Tomas Oneborg / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
Bristen på bostäder

Så kan bostadskrisen lösas

Den tröga svenska bostadsmarknaden är en het politisk potatis. I januariöverenskommelsen talas det om att marknadshyror ska införas. En färsk rapport pekar ut sju åtgärder som kan lösa bostadskrisen.

En ny rapport från Svenskt Näringsliv ger sju förslag på hur bostadskrisen kan lösas.

  • Inför marknadshyror i nyproduktionen.
  • Inför på längre sikt marknadshyror i beståndet. Rapportförfattarna föreslår en modell där hyresgästen skyddas för höjningen. Hyresvärden skulle då kunna avtala sig till en sådan övergång genom att erlägga en engångssumma som kompensation.
  • För in bostadssektorn i momssystemet. Det är en väldigt teknisk fråga som rapportförfattarna menar kommer att öka flexibiliteten genom att det blir lättare att exempelvis ombilda lokaler till bostäder. I dagsläget ligger bostadssektorn utanför momssystemet, men det innebär inte att hyresgästerna slipper kostnaden för moms, utan att ingår dolt i hyran. Om bostadssektorn ingår i momssystemet uppstår en betydande regelförenkling, menar författarna.
  • Halvera kapitalinkomstskatten generellt. Det kommer att få effekten att flyttskatten halveras till 11 procent. Enligt rapporten leder flyttskatten till inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, det vill säga att man undviker in i det längsta att flytta till en ny bostad. Förslaget innebär också att ränteavdraget halveras.
  • Subventionerat bosparande för åldersgruppen 18–35 år kombinerat med möjlighet till statliga startlån. Enligt rapporten hjälper det utsatta grupper på bostadsmarknaden som ungdomar.
  • Det finns behov av enklare byggregler. Bland annat bör förbudet mot kommunala särkrav skärpas, så att inte kommuner kan fördyra byggandet genom krav som går utöver de nationella byggreglerna.
  • Strandskyddsreglerna bör ändras så att det blir lättare att bygga i attraktiva lägen på landsbygden.

Svenskt Näringsliv s biträdande chefsekonom, Jonas Frycklund understryker att rapporten inte fokuserar på generella åtgärder mot bostadsbristen, till exempel hur låginkomsttagare ska få en bostad, skriver Dagens Nyheter.

– Vi har avgränsat oss åt att se på bostadsmarknaden ur ett rekryteringsperspektiv och vi ser att det är ett problem även för de som har karriär och jobb att komma in på bostadsmarknaden, säger biträdande chefsekonom Jonas Frycklund till tidningen.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer