Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Äganderätten

Så försöker staten lura lantbrukare på miljoner

Lantbruksföretagare kan gå miste om miljontals kronor när staten löser in deras mark långt under marknadsvärdet. ”De får stå för kostnaden”, erkänner en projektledare på Trafikverket.

Arne Lindström är lantbruksföretagare på Röbäckslätten strax utanför Umeå. Nyligen löste Trafikverket in ett tiotal hektar av hans och flera andra lantbruksföretagares mark för att bygga ett nytt vägsystem.

Trafikverket har erbjudit att betala cirka 50 000 kronor per hektar i ersättning till markägarna för att lösa in åkermarken. Den summan baseras på den avkastning som åkermarken ger.

Men i samma stund som Trafikverket löst in åkermarken och skrapat bort matjorden förvandlades den billiga åkermarken till guld. Marknadspriset på matjord är nämligen 10–15 gånger högre än på åkermark.

När Arne Lindström och hans kollegor räknade på det reella marknadspriset för matjord genom att jämföra priserna hos olika återförsäljare fick de en chock.

– Matjorden har ju ett marknadspris på långt över 500 000 kronor jämfört med de 50 000 som vi erbjudits, säger han.

Arne Lindström

Anledningen att priset på matjord är så högt är att Umeå är en växande stad vilket betyder att matjord behövs till gräsmattor, odlingar och så vidare.

På Trafikverket är man medveten om den här skillnaden.

– Jag har förståelse för hur Arne och hans kollegor resonerar. Det är ju lantbrukarna som efter många års brukande av marken har gett jorden sin kvalitet. En skogsägare får ju inte bara betalt för marken när Trafikverket löser in skogsmark för att till exempel göra ett vägområde. Hen får ju också betalt för själva skogen som vårdats under lång tid, säger Per Andersson, projektledare på Trafikverket i Umeå.

”Får matjord för flera miljoner kronor”

Och enligt Arne Lindström blir den här matjorden nu en lukrativ handelsvara för entreprenören NCC.

– De vet att de får matjord för flera miljoner kronor och behöver kanske en tiondel av jorden till vägbygget. De kan göra en ordentlig förtjänst på den. Om Trafikverket hade behållit den skulle de kunna förhandla med den, konstaterar Arne Lindström.

Per Andersson säger att man skickat in det är ärendet till huvudkontoret i Borlänge.

Per Andersson ThomasJohansson

– Man skulle ju kunna tänka sig andra sätt att organisera upphandlingen. Vi hade till exempel kunnat erbjuda markägarna att själva skala av den här matjorden för att sälja den på marknaden. Som motprestation skulle vi kunna förhandlat om ett lägre pris, konstaterar Per Andersson.

– Nu blev det Arne och hans kollegor som får stå för kostnaden eftersom de fick lämna bort marken för ett ringa belopp i förhållande till vad den är värd på marknaden, fortsätter han.

Arne Lindström säger att man inte kommer att skriva på Trafikverkets erbjudna belopp om 50 000 kronor för marken.

– Nej, det här kommer vi att gå vidare med. Vi får se om det blir till domstol eller en tvistenämnd. Men vi kommer inte att släppa marken för det priset.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer