Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Så driver Skatteverket företagare i konkurs

Skatteverket har ett unikt verktyg för att kräva in skatt. Advokater och rekonstruktörer varnar öppet för hur det leder till att företag drivs i konkurs. Men rädslan är också stor för att våga vittna om övertrampen – en person med stor erfarenhet av Skatteverkets metoder berättar anonymt för fPlus om myndighetens inställning att företagare är ”eviga fuskare”.

Alla företag kan hamna i ekonomiska trångmål: En kund som inte betalar i tid eller en företagare som blir sjuk. Då kan företagsrekonstruktioner fungera som en räddningsplanka för företag som i grunden har en sund affärsplan, men som har hamnat i en tillfällig svacka.

Därför är det olyckligt att det skatterättsliga företrädaransvaret riskerar att tvinga fram onödiga konkurser, menar Hans Andersson, advokat på Advokatbyrån Kaiding och ordförande för Rekonstruktörs- och konkursförvaltarkollegiet, Rekon.

– Det svenska systemet är en hämsko för lyckade rekonstruktioner, säger han.

”Frågan verkar ha tappats bort”

Trots att Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L innehöll 73 punkter så ratades förändringar kring företrädaransvaret.

Hans Andersson är mycket kritisk till att en lång rad utredningar som föreslagit förbättrade och moderna regler för rekonstruktioner inte lett till en faktisk förändring av lagstiftningen. 

– Regering och riksdag har under lång tid haft sin huvudfokus på sådana saker som straffrätt och regler för migration. Vikten av att ha välfungerande regler för att hjälpa företag i ekonomiska svårigheter verkar ha tappats bort.

Flera i rekonstruktörsbranschen vittnar om problem, inte minst kring Skatteverkets agerande. En källa, som vill vara anonym, berättar för fPlus att Skatteverkets handläggare ofta har inställningen att företagare är eviga fuskare och därför sätter stopp för rekonstruktioner som uppenbart har goda möjligheter att lyckas. Handläggarnas praxis skiljer sig från kontor till kontor och ”småpåvar” styr, enligt källan som menar att situationen gör det svårt att ge råd till företagare.

Kaiding, TT, Rättvis Skatteprocess

Gräddfil när det gäller att driva in skatt

Att Skatteverkets handläggare kan skruva på sig när rekonstruktion, ackord och anstånd kommer på tal är kanske ingen slump? Vid en rekonstruktion kan Skatteverket behöva acceptera ackord och skriva ned skulden. Samtidigt har myndigheten en unik möjlighet att driva in hela skulden via företrädaransvaret.

– Skatteverket har en gräddfil när det gäller att driva in skatt, som typiskt sett minskar incitamenten att medverka till skuldnedskrivningar och rekonstruktioner, säger Hans Andersson.

– Advokater och skatterådgivare framför ofta kritik mot den hårda tillämpningen av företrädaransvaret, vilket Skatteverket tyvärr viftar bort. Samtidigt är myndigheten inte transparent i hur regeln tillämpas, så det är omöjligt att avgöra vilka fall de släpper innan de nått domstol, säger Carl Göransson, vd för Rättvis Skatteprocess.

Strikt ansvar – ”ödesdigra konsekvenser”

Aktiebolag är alltså inte så skyddade som många tror. Det så kallade företrädaransvaret innebär att en företagare som råkar i betalningssvårigheter med närmast automatik kan bli personligt ansvarig för bolagets förfallna skatteskulder, förklarar Hans Andersson. Om skatten betalas en dag för sent anses företrädaren ha varit grovt oaktsam, vilket i den praktiska tillämpningen innebär ett strikt ansvar för bolagets skatter. När Skatteverket väljer att driva in bolagets skatter via personligt betalansvar kan resultatet bli konkurs för både bolaget och den enskilde.

– Skatteverket brukar motivera sin gräddfil med att de inte kan välja sin gäldenär. Men det argumentet håller inte, säger Hans Andersson.
– På grund av den stränga tolkningen av grov vårdslöshet riskerar även personer som har försökt göra rätt för sig att bli betalningsansvariga för bolagets skulder. Ett utdömt företrädaransvar får ofta ödesdigra konsekvenser för en persons privatekonomi, säger Carl Göransson.

Företagare snabba med att kasta in handduken

Så länge företrädaransvaret finns kvar lever företagare farligt, menar han. När en skatteskuld väl har förfallit är företagare i princip helt oskyddade mot Skatteverket och Kronofogden. Enda sättet att undvika personligt ansvar är att ansöka om rekonstruktion eller konkurs senast på förfallodagen. Följden blir att företagare ansöker om konkurs även om de tror att företaget skulle kunna komma på fötter igen, berättar Hans Andersson.

– Företagare är snabba med att kasta in handduken, för att inte drabbas personligen. På det sättet riskerar regelverket att leda till onödiga konkurser, säger han.

Carl Göransson gör samma bedömning.

– Som entreprenör eller småföretagare tror jag inte man vill stå med risken att få betala skatten ur egen ficka om de kortsiktiga betalningsproblemen mot förmodan skulle bli bestående, säger han.

Även om företaget är i en rekonstruktionsprocess och omfattas av ackordet, så kan företrädaren vara i riskzonen. Hotet om personligt betalningsansvar ligger nämligen latent.

Om skatten förfaller under räddningsaktionen så kvarstår hotet. I ett sådant fall är alltså rekonstruktionen nödgad att lyckas.

Uppmanar stressade bolag att genast avveckla

Att skattelagstiftningen i Sverige uppmanar stressade bolag att genast avveckla verksamheten, trots att de skulle kunna överleva och på sikt bidra med skatteintäkter och jobb, är inte alls bra, anser Hans Andersson. Att försöka rädda bolaget under hot gör det inte direkt lättare att tänka klart och hitta lösningar, påpekar han.

Lagen kring rekonstruktioner kan något drastiskt liknas vid att släpa omkring med en död hund i kopplet.

Egentligen är hela systemet kring både personligt ansvar och rekonstruktioner i behov av en kraftig omgörning, menar han.

– Lagen kring rekonstruktioner kan något drastiskt liknas vid att släpa omkring med en död hund i kopplet. Man försöker som praktiker hantera den bristfälliga lagstiftningen så gott det går, men situationen är inte optimal, säger han.

Men hur ska företagare skydda sig så länge dagens regelverk gäller?

Först och främst gäller det att söka hjälp i tid, innan skatten förfaller, påminner Hans Andersson. Skulder till Skatteverket är farliga eftersom oaktsamhetskravet tillämpas så strikt.

– Det borde rensas i rabatten när det gäller företrädaransvaret, och en regel för uppkomst av personligt ansvar för företrädaren borde gälla alla borgenärer. Men än så länge ser det inte ut så, säger han.

I ett drömscenario söker företagare hjälp mycket tidigare, innan banken inte lånar ut mer eller säger upp checkkrediter.

– Gäldenärer ropar på hjälp för sent och försöker alltför länge fixa situationen på egen hand. Det bästa vore att företagen sökte professionell hjälp i tid för att hantera sina betalningssvårigheter och få hjälp med att få bolaget på rätt köl igen, säger han.

Sverige har en särskilt omodern lagstiftning

Inom EU pågår ett intensivt arbete för att ta fram regler som skapar förutsättningar för att ge bolag en andra chans, berättar Hans Andersson. Sverige däremot ligger än så länge i bakvattnet och imponerar inte i internationella jämförelser på området. Sverige har en särskilt omodern lagstiftning när det gäller att hjälpa bolag som hamnat i ekonomiska trångmål, varnar han.

– Insolvensrätten i ett land kan vara tillväxtgivande eller tvärtom verka hämmande för företagsklimatet. Och det ser inte bra ut i Sverige. Här får företagarna inte i tillräcklig utsträckning möjlighet till en andra chans, säger han.

Fotnot: Imorgon svarar Skatteverket på kritiken

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer