Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Så driver Skatteverket företagare i konkurs

Skatteverket har ett unikt verktyg för att kräva in skatt. Advokater och rekonstruktörer varnar öppet för hur det leder till att företag drivs i konkurs. Men rädslan är också stor för att våga vittna om övertrampen – en person med stor erfarenhet av Skatteverkets metoder berättar anonymt för fPlus om myndighetens inställning att företagare är ”eviga fuskare”.

Alla företag kan hamna i ekonomiska trångmål: En kund som inte betalar i tid eller en företagare som blir sjuk. Då kan företagsrekonstruktioner fungera som en räddningsplanka för företag som i grunden har en sund affärsplan, men som har hamnat i en tillfällig svacka.

Därför är det olyckligt att det skatterättsliga företrädaransvaret riskerar att tvinga fram onödiga konkurser, menar Hans Andersson, advokat på Advokatbyrån Kaiding och ordförande för Rekonstruktörs- och konkursförvaltarkollegiet, Rekon.

– Det svenska systemet är en hämsko för lyckade rekonstruktioner, säger han.

”Frågan verkar ha tappats bort”

Trots att Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L innehöll 73 punkter så ratades förändringar kring företrädaransvaret.

Hans Andersson är mycket kritisk till att en lång rad utredningar som föreslagit förbättrade och moderna regler för rekonstruktioner inte lett till en faktisk förändring av lagstiftningen. 

– Regering och riksdag har under lång tid haft sin huvudfokus på sådana saker som straffrätt och regler för migration. Vikten av att ha välfungerande regler för att hjälpa företag i ekonomiska svårigheter verkar ha tappats bort.

Flera i rekonstruktörsbranschen vittnar om problem, inte minst kring Skatteverkets agerande. En källa, som vill vara anonym, berättar för fPlus att Skatteverkets handläggare ofta har inställningen att företagare är eviga fuskare och därför sätter stopp för rekonstruktioner som uppenbart har goda möjligheter att lyckas. Handläggarnas praxis skiljer sig från kontor till kontor och ”småpåvar” styr, enligt källan som menar att situationen gör det svårt att ge råd till företagare.

Kaiding, TT, Rättvis Skatteprocess

Gräddfil när det gäller att driva in skatt

Att Skatteverkets handläggare kan skruva på sig när rekonstruktion, ackord och anstånd kommer på tal är kanske ingen slump? Vid en rekonstruktion kan Skatteverket behöva acceptera ackord och skriva ned skulden. Samtidigt har myndigheten en unik möjlighet att driva in hela skulden via företrädaransvaret.

– Skatteverket har en gräddfil när det gäller att driva in skatt, som typiskt sett minskar incitamenten att medverka till skuldnedskrivningar och rekonstruktioner, säger Hans Andersson.

– Advokater och skatterådgivare framför ofta kritik mot den hårda tillämpningen av företrädaransvaret, vilket Skatteverket tyvärr viftar bort. Samtidigt är myndigheten inte transparent i hur regeln tillämpas, så det är omöjligt att avgöra vilka fall de släpper innan de nått domstol, säger Carl Göransson, vd för Rättvis Skatteprocess.

Strikt ansvar – ”ödesdigra konsekvenser”

Aktiebolag är alltså inte så skyddade som många tror. Det så kallade företrädaransvaret innebär att en företagare som råkar i betalningssvårigheter med närmast automatik kan bli personligt ansvarig för bolagets förfallna skatteskulder, förklarar Hans Andersson. Om skatten betalas en dag för sent anses företrädaren ha varit grovt oaktsam, vilket i den praktiska tillämpningen innebär ett strikt ansvar för bolagets skatter. När Skatteverket väljer att driva in bolagets skatter via personligt betalansvar kan resultatet bli konkurs för både bolaget och den enskilde.

– Skatteverket brukar motivera sin gräddfil med att de inte kan välja sin gäldenär. Men det argumentet håller inte, säger Hans Andersson.
– På grund av den stränga tolkningen av grov vårdslöshet riskerar även personer som har försökt göra rätt för sig att bli betalningsansvariga för bolagets skulder. Ett utdömt företrädaransvar får ofta ödesdigra konsekvenser för en persons privatekonomi, säger Carl Göransson.

Företagare snabba med att kasta in handduken

Så länge företrädaransvaret finns kvar lever företagare farligt, menar han. När en skatteskuld väl har förfallit är företagare i princip helt oskyddade mot Skatteverket och Kronofogden. Enda sättet att undvika personligt ansvar är att ansöka om rekonstruktion eller konkurs senast på förfallodagen. Följden blir att företagare ansöker om konkurs även om de tror att företaget skulle kunna komma på fötter igen, berättar Hans Andersson.

– Företagare är snabba med att kasta in handduken, för att inte drabbas personligen. På det sättet riskerar regelverket att leda till onödiga konkurser, säger han.

Carl Göransson gör samma bedömning.

– Som entreprenör eller småföretagare tror jag inte man vill stå med risken att få betala skatten ur egen ficka om de kortsiktiga betalningsproblemen mot förmodan skulle bli bestående, säger han.

Även om företaget är i en rekonstruktionsprocess och omfattas av ackordet, så kan företrädaren vara i riskzonen. Hotet om personligt betalningsansvar ligger nämligen latent.

Om skatten förfaller under räddningsaktionen så kvarstår hotet. I ett sådant fall är alltså rekonstruktionen nödgad att lyckas.

Uppmanar stressade bolag att genast avveckla

Att skattelagstiftningen i Sverige uppmanar stressade bolag att genast avveckla verksamheten, trots att de skulle kunna överleva och på sikt bidra med skatteintäkter och jobb, är inte alls bra, anser Hans Andersson. Att försöka rädda bolaget under hot gör det inte direkt lättare att tänka klart och hitta lösningar, påpekar han.

Lagen kring rekonstruktioner kan något drastiskt liknas vid att släpa omkring med en död hund i kopplet.

Egentligen är hela systemet kring både personligt ansvar och rekonstruktioner i behov av en kraftig omgörning, menar han.

– Lagen kring rekonstruktioner kan något drastiskt liknas vid att släpa omkring med en död hund i kopplet. Man försöker som praktiker hantera den bristfälliga lagstiftningen så gott det går, men situationen är inte optimal, säger han.

Men hur ska företagare skydda sig så länge dagens regelverk gäller?

Först och främst gäller det att söka hjälp i tid, innan skatten förfaller, påminner Hans Andersson. Skulder till Skatteverket är farliga eftersom oaktsamhetskravet tillämpas så strikt.

– Det borde rensas i rabatten när det gäller företrädaransvaret, och en regel för uppkomst av personligt ansvar för företrädaren borde gälla alla borgenärer. Men än så länge ser det inte ut så, säger han.

I ett drömscenario söker företagare hjälp mycket tidigare, innan banken inte lånar ut mer eller säger upp checkkrediter.

– Gäldenärer ropar på hjälp för sent och försöker alltför länge fixa situationen på egen hand. Det bästa vore att företagen sökte professionell hjälp i tid för att hantera sina betalningssvårigheter och få hjälp med att få bolaget på rätt köl igen, säger han.

Sverige har en särskilt omodern lagstiftning

Inom EU pågår ett intensivt arbete för att ta fram regler som skapar förutsättningar för att ge bolag en andra chans, berättar Hans Andersson. Sverige däremot ligger än så länge i bakvattnet och imponerar inte i internationella jämförelser på området. Sverige har en särskilt omodern lagstiftning när det gäller att hjälpa bolag som hamnat i ekonomiska trångmål, varnar han.

– Insolvensrätten i ett land kan vara tillväxtgivande eller tvärtom verka hämmande för företagsklimatet. Och det ser inte bra ut i Sverige. Här får företagarna inte i tillräcklig utsträckning möjlighet till en andra chans, säger han.

Fotnot: Imorgon svarar Skatteverket på kritiken

Toppnyheter

Trump och Macron samlas med de andra för ett gruppfoto. LUDOVIC MARIN / AFP
G7-mötet i Frankrike

Källor: Bråkigt på middag om Rysslands G7-status

Lördagskvällens middag på G7-mötet i Biarritz blev en bråkig historia där USA:s Donald Trump krävde att Ryssland skulle släppas tillbaka till G7, uppger källor för The Guardian.

Enligt källorna ska Trump ha argumenterat hårt för att Ryssland ska bjudas in igen och fått mothugg av bland andra Boris Johnson, Angela Merkel och Emmanuel Macron. Japans Shinzo Abe förhöll sig neutral medan Italiens Giuseppe Conte gav Trump visst stöd.

– De flesta argumenterade för att G7 är en familj och en klubb för liberala demokratier, och att Putin därför inte kan komma tillbaka, säger en källa.

Ryssland uteslöts ur dåvarande G8 efter annekteringen av Krim 2014.

Igår 20:09
Macron och Trump i dag. Philippe Wojazer / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Förvirring på G7 efter att Macron blixtbjudit Iran

Det uppstod stor förvirring på G7-mötet i Biarritz sedan det blivit känt att Irans utrikesminister Javad Zarif landat för ett överraskningsbesök, skriver Reuters.

Bloomberg beskriver det som ännu en överraskning från Frankrikes president Emmanuel Macron. Vita huset-medarbetare har tidigare sagt att Macrons agenda för mötet kom som en skräll för den amerikanska delegationen, och någon förvarning om Zarifs besök säger man sig inte ha fått.

– Det är en överraskning, säger en medarbetare till Reuters.

Frankrike hävdar dock att man informerat samtliga G7-länder om Zarifs ankomst under lördagskvällen. Samtliga G7-länder meddelades i förväg och Macron informerade Trump personligen, uppger franska medarbetare enligt Bloombergreportern Jennifer Jacobs.

Igår 17:08
Tusentals bränder härjar i Amazonas/Emmanuel Macron på G7. TT
undefined

Macron: G7-länderna ska hjälpa ”så snabbt det går”

Världsledarna har enats på G7-mötet om att hjälpa de länder som drabbas av skogsbränderna i Amazonas regnskog ”så snabbt det går”, säger Frankrikes president Emmanuel Macron till reportrar i Biarritz. Det framgår inte av uttalandet vilken typ av hjälp som avses.

I fredags hotade Macron oväntat att blockera handelsavtalet Mercosur, som omfattar flera länder i Latinamerika, som en följd av Brasiliens hantering av gränderna. Tyskland och Storbritannien har uttryckt oro för bränderna men menar att det inte är en lösning att lägga krokben för handelsavtalet.

Angela Merkel har tidigare kommenterat bränderna.

– Mötets mål är att skicka ett tydligt budskap om att allt måste göras för att stoppa bränderna i regnskogen, sa hon enligt New York Times.

Igår 12:38
Läs mer om G7-mötet i Frankrike
Nyamko Sabuni (L) i Agenda. SVT.
Det svenska skattetrycket

Sabuni i Agenda: ”Det som smutsar ner ska beskattas”

Det är i näringslivet det skapas välstånd och resurser och den kommande budgeten måste innehålla reformer som stimulerar näringslivet. Det säger L-ledaren Nyamko Sabuni i SVT:s Agenda.

Hon säger att det alltid finns möjlighet att sänka skatten på rätt saker och att höja skatten på rätt saker.

– Till exempel när vi nu är i en omvandling från det fossila till det fossilfria är det viktigt att beskatta det som smutsar ner.

På en direkt fråga från programledaren om det kan innebära höjd bensinskatt svarar hon:

– Det kan vara ett alternativ, men det får vi återkomma till i så fall.

Igår 20:05
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Så påverkar skatteförändringarna din plånbok nästa år

Slopad värnskatt och höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt väntas ge höginkomsttagare flera tusenlappar extra i månaden nästa år, skriver DI.

Vid en lön på 75 000 kronor blir skatteförändringen 1 210 kronor. För den som tjänar 100 000 kronor handlar det om hela 2 460 kronor i sänkt skatt per månad.

Beräkningarna, som har utförts av Swedbank gäller vid oförändrad kommunalskatt och tar också hänsyn till de förändringar som ett höjt prisbasbelopp leder till.

För vissa kan de positiva effekterna dock påverkas av höjda kommunalskatter. Branschorganisationen SKL räknar med att 40 kommuner behöver höja skatten nästa år, med hänsyn till demografiska utmaningar.

Positivt är dock att vi fortfarande har stark arbetsmarknad vilket fyller på lönekuverten. Det leder till att löneökningstakt nästa år väntas landa på 2,6 procent, enligt Swedbank.

En annan positivt faktor är de fortsatt låga boräntorna i skuggan av att Riksbanken väntas avvakta med räntehöjningar.

”Ser man till hur de disponibla inkomsterna har utvecklats under de senaste år är det höginkomsttagare som är vinnarna, medan exempelvis arbetslösa, studerande och sjukpensionärer har halkat efter”, säger Arturo Arques privatekonom på Swedbank.

23 aug
Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Kortsiktig konstgjord andning att höja kommunalskatten”

Ekonomer på Sveriges kommuner och Landsting har lyft att ett stort antal kommuner har så pass stora underskott att de kan tvingas höja skatten kommande år. Men på lång sikt är en höjning av kommunalskatten inte rätt lösning, skriver Pontus Lindström på Företagarna.

Att höja kommunalskatten ger på kort sikt ökade intäkter, därför kan det vara ett frestande drag för en kommunpolitiker. Men en höjning av kommunalskatten innebär att det blir mindre lönsamt att arbeta och att incitamenten för arbetssökande minskar.

Mycket kan göras för att kommunerna ska bli mer kostnadseffektiva. Lindströms främsta poäng är att åtgärda systemfel i det kommunala utjämningssystemet. Incitamenten för att öka kommunernas skattekraft måste öka.

”Den nuvarande utformningen av utjämningen innebär att en ökad sysselsättning i kommunen inte nödvändigtvis resulterar i en mer välfylld skattekista i kommunhuset – pengarna försvinner i stället in i utjämningssystemet”.

Den 18 september presenteras statens budget för kommande år. Ett önskvärt steg skulle vara en utredning som ser över utjämningssystemets utformning, avslutar debattören.

22 aug
Läs mer om Det svenska skattetrycket
Göran Persson. Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Persson varnar för stålbad: ”Man bör vara orolig”

Tidigare statsministern Göran Persson (S), numera ordförande för Swedbank, varnar för tuffare tider för Sverige. Snart kommer lågkonjunkturen.

– Självklart ska man vara orolig. Därför det här kommer att drabba många människor hårt. Det gör alltid lågkonjunkturer, för med det följer stigande arbetslöshet, säger han till SVT:s Agenda.

Han menar att en lågkonjunktur kommer att innebära ett stålbad för kommunerna.

– På nationell nivå kanske man klarar en lågkonjunktur men det finns en risk att man rullar över bördan på kommunerna, säger han.

Han anser ändå att Sverige tack vare den strama finanspolitiken står sig väl och varnar för följden av att lämna den politiken.

– Jag tror definitivt inte på en politik som är beroende av några finansvalpar i USA, säger han till Agenda.

Igår 18:50
Anna Breman, chefsekonom på Swedbank.  Simon Rehnström/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Chefsekonom om prognos: Den är för optimistisk

Swedbanks chefsekonom Anna Breman anser att finansminister Magdalena Andersson (S) är för optimistisk i sin syn på svensk ekonomis utveckling. I ett tal i Harpsund tidigare på torsdagen sa finansministern att medvinden i svensk ekonomi ”mojnat något”. Men när Breman sträcker upp fingret i luften blåser det åt ett annat håll, säger hon till TT.

– Jag skulle nog säga att det är tydlig motvind.

Magdalena Andersson meddelade tidigare på torsdagen att regeringen skruvar ner sin BNP-prognos för i år och nästa år och att hon ser ett reformutrymme på 25 miljarder kronor år 2020. Enligt Anna Breman är det alldeles för lite – det handlar snarare om 50–70 miljarder, menar hon.

– Vi har en mycket stark grund att stå på i Sverige och nu är rätt läge att utnyttja den styrkan, säger hon till TT.

22 aug
Finansminister Magdalena Andersson presenterar budgetprognosen på Harpsund Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analyser: Dags att se över beredskapen för svacka

Efter att ha haft kraftig medvind under några år så säger nu finansminister Magdalena Andersson att vinden mojnat. Prognoserna för exakt hur ekonomin kommer att utvecklas spretar, men flera mediers kommentatorer tar upp hur finansministern kan agera om det blir lågkonjunktur:

DI:s Johanna Jeansson konstaterar att finansministern nu har möjlighet att spendera för att isolera det svenska huset inför den kommande snålblåsten. Statens finanser är goda och dessutom är räntorna låga. Reformutrymmet finns, skriver hon, ”för den som vill och vågar”.

DN:s Carl Johan von Seth menar att förutsättningarna för internationellt samordnade krisinsatser är sämre nu än under finanskrisen. Då ställde till exempel Fed upp med stora lån till utländska centralbanker, men numera heter det ”America first”.

SR:s Fredrik Furtenbach säger apropå de miljarder som finansministern anser finns kvar i reformutrymme att det är viktigt att komma ihåg att Anderssons beräkningar är politiska bedömningar av vad man kan göra av med utan att få kritik från utomstående bedömare.

SVT:s Mats Knutson slutligen, skriver att det även finns långsiktiga utmaningar. Bland annat att det, enligt finansministern, behövs satsningar inom välfärden på 90 miljarder fram till år 2026.

22 aug
Läs mer om Den svenska konjunkturen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Simon Cheng “FACEBOOK / FREE SIMON CHENG?? / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kina bekräftar gripandet av anställd på konsulatet

Kina bekräftar att Simon Cheng, som arbetar vid det brittiska konsulatet i Hongkong, har gripits i gränsstaden Shenzhen, rapporterar internationella medier. Bekräftandet kommer från en talesperson för Kinas utrikesdepartement, Geng Shuang, vid en presskonferens på onsdagen.

Vid presskonferensen ifrågasattes också Storbritanniens kritik mot gripandet och andra kommentarer som landet har gjort kopplade till Hongkongprotesterna.

– Vi har krävt att de ska upphöra med dessa oansvariga kommentarer och att de ska sluta lägga sig i Hongkongs förehavanden och Kinas interna angelägenheter, sa han.

21 aug
Läs mer om Demokratirörelsen i Hongkong
Polisbilar under nattens insats i Borgå. LEHTIKUVA / TT NYHETSBYRÅN
Polisskjutningen i Finland

Två personer gripna för polisskjutningar i Finland

Två personer har gripits misstänkta för nattens attentat i finska Borgå där två poliser sköts, skriver Svenska Yle.

Gripandet skedde i närheten av Tammerfors på söndagskvällen efter en halvtimmeslång biljakt.

– För tillfället utreder vi vem personerna är och om de har koppling till nattens skottlossning. Centralkriminalpolisen är ansvarig för utredningen, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen till Yle.

Polismännen befann sig på ett larm i Borgå, som ligger utanför Helsingfors, när de sköts. Skadeläget beskrivs som stabilt och en av dem har fått lämna sjukhuset.

Igår 18:30
Bild från Borgå på söndagsmorgonen. LEHTIKUVA / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Uppgifter: Misstänkta greps i svenskskyltad bil

De två personer som gripits för nattens polisskjutning i Finland greps i en svenskregistrerad bil, enligt TV4 Nyheterna som hänvisar till finska tv-kanalen MTV3. Finsk polis har inte bekräftat uppgifterna.

De misstänkta gärningsmännen greps strax före klockan 20 svensk tid efter en halvtimmeslång biljakt där de misstänkta sköt mot polisbilen. Gripandet skedde i Ylöjärvi nära Tammerfors.

Polismännen befann sig på ett larm i Borgå, som ligger utanför Helsingfors, när de sköts natten mot söndag. Skadeläget beskrivs som stabilt och en av dem har fått lämna sjukhuset.

Igår 19:35
Polisinsatsen efter skjutningen. LEHTIKUVA / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Statsministern: En allvarlig förändring av samhället

De två poliser som skottskadades i samband med en vanlig utryckning i Borgå, öster om Helsingfors, under natten till söndagen bar skyddsutrustning som kan ha räddat deras liv. Det säger Finlands statsminister Antti Rinne i radioprogrammet Statsministerns frågetimme.

– Det här tyder på en allvarlig förändring i samhället, att man attackerar polisorganisationen som beskyddar alla medborgare.

De misstänkta gärningsmännen befinner sig på fri fot och en stor polisjakt pågår. De bedöms som beväpnade och farliga men det är enligt polisen inte känt att de skulle utgöra något konkret hot.

Igår 12:54
Läs mer om Polisskjutningen i Finland