Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

S-politiker vill se omprioritering i budgeten för att klara integrationen

Allt fler kritiska röster inom Socialdemokraterna menar att det behövs förändringar av migrationspolitiken och bredare uppgörelser. I somras initierade regeringen en kommittée med syfte att få till en bredare förankring av migrationspolitiken i riksdagen. Arbetet ska redovisas i augusti nästa år. fPlus har pratat med Eskilstunapolitikern Maria Hind Alias, Folkbladets chefredaktör Widar Andersson samt partiets talesperson i migrationsfrågor, Rikard Larsson, om migration, integration och kommunernas roll.

Maria Hind Alias är socialdemokratisk regionpolitiker och en aktiv röst i den nationella debatten. Hon är kritisk mot hur hennes stad, Eskilstuna, påverkas av bristen på ett nationellt grepp om de utmaningar som Sverige står inför när det gäller både migration och integration.

– Eskilstuna har tagit mot ganska många flyktingar och även andra nyanlända och utrikes födda som medvetet har valt att flytta till kommunen. Vi är en stor kommun, 100 000 invånare, men även vi får det knapert på skolor och vårdcentraler.

Inte längre möjligt välja bostadsområde

Segregationen som fått fäste i Eskilstuna kopplar Maria Hind Alias både till arbetsmarknaden och möjligheten att välja var man vill bo.

Nyligen har Eskilstuna fattat ett beslut om att det kommunala bostadsbolaget ska sluta bevilja boenden i vissa segregerade områden i kommunerna för de som saknar arbete, pension eller annan stadigvarande inkomst.

– Om man låter människor välja var de ska bo så blir det ingen blandning på skolorna och det resulterar i sin tur i andra saker som man måste hantera, säger Maria Hind Alias.

– Eskilstuna kommun räknar med att ha en fortsatt hög bosättning de närmaste åren, då EBO-lagen kommer kunna ge uppskattningsvis 800 personer om året nu och sannolikt framåt. Utöver det kan det röra sig om minst 2000 personer som är anhöriga till sådana som redan bor i kommunen. En stor del av dessa riskerar att behöva försörjningsstöd under en längre tid eftersom arbetsmarknaden kräver mer än dessa personer är kvalificerade för, beskriver Maria Hind Alias.

Lagförslag på gång för fler utsatta områden

Segregationsproblematiken har även adresserats på nationell nivå. Regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna står bakom ett lagändringsförslag som föreslås träda ikraft 1 januari 2020 som ska motverka segregationen som följer av att nyanlända koncentreras i vissa bostadsområden. Förslaget innebär att asylsökande som bor i eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar inte får rätt till dagersättning eller särskilt bidrag.

Rikard Larsson, migrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, menar att det är svårt att säga hur stor effekt en sådan lagändring kan få.

– Förhoppningsvis får det önskad effekt.

– Det är ju inte ett avskaffande av EBO vi pratar om. Det är utsatta områden som kommer beröras av detta, men det kommer fortfarande vara möjligt i stor utsträckning att bosätta sig som man vill. Det kommer att gälla vissa kommuner, men inte andra, säger Rikard Larsson.

”Unga ska inte kunna välja en kriminell bana”

Maria Hind Alias menar att för att integrationen ska kunna lyckas så måste flera faktorer samspela.

– Det som skulle behövas är att korta vägen till arbete, och detta genom språk, utbildning och bostad. Allt hänger ihop. Hade vi haft språkplikt i Sverige där alla måste lära sig svenska så hade vi minskat inte minst fördomar och kunnat påbörja integreringen mycket snabbare.

Det ska vara enkelt – antingen kortar du ner din tid i arbetslöshet eller så kommer du inte få bidrag.

– Vi behöver även se över hela Sveriges bidragssystem. Det sociala stödet för nyanlända ungdomarna behöver intensifieras, unga ska inte under några omständigheter alls kunna välja en kriminell bana. Man ska förstå att i Sverige så gör du rätt för dig, säger Maria Hind Alias. 

Vad kan politiken göra när det gäller arbetsmarknaden för att få fler nyanlända i arbete?

– Det handlar om att möjliggöra utbildning för de som inte har det. Man ska inte ha ett val att välja bort utbildning som kan leda till arbete för att man vet att man kan leva på bidrag. Det ska vara enkelt, antingen kortar du ner din tid i arbetslöshet eller så kommer du inte få bidrag. För att detta ska fungera behöver myndigheter och kommuner samverka och kommunicera, säger Maria Hind Alias.

Trots att kommunen sparar och snålar så skulle man med Eskilstunas storlek behöva ett tillskott på närmare 200 miljoner de kommande åren, för att klara totalen på alla områden menar hon.

Maria Hind Alias återvänder till bostadsfrågan som särskilt problematisk. I Eskilstuna finns det boenden i form av nybyggda lägenheter som kommunen byggt. De som har möjlighet att få dessa bostäder är familjer med många barn. Och eftersom dessa lägenheter är nybyggda så är hyrorna höga.

– Det provocerar och skapar en hel del frustration bland Eskilstunaborna, säger Maria Hind Alias och fortsätter:

– Jag är så trött på hur min stad påverkas för att det saknas ett konsekvenstänk på nationell nivå.

Hur skulle man kunna lösa problemen som du ser det?

– Det man konkret skulle behöva göra är att prioritera om i budgeten. Man kanske behöver prioritera bort vissa saker för att möjliggöra det som har kommit att bli den största utmaningen i Sverige på år, säger Maria Hind Alias.

Jag är så trött på hur min stad påverkas för att det saknas ett konsekvenstänk på nationell nivå.

En annan kritisk röst är Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet, med en bakgrund inom Socialdemokraterna, som återkommande kritiserar partiets migrationspolitik.

Hur tas kritiken emot?

– Det är ytterst sällan som jag får jätteskäll och jag tycker själv att jag har en ganska pragmatisk framtoning. Jag gillar socialdemokratin jättemycket. Det som ställt till det för partiet på sistone är migrationspolitiska ställningstaganden.

Widar Andersson beskriver det som att han har ”många åsiktsfränder” i den frågan inom partiet.

– Det handlar framförallt om hur vår arbetsmarknad och välfärdsstat ser ut. Vi har en generös och skattebetald välfärdsstat. Vi kan inte ta in för många människor åt gången som inte försörjer sig och arbetar. Det finns en stark klangbotten kring detta inom delar av Socialdemokraterna, säger Widar Andersson.

Partiets migrationspolitiska talesperson Rikard Larsson menar att partiet är eniga idag kring att Sverige inte kan ta ett ”oproportionerligt stort ansvar”.

– Jag tycker att vi har en rätt så tydlig politik. Vi ska ha en human och rättssäker migrationspolitik men samtidigt inte en politik som gör att Sverige tar oproportionerligt stort ansvar jämfört med Europa. Min känsla är att det finns en stor uppslutning i partiet kring detta, säger Rikard Larsson

– Vi har bara haft ett inledande möte i kommittén och har därför inte börjat diskutera än, mer än att vi är överens om att det finns en vilja till en bred överenskommelse i dessa frågor.

Det är viktigt för oss med kommunerna och att lyssna på de som tycker till i de här frågorna.

Hur ser du på skillnaderna mellan partierna när det gäller kommitténs arbete?

– Det är klart att när jag säger att vi ska ha en human rättssäker politik så är det begreppet inget som finns med i Sverigedemokraternas retorik, det är klart att det finns stora skillnader där.

– När det gäller de andra partierna så kommer vi alla att redovisa våra punkter under arbetets gång, fortsätter Rikard Larsson.

Widar Andersson pekar på hur det tidigare i den socialdemokratiska historien varit särskilt viktigt att ha kommunpolitiken med sig.

– Tidigare sa man att det var kommunalråden man skulle hålla sig väl med och det är en sanning som fortfarande håller även om de inte är lika starka nu. För 50-60 år sedan handlade det om riktiga pampar ute i kommunerna, karlar som Sträng och Palme behövde sätta sig ned och äta middag med, nu fungerar det inte på samma sätt.

– Samtidigt har du kommunalråd som Jimmy Jansson och Lars Stjernqvist som börjar antyda i debatten att det rör på sig i dessa frågor, inflikar Widar Andersson.

Rikard Larsson menar att det är viktigt att ha med kommunernas perspektiv för att förstå relationen mellan migration och integration.

– Det är viktigt för oss med kommunerna och att lyssna på de som tycker till i de här frågorna.

Där är jag övertygad om att man underskattar folks pragmatism, om tre partier tycker väldigt lika om en stram migrationspolitik då borde man också genomföra det.

Att Socialdemokraterna skulle kunna göra upp med Moderaterna i migrationspolitiken, som bland andra återvändande S-politikern Aida Hadzialic föreslagit, tror Widar Andersson blir svårt att genomföra, åtminstone i dagsläget. Men säger samtidigt att det hänger mycket på opinionsutvecklingen.

– Just idag är det svårt att se att det skulle gå att komma till en uppgörelse med Moderaterna eftersom borgerligheten är uppdelad. Men skulle man i opinionen börja se en ganska stor övervikt som lutar mot Moderaterna och Kristdemokraterna så ökar nog Socialdemokraternas intresse att göra upp med Moderaterna i vissa frågor, menar Widar Andersson.

– Men det räcker ändå inte eftersom partierna är mindre idag. Förut utgjorde S och M tillsammans 60-65 procent i riksdagen och var därmed en stabilitet. Det betyder att det är Sverigedemokraterna som man måste få in.

– Där är jag övertygad om att man underskattar folks pragmatism, om tre partier tycker väldigt lika om en stram migrationspolitik då borde man också genomföra det. Frågan är när den dagen kommer för Socialdemokraterna. Den dagen har man i så fall samtidigt också gett upp att kunna styra med Liberalerna, säger Widar Andersson.

Att samhället har förändrats och verkligheten ser annorlunda ut än tidigare gör att även migrationspolitiken behöver uppdateras, menar Rikard Larsson.

Rikard Larsson menar att dagens migrationspolitiska debatt styrs av att verkligheten ser annorlunda och inte av Sverigedemokraternas framväxt.

– Det är klart att SD, som ju är ett hyfsat stort parti i svensk politik, liksom alla partier är med och påverkar samhällsdebatten, men det är svårt att skilja ut vad ett specifikt parti har varit med och påverkat.

– Mina ställningstaganden som politiker grundar sig i den Socialdemokratiska värdegrunden och pragmatismen som sedan långt tillbaka funnits i både lokal och nationell politik. Där värdegrunden som finns kombineras med en pragmatism att nå politiska mål.

Han säger också att Socialdemokraterna inte låter SD sätta agendan för migrationspolitiken och att partiet ”alltid stått för en reglerad invandring”.

– Och man ska också komma ihåg att den tidigare migrationspolitiken var en uppgörelse mellan Alliansen och Miljöpartiet. Socialdemokraterna har alltid stått för en reglerad invandring, det var flyktingströmmarna, inte SD, som gjorde att vi fick den tillfälliga lagstiftningen, säger Rikard Larsson.

Inom de närmsta veckorna ska Migrationskommittén, som initierades av regeringen men omfattar alla partier, ha sitt andra möte. Inför det mötet ökar sannolikt pressen på Socialdemokraterna att välja väg.

Toppnyheter

AndersTegnell. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Antikroppstudie görs om efter oväntade resultatet

En undersökning som Folkhälsomyndigheten nyligen presenterade visade att bara 7,3 procent av stockholmarna hade utvecklat antikroppar mot det nya coronaviruset. Den låga siffran förvånade myndigheten, som nu har granskat undersökningen igen och hittat en möjlig felkälla, skriver Expressen.

– Den här gruppen som vi tog proverna ifrån var nog inte helt representativ för befolkningen i Stockholm, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten ska nu göra en ny undersökning med ett annat urval och hoppas kunna presentera de nya siffrorna nästa vecka.

3 min
Social distansering mellan människor som väntar på bussen i Solna centrum. Illustrationsbild. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

MSB: Färre uppger att de följer myndigheternas rekommendationer

Omkring en av tio följer myndigheternas rekommendationer i lägre grad än tidigare, enligt en Sifo-undersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterade på dagens pressträff om coronaläget.

Fortfarande svarar åtta av tio att de följer rekommendationerna i lika hög grad som för ett par veckor sedan.

– Fortsätt med det, håll ut, håll avstånd, håll kontakten med någon som kan behöva det och var en del av lösningen, säger Svante Werger, rådgivare på MSB.

2 tim
Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

31 nya dödsfall i covid-19 – över 4 000 döda i Sverige

Det senaste dygnet har 31 nya dödsfall i covid-19 registrerats i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Därmed har totalt 4 029 människor dött.

Efter långhelgen räknar dock myndigheten med en eftersläpning i siffrorna.

– Vi lär ser en ansamling av fall de närmaste dagarna, helt klart, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på en pressträff.

Han noterar en nedåtgående trend bland personer som intensivvårdas, samt färre smitt- och dödsfall på äldreboenden.

– En hel del håller ändå på att bli bättre, successivt, säger Tegnell.

3 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Dominic Cummings på söndagen. Alberto Pezzali / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Cummings gör ”sällsynt” uttalande om resan

Dominic Cummings, nära rådgivare till Storbritanniens premiärminister Boris Johnson, ska på måndagen göra ett uttalande om anklagelserna mot honom. Att en rådgivare håller en egen pressträff beskrivs av brittiska medier som ”sällsynt” och att det ”saknar motstycke”.

Cummings har polisanmälts av ett vittne som säger sig ha sett honom i turistorten Durham – över 40 mil från hemmet i London. Det skulle innebära att Cummings bröt mot de coronadirektiv han själv varit med och upprättat.

Efter den senaste tidens skriverier har avgångskraven haglat mot rådgivaren. I helgen fick han dock stöd av premiärminister Johnson som sa att Cummings ”agerat ansvarsfullt”.

1 tim
Vattengympa i Rom på måndagen. Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kravet på badhusen: Sju kvadratmeter per person

I stora delar av Italien får gym och badhus öppna på måndagen, skriver italienska Corriere della Sera. Detta sker dock under hårda restriktioner, bland annat måste besökare som tränar hålla två meters avstånd. Dessutom får simbassängerna inte ta emot fler badande än att varje person har en egen simyta på sju kvadratmeter.

I Lombardiet, som varit hårt drabbat av coronaviruset, håller gym och badanläggningar stängt i ytterligare en vecka.

18 min
Illustrationsbild Vidar Ruud / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Norska experter: ”För tidigt att öppna svenskgränsen”

Norge planerar att öppna gränserna mot omvärlden i mitten av juni, något som mötts av kritik inom landet.

I en debattartikel i VG skriver professorerna Gunnar Kvåle och Dag Svanaes att de ”starkt avråder” från öppning eftersom smittosituationen i Sverige enligt dem inte är ”under kontroll”.

”Det finns inga tecken på en väsentlig nedgång i Sverige. Vi får därför räkna med att skillnaden i antalet smittade mellan Norge och Sverige länge kommer att vara så stor att det inte är aktuellt med en öppning i början av sommaren”, skriver de.

5 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
De svenska krispaketen

Utdelningsförbud kullkastar företagens krisplaner

Tillväxterkets skärpta utdelningsförbud tvingar företagen att riva upp sina krisplaner, skriver DI.

Ett av dem är it-konsultbolaget Biolit som innan utdelningsdebatten briserade permitterade sina anställda på 60 procent och samtidigt tog ut den minsta utdelningen på tre år.

– Tyvärr behöver vi hålla extra möten för att gå igenom uppsägningar. Vi måste se över lönsamheten eftersom permitteringsstödet dras in, säger Martin Östling, som är vice vd till tidningen.

Som sten på bördan gäller det indragna permittierngsstödet vid utdelningar retroaktivt från den 16 mars. Samtidigt förblir många frågor obesvarade. Tillväxtverket är exempelvis förtegna om företag fortfarande har rätt till stödet om man drar tillbaka utdelningarna.

Bemanningsföretaget Veterankraft, som har permitterat större delen av den fasta personalen, har också fått rita om krisplanerna. Peter Ahlberg, vd och grundare av bemanningsbolaget Veterankraft riktar skarp kritik mot regeringens kappvändning vad gäller företagsstöd.

– Våra politiker har begränsad insikt i och förståelse för hur det är att bedriva små och medelstora företag. Det är oerhört svårt att navigera i system, när det kommer nya besked efterhand, säger Ahlberg.

2 tim
Ali Lorstani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Statens stöd till företagen är felkonstruerat

”Systemet med korttidspermittering spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter att ta sig ur krisen. Därför är det viktigt att diskutera det”, skriver Nima Sanandaji i ett gästinlägg på SvD:s ledarsida.

Han menar bland annat att systemet är krångligt samt att regeringen ”bestraffar” framgångsrika verksamheter då företag som gör utdelning inte får ta del av stödet.

Dessutom får enskilda näringsidkare endast begränsat stöd i Sverige, till skillnad från Tyskland, Nederländerna, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Norge.

”Systemet är kort och gott felkonstruerat. Staten behöver växla om till en konstruktiv ton, och i samråd styra upp så att korttidspermitteringen blir en bra lösning för alla företag”, konstaterar han.

1 tim
Eriksson och Lövin. Arkivbild. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Biståndspaket på 380 miljoner ska dämpa krisen

Ett nytt stödpaket på sammanlagt 380 miljoner kronor som ska stödja det internationella arbetet mot covid-19 har presenterats av vice statsminister Isabella Lövin och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (båda MP).

– Det här är möjligt genom en omfördelning inom biståndet. Coronakrisen ställer nya krav på biståndet. Konsekvenserna av pandemin har ofta blivit allvarliga innan själva pandemin har drabbat. Sveriges ledande roll inom biståndet blir ännu viktigare nu, säger Lövin.

Pengarna fördelas över flera olika organ. FN:s fond för katastrofbistånd, Världslivsmedelsprogrammet och Sida får 100 miljoner kronor vardera. 50 miljoner kronor har öronmärkts för WHO och 30 miljoner kronor till IMF:s katastroffond för skuldavskrivningar.

4 tim
Läs mer om De svenska krispaketen
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).  Ali Lorestani/TT
undefined

”Tar inte lättvindigt på att ändra i arbetsrätten”

Fack och arbetsgivare bör komma överens om förändringar i arbetsrätten – annars väntar en hård debatt med samarbetspartierna. Det säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till TT.

1 juni ska Nordmark ta emot den utredning som regeringen och Centerpartiet och Liberalerna har tillsatt. Turordningsreglerna väntas ändras och arbetsgivare ska lättare kunna välja vem som sägs upp vid arbetsbrist.

– Att ändra i arbetsrätten är inget som jag tar lättvindigt på, säger Eva Nordmark.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt anser att förslaget bör gå ”direkt i papperskorgen” och hotar med misstroendeförklaring.

3 tim
Kristersson, Busch och Sjöstedt TT
undefined

Analys: ”Svårt för M och KD – gäller en lag de gillar”

SR Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg konstaterar att Vänsterpartiets hot om att fälla regeringen på grund av de nya föreslagna las-reglerna är svåra att hantera för Moderaterna och Kristdemokraterna.

– Om förslaget dras tillbaka eller omarbetas och regeringen sedan kommer tillbaks igen med V:s hjälp så har M bara medverkat i V:s projekt att stoppa en lag som Moderaternas väljare egentligen gillar, säger Ramberg.

SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson beskriver förslaget som en ”krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen”. Samtidigt konstaterar han att förslaget kanske aldrig kommer att läggas fram för riksdagen.

”Parallellt med utredningen har förhandlingar nämligen inletts mellan fack och arbetsgivare. Lyckas de träffa ett avtal med bland annat utvidgade undantag från turordningsreglerna kommer dessa regler att gälla”, skriver Knutson.

5 tim
Läs mer om Diskussionen om LAS

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer