Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagarjouren

Så kan du stresstesta ditt företag i corona-tider

I takt med coronavirusets spridning kan det vara läge för många företag att se över riskerna och minimera potentiella smällar mot verksamheten. Här reder företagarekonomen Johan Kreicbergs ut vad du behöver veta i dessa tider och vad du kan göra för att stresstesta bolaget.

Vad är de viktigaste frågorna man bör ställa sig om man vill stresstesta sitt företag?

Jag skulle börja med att analysera hur länge företaget kan klara av att betala sina löpande räkningar om verksamheten tvingades stänga helt eller om omsättningen halveras. Vilka kostnader kan företaget dra ned på och vilka reserver har företaget är viktiga frågor att kunna besvara.

Hur kan företaget hantera ett scenario av minskad omsättning eller vinst eller potentiella kostnadsökningar?

Det viktiga är att först och främst se till att företaget kan sköta sina betalningar. Om reserverna inte räcker till måste företaget skaffa annan finansiering. Här finns flera alternativ som till exempel:

  1. Kan ägarna skjuta till mer pengar?
  2. Är banken villig att låna ut kapital? Det kan finnas en outnyttjad checkräkningskredit i företaget.
  3. Begär anstånd på skatteinbetalningarna enligt regeringens senaste paket.
  4. Finns det kundfakturor som kan belånas? 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att lån och skattekrediter ska återbetalas. Det gäller att företaget har en långsiktig återbetalningsförmåga.

Hur kan företaget konkret dra nytta av alla de åtgärder som regeringen presenterat?

Möjligheten till korttidspermittering gör att det går att förkorta arbetstiden med upp till 60 procent och där staten betalar för den stora delen av mellanskillnaden. Företagets arbetskostnader minskar då med över 50 procent vilket kan ha stor betydelse under en period då efterfrågan viker kraftigt. En förutsättning för detta är att det finns avtal med den aktuella fackföreningen. 

Företagen ges också möjlighet att ansöka om anstånd med skatteinbetalningarna. Detta kan kraftigt förbättra likviditeten i företagen. Återigen gäller det bara att vara medveten om att det är en kredit som ska återbetalas. Det är viktigt att göra en bedömning av företagets långsiktiga återbetalningsförmåga. 

Mer om regeringens åtgärder finns här.

Johan Kreicbergs

Hur kan företaget på bästa sätt räkna på konsekvenserna av att personalen 1. Hamnar i karantän 2. Blir långvarigt sjuka och inte kan arbeta?

Under april och maj kommer konsekvenserna när medarbetare blir sjuka bli något mindre eftersom staten tar bort sjuklöneansvaret under denna period. Hur stora effekterna blir i övrigt beror helt på vilket personalbehov det kommer att finnas under den närmaste tiden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett planeringsstöd med anledning av Coronavirusets spridning.

Är det läge att se över sina avtal med kunder och leverantörer?

Det är egentligen alltid läge att se över sina avtal med kunder och leverantörer. Men det är sannolikt extra svårt att förhandla långsiktiga kontrakt under denna period. Däremot är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog med kunder och leverantörer för att kunna förbereda sig så väl som möjligt för eventuella leveranssvårigheter eller kunder som inte längre efterfrågar företagets produkter eller tjänster.

Hur kan företaget på bästa sätt räkna på konsekvenserna av att kunder och leverantörer 1. hamnar i karantän eller stänger verksamheten? 2. Blir långvarigt sjuk eller hårt drabbad av minskad omsättning?

Det är svårt att med någon form av säkerhet räkna på dessa konsekvenser. Det viktigaste är att se över vilka alternativ företaget har. Finns det andra leverantörer och kan jag få avsättning för mina produkter och tjänster om mina viktigaste kunder stänger ned?

Hur ska man tackla om vd:n blir sjuk?

Det här har jag inget bra svar på. I vissa företag finns det naturliga ersättare och i andra kommer det bli viktigt att snabbt hitta antingen externa eller interna alternativ.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer