Dagens Samhälle efter statsministerns uppmärksammade intervjuer i SVT:s Agenda och Dagens Nyheter.

Redan under Löfvens första mandatperiod tilltog bombningarna och han har känt till relevant fakta. Men istället har regeringen förringat utvecklingen och beskyllt meningsmotståndare för att svartmåla landet, anser Neuding.

I Dagens Nyheter menade Löfven att ”[a]lternativet hade varit ett högerkonservativt block beroende av Sverigedemokraterna, och jag vill stå upp för ett demokratiskt öppet samhälle med fria, oberoende medier och fria oberoende domstolar och så vidare.”

Paulina Neuding ifrågasätter uttalandet:
”Stefan Löfven påstår alltså att den svenska oppositionen hotar själva demokratin i landet. Det är sådant man förväntar sig att höra från Donald Trump, inte en svensk statsminister”, skriver hon i Dagens Samhälle.

6 tim
Läs mer om Den organiserade brottsligheten
Donald Trump vid Vita huset i dag. Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Trump om Sondland: ”Han verkar vara en trevlig kille”

President Donald Trump distanserar sig från EU-ambassadör Gordon Sondland, som vittnar i riksrättsutredningen mot honom.

I dagens vittnesmål sa Sondland att det var på Trumps inrådan som det militära biståndet till Ukraina villkorades. Presidenten ska på så sätt ha försökt pressa landet att inleda en utredning mot Bidenfamiljen, enligt Sondland. Detta förnekade presidenten när han mötte reportrar utanför Vita huset under vittnesmålet.

– Jag känner honom inte så bra och har inte pratat med honom så mycket. Det här är inte en man som jag känner väl. Han verkar vara en trevlig kille dock, sa Trump, enligt New York Times-reportern Maggie Haberman.

6 min
Offentligt förhör i riksrättsprocessen. Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analys: Vittnena orsakade skada på Trumps försvar

De fyra personer som vittnade i riksrättsprocessen mot USA:s president Donald Trump orsakade stor skada på Trumps försvar. Det skriver NBC:s Chris Allen i en analys. Republikanernas förhoppning var att åtminstone tre av vittnesmålen skulle vara fördelaktiga för presidenten, men så blev inte fallet, skriver han. Vittnesmålen pekar istället på att Trumps handlingar var olämpliga.

Ett av dagens vittnen – Gordon Sondland – kan bli avgörande för utredningen, skriver Stephen Collinson på CNN. Presidentens framtid står spel, och om Sondland talar till Trumps nackdel behöver republikanerna tillintetgöra hans trovärdighet, menar han.

Idag 08:16
Alexander Vindman och Jennifer Williams hördes i riksrättsutredningen i går.  Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Vita huset till attack mot nyckelvittnet Vindman

Vita huset gjorde ett ovanligt uttalande på Twitter i samband med att flera nyckelvittnen i går hördes i riksrättsutredningen mot president Donald Trump, skriver CNN. Säkerhetsrådgivaren och överstelöjtnant Alexander Vindman är en av dem som hörde det omtalade Ukrainasamtalet och har vittnat om sin oro över det. Som reaktion twittrade Vita husets officiella konto:

”Tim Morrison, Alexander Vindmans tidigare chef, gav vittnesmål om att han kände oro inför Vindmans omdöme.”

Tweeten beskrivs i medier som en attack mot Vindman – som var Donald Trumps egen Ukrainaexpert.

– Jag kunde inte tro vad jag hörde, sa Vindman om Ukrainasamtalet då han vittnade.

Idag 07:20
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
Karin Wesslén/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Regeringen: Förslag om slopad flyttskatt nästa år

Regeringens avsikt är att återkomma till riksdagen under nästa år med ett förslag ett om att ta bort uppskovsräntan vid bostadsförsäljning, det vill säga den så kallade flyttskatten, rapporterar Veckans Affärer.

”Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla för avyttringar som har skett efter den 30 juni 2020”, meddelar finansdepartementet, enligt tidningen.

Förslaget, som är en del av januariavtalet, kommer inte att gälla retroaktivt vilket betyder att de som redan har uppskov på sin reavinst kommer att fortsätta att betala ränta på dessa. Det är en kostnad som motsvarar en bankränta på 3,25 procent, enligt Villaägarna.

1 tim
Henrik Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Här är de hetaste skattefrågorna inför 2020

Slopad värnskatt, 3:12 reglerna och informationsplikt hör till de hetaste skattefrågorna inför 2020. Det säger två skatteexperter till Tidningen Balans.

Vad gäller informationsplikten bör den landa i att myndigheterna tänker till och ställer rimliga och hanterbara krav gentemot företagen, anser Mikael Knutsson, skatterådgivare på Grant Thornton.

Vidare menar han att det är positivt att det än så länge inte har aviserats något nytt om 3:12-reglerna då lägre förändringstakt ger ökad förutsebarhet och ökad rättssäkerhet.

– 3:12-reglerna är alltid lika aktuella för våra entreprenörer. Läget just nu är ”no news is good news”. Avsaknad av förändring av 3:12 lyfts ibland fram som ett problem, men jag ser det som positivt att det står still, det gör våra råd mera robusta vilket adderar trygghet till kunderna. Lägre förändringstakt ger ökad förutsebarhet och ökad rättssäkerhet, säger Mikael Knutsson.

Jörgen Graner, skattexpert på KPMG pekar på slopandet av värnskatten nästa år som en het potatis och tror att många kommer fundera på möjligheterna att senarelägga inkomster.

En spaning som båda delar är beskattningen av den digitala ekonomin. En fråga som kommer att bli allt viktigare i takt med att de digitala jättarna får ökad betydelse.

4 nov
Läs mer om Det svenska skattetrycket
Protester i Hongkong.  Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN
Demokratirörelsen i Hongkong

Brittisk konsulatanställd: Jag torterades av Kina

En tidigare anställd vid det brittiska konsulatet i Hongkong uppger att han frihetsberövades och torterades av Kina. Han anklagades för uppvigling i samband med protesterna i regionen. Det rapporterar BBC.

– Jag bands fast, fick ögonbindel och huva, berättar den 29-åriga Simon Cheng och beskriver hur han utsattes för smärtsamma behandlingar.

Han säger att han misshandlades och tvingades att skriva under erkännanden. Den brittiska regeringen bedömer berättelsen som trovärdig.

Cheng frihetsberövades under 15 dagar när han skulle göra en resa till Fastlandskina i augusti.

Idag 10:34
Ma Zhaoxu, vice utrikesminister. TT.
undefined

Kina: Stoppa lagen eller vänta starka konsekvenser

Kina reagerar kraftfullt mot det lagförslag som antogs av den amerikanska senaten i natt. Kinesiska utrikesdepartementet uppmanar sin amerikanska motpart att ”genast vidta effektiva åtgärder för att det liggande förslaget inte blir lag”, skriver AFP.

”Annars kommer den kinesiska sidan att vidta starka åtgärder för att med besked motverka det och USA kommer att behöva utstå alla konsekvenser”, skriver departementet.

Lagförslaget ska nu vidare till representanthuset, som för bara en månad sedan röstade igenom en annan version av lagen, skriver TT. När kongressens två kamrar är överens om formuleringarna kan förslaget skickas vidare till presidenten.

Idag 07:09
En demonstrant eskorteras ut från campuset av sjukvårdspersonal.  Vincent Yu / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Lugnare läge i Hongkong – fåtal kvar på campus

Ett fåtal demonstranter är kvar på det polytekniska universitetet i Hongkong efter att campuset intogs och barrikaderades i helgen. Demonstranterna vill inte komma ut då de inte vill gripas, rapporterar AP.

Samtidigt öppnar skolor åter i Hongkong, efter att ha varit stängda i sex dagar. Det uppges vara myndigheternas försök att återgå till det normala i den protestdrabbade regionen. Mindre protester har uppstått under dagen lokal tid.

Idag 04:34
Läs mer om Demokratirörelsen i Hongkong

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer