ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN
Kärnkraftens framtid

Så mycket kan utläppen öka efter Ringhals nedstängning

Stängningen av kärnkraftsreaktorerna i Ringhals riskerar öka EU:s totala utsläpp av växthusgaser med flera miljoner ton, säger Svante Mandell, forskningschef inom miljöekonomi på Konjunkturinstitutet enligt SVT Nyheter.

Detta eftersom den elproduktion som faller bort från Ringhals ersätts av fossil el vilket leder till en större tilldelning av utsläppsrätter.

Det är ännu oklart hur mycket utsläppen kommer att öka, men en grov uppskattning visar att ökningen kan bli omkring åtta miljoner ton.

Slutsatsen är att det hade varit bättre för klimatet att vänta med nedstängningen, enligt KI 

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer