JANERIK HENRIKSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagande i praktiken

Så bygger du ett superteam på jobbet

Företag och deras medarbetare måste kunna hantera utmaningar snabbt och effektivt. Det här byggs upp genom att man investerar tid och energi in i att bygga upp ett starkt och motståndskraftigt team. Men hur lyckas man med det? Fast Company har listat vad som utmärker ett starkt arbetsteam.

  1. Motståndskraftiga team vet hur man balanserar chefs- och medarbetarrollerna. Chefer som är djupt involverade i organisationens produktion kan lätt förbise det ansvar som ledarskap innebär. Detta kan i sin tur leda till att arbetsgrupper inte har ett starkt ledarskap och utvecklingen får lida. Starka team inte bara uppmärksammar den utmaning som det kan innebära att leda ett team men ser också till så att chefen får stöd.
  2. De ser till att uppehålla motivationen. Det är viktigt att se sina kollegor som källor till inspiration, stöd och motivation och inte som rivaler, annars riskerar man att bryta upp den goda sammanhållningen som ett superteam bör ha. Fokusera på hur ni som grupp kan ta fram nya idéer och innovationer.
  3. De är inte rädda för att dela med sig och bygga upp en trygg företagskultur. En av grundstenarna i ett starkt team är att medarbetarna inte bara känner sig sedda och värdefulla, utan att det också finns en trygghet som gör att man kan dela med sig av tankar, funderingar, misstag och lärdomar. En starkare emotionell koppling till sina kollegor kan innebära en högre grad av öppenhet - vilket gynnar arbetet.
  4. De visar kontinuerlig uppskattning när framgångar och mål möts. Hur viktigt det än är att identifiera organisationens svagheter är det också väldigt viktigt att lyfta styrkorna. Genom ett positivt och involverande synsätt på framtiden och utvecklingsmöjligheten kan organisationen blomstra med en känsla av samhörighet.
  5. De prioriterar välmående. För att undvika höga stressnivåer eller utbrändhet bör man implementera kontinuerlig utvärdering för att ge medarbetarna en chans till självreflektion och effektivitetsutvärdering. Detta är en nyckelfaktor till ett starkt team.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer