Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Så driver Skatteverket företagare i konkurs

Skatteverket har ett unikt verktyg för att kräva in skatt. Advokater och rekonstruktörer varnar öppet för hur det leder till att företag drivs i konkurs. Men rädslan är också stor för att våga vittna om övertrampen – en person med stor erfarenhet av Skatteverkets metoder berättar anonymt för fPlus om myndighetens inställning att företagare är ”eviga fuskare”.

Alla företag kan hamna i ekonomiska trångmål: En kund som inte betalar i tid eller en företagare som blir sjuk. Då kan företagsrekonstruktioner fungera som en räddningsplanka för företag som i grunden har en sund affärsplan, men som har hamnat i en tillfällig svacka.

Därför är det olyckligt att det skatterättsliga företrädaransvaret riskerar att tvinga fram onödiga konkurser, menar Hans Andersson, advokat på Advokatbyrån Kaiding och ordförande för Rekonstruktörs- och konkursförvaltarkollegiet, Rekon.

– Det svenska systemet är en hämsko för lyckade rekonstruktioner, säger han.

”Frågan verkar ha tappats bort”

Trots att Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L innehöll 73 punkter så ratades förändringar kring företrädaransvaret.

Hans Andersson är mycket kritisk till att en lång rad utredningar som föreslagit förbättrade och moderna regler för rekonstruktioner inte lett till en faktisk förändring av lagstiftningen. 

– Regering och riksdag har under lång tid haft sin huvudfokus på sådana saker som straffrätt och regler för migration. Vikten av att ha välfungerande regler för att hjälpa företag i ekonomiska svårigheter verkar ha tappats bort.

Flera i rekonstruktörsbranschen vittnar om problem, inte minst kring Skatteverkets agerande. En källa, som vill vara anonym, berättar för fPlus att Skatteverkets handläggare ofta har inställningen att företagare är eviga fuskare och därför sätter stopp för rekonstruktioner som uppenbart har goda möjligheter att lyckas. Handläggarnas praxis skiljer sig från kontor till kontor och ”småpåvar” styr, enligt källan som menar att situationen gör det svårt att ge råd till företagare.

Kaiding, TT, Rättvis Skatteprocess

Gräddfil när det gäller att driva in skatt

Att Skatteverkets handläggare kan skruva på sig när rekonstruktion, ackord och anstånd kommer på tal är kanske ingen slump? Vid en rekonstruktion kan Skatteverket behöva acceptera ackord och skriva ned skulden. Samtidigt har myndigheten en unik möjlighet att driva in hela skulden via företrädaransvaret.

– Skatteverket har en gräddfil när det gäller att driva in skatt, som typiskt sett minskar incitamenten att medverka till skuldnedskrivningar och rekonstruktioner, säger Hans Andersson.

– Advokater och skatterådgivare framför ofta kritik mot den hårda tillämpningen av företrädaransvaret, vilket Skatteverket tyvärr viftar bort. Samtidigt är myndigheten inte transparent i hur regeln tillämpas, så det är omöjligt att avgöra vilka fall de släpper innan de nått domstol, säger Carl Göransson, vd för Rättvis Skatteprocess.

Strikt ansvar – ”ödesdigra konsekvenser”

Aktiebolag är alltså inte så skyddade som många tror. Det så kallade företrädaransvaret innebär att en företagare som råkar i betalningssvårigheter med närmast automatik kan bli personligt ansvarig för bolagets förfallna skatteskulder, förklarar Hans Andersson. Om skatten betalas en dag för sent anses företrädaren ha varit grovt oaktsam, vilket i den praktiska tillämpningen innebär ett strikt ansvar för bolagets skatter. När Skatteverket väljer att driva in bolagets skatter via personligt betalansvar kan resultatet bli konkurs för både bolaget och den enskilde.

– Skatteverket brukar motivera sin gräddfil med att de inte kan välja sin gäldenär. Men det argumentet håller inte, säger Hans Andersson.
– På grund av den stränga tolkningen av grov vårdslöshet riskerar även personer som har försökt göra rätt för sig att bli betalningsansvariga för bolagets skulder. Ett utdömt företrädaransvar får ofta ödesdigra konsekvenser för en persons privatekonomi, säger Carl Göransson.

Företagare snabba med att kasta in handduken

Så länge företrädaransvaret finns kvar lever företagare farligt, menar han. När en skatteskuld väl har förfallit är företagare i princip helt oskyddade mot Skatteverket och Kronofogden. Enda sättet att undvika personligt ansvar är att ansöka om rekonstruktion eller konkurs senast på förfallodagen. Följden blir att företagare ansöker om konkurs även om de tror att företaget skulle kunna komma på fötter igen, berättar Hans Andersson.

– Företagare är snabba med att kasta in handduken, för att inte drabbas personligen. På det sättet riskerar regelverket att leda till onödiga konkurser, säger han.

Carl Göransson gör samma bedömning.

– Som entreprenör eller småföretagare tror jag inte man vill stå med risken att få betala skatten ur egen ficka om de kortsiktiga betalningsproblemen mot förmodan skulle bli bestående, säger han.

Även om företaget är i en rekonstruktionsprocess och omfattas av ackordet, så kan företrädaren vara i riskzonen. Hotet om personligt betalningsansvar ligger nämligen latent.

Om skatten förfaller under räddningsaktionen så kvarstår hotet. I ett sådant fall är alltså rekonstruktionen nödgad att lyckas.

Uppmanar stressade bolag att genast avveckla

Att skattelagstiftningen i Sverige uppmanar stressade bolag att genast avveckla verksamheten, trots att de skulle kunna överleva och på sikt bidra med skatteintäkter och jobb, är inte alls bra, anser Hans Andersson. Att försöka rädda bolaget under hot gör det inte direkt lättare att tänka klart och hitta lösningar, påpekar han.

Lagen kring rekonstruktioner kan något drastiskt liknas vid att släpa omkring med en död hund i kopplet.

Egentligen är hela systemet kring både personligt ansvar och rekonstruktioner i behov av en kraftig omgörning, menar han.

– Lagen kring rekonstruktioner kan något drastiskt liknas vid att släpa omkring med en död hund i kopplet. Man försöker som praktiker hantera den bristfälliga lagstiftningen så gott det går, men situationen är inte optimal, säger han.

Men hur ska företagare skydda sig så länge dagens regelverk gäller?

Först och främst gäller det att söka hjälp i tid, innan skatten förfaller, påminner Hans Andersson. Skulder till Skatteverket är farliga eftersom oaktsamhetskravet tillämpas så strikt.

– Det borde rensas i rabatten när det gäller företrädaransvaret, och en regel för uppkomst av personligt ansvar för företrädaren borde gälla alla borgenärer. Men än så länge ser det inte ut så, säger han.

I ett drömscenario söker företagare hjälp mycket tidigare, innan banken inte lånar ut mer eller säger upp checkkrediter.

– Gäldenärer ropar på hjälp för sent och försöker alltför länge fixa situationen på egen hand. Det bästa vore att företagen sökte professionell hjälp i tid för att hantera sina betalningssvårigheter och få hjälp med att få bolaget på rätt köl igen, säger han.

Sverige har en särskilt omodern lagstiftning

Inom EU pågår ett intensivt arbete för att ta fram regler som skapar förutsättningar för att ge bolag en andra chans, berättar Hans Andersson. Sverige däremot ligger än så länge i bakvattnet och imponerar inte i internationella jämförelser på området. Sverige har en särskilt omodern lagstiftning när det gäller att hjälpa bolag som hamnat i ekonomiska trångmål, varnar han.

– Insolvensrätten i ett land kan vara tillväxtgivande eller tvärtom verka hämmande för företagsklimatet. Och det ser inte bra ut i Sverige. Här får företagarna inte i tillräcklig utsträckning möjlighet till en andra chans, säger han.

Fotnot: Imorgon svarar Skatteverket på kritiken

Toppnyheter

Adam Schiff. J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Schiff: Trumps agerande mycket värre än Watergate

Att villkora militärt bistånd till Ukraina mot gentjänster, såsom Demokraterna anser att Donald Trump gjort, är mycket värre än det Richard Nixon gjorde under Watergate-skandalen. Det säger den demokratiske ordföranden i underrättelseutskottet, Adam Schiff, som leder förhören i den pågående riksrättsutredningen, skriver AFP.

Han menar att Trump genom sitt agerande svikit en allierad, som dessutom ligger i krig.

– Det är betydigt värre än en tredje klassens inbrott i Demokraternas högkvarter, sa Schiff, när de öppna förhören i dag avslutades.

Igår 22:14
Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Andrew Yang och Tom Steyer.  ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
undefined

Sanders: Trump är tidernas mest korrupta president

Under debatten mellan tio av Demokraternas primärvalskandidater i natt togs frågan om den pågående riksrättsutredningen mot president Donald Trump upp.

– Jag tror inte att det är en bra idé att vi rättar oss efter Trumps retorik och säger ”lås in honom”. Vi måste ena landet, sa den före detta vicepresidenten Joe Biden.

Bernie Sanders tryckte på vikten av att ingen amerikan står över lagen, men ville samtidigt betona att USA trots allt inte är så polariserat som det kan verka.

– Han är förmodligen den mest korrupta presidenten i modern tid, men vi kan inte bara fokusera på Donald Trump. Om vi gör det förlorar vi valet, sa han.

Elizabeth Warren gjorde en passning till gårdagens kongressutfrågning av EU-ambassadören Gordon Sondland, som tidigare ska ha bidragit med stora belopp till Trumps kampanj:

– Vi kommer inte att ge ambassadörsposter till den högst bjudande, sa hon.

Även Kamala Harris var på offensiven och kallade Trump för en brottsling som bor i Vita huset.

Igår 03:35
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
Jonathan Ernst / TT NYHETSBYRÅN
Frihandelns framtid

Källor: Utredning kan ge USA skäl till nya EU-tullar

Trumpadministrationen överväger att genomföra ytterligare en säkerhetsutredning av handeln med EU, för att kunna rättfärdiga strafftullar. Det uppger källor för Politico i ett skede där tidsfristen för de varslade biltullarna löpt ut.

I praktiken skulle det leda till att fordonstullarna – motiverade av att importen ses som ett säkerhetshot – inte längre blir aktuella. I stället skulle EU kunna bli föremål för en bredare utredning, som i förlängningen skulle kunna ge Donald Trump argument för strafftullar på import från EU inom flera sektorer.

– Vad det skulle göra är att skapa en situation där presidenten får ett övertag över EU det kommande året, säger en före detta tjänsteman vid administrationen.

Igår 20:18
Salvatore Di Nolf / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Snart kan WTO sluta fungera fullt ut

Om tre veckor kan världshandelsorganisationen WTO sluta fungera full ut, rapporterar Sveriges Radio.

Anledningen är att USA vägrar att utse en ny domare till organisationens appellationsdomstol.

Den nuvarande domaren pensioneras om knappt tre veckor och om det inte finns någon ny domare på plats då kommer en fungerande instans som kan upprätthålla internationella handelsregler att saknas.

Agerandet bottnar i USA:s kritik mot WTO som man menar inte fungerar då organisationen inte hindrar länder från att stjäla teknik från bolag i andra länder och att konkurrera på oschyssta villkor, rapporterar SR.

Igår 14:28
Läs mer om Frihandelns framtid

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer