Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska riskkapitalet

Riskkapitalisterna: Här investerar vi inte

Vilka tjänster, produkter och affärsmodeller efterfrågas om några år? fPlus har pratat med riskkapitalisterna som pekar ut vilka branscher som blir framtidens vinnare – och vilka som blir förlorarna.

Riskkapitalister är experter på framtida avkastningar. Johan Dettel, partner på EQT, och Andreas Näsvik, partner och head of Sweden på Nordic Capital, tipsar fPlus om vad företagare bör tänka på om de vill locka investeringar eller helt enkelt hålla sig relevanta flera år framåt.

Inte oväntat nämns en specifik bransch som en av framtidens hetaste.

– Vi kommer att fokusera bredare på teknologisektorn. Där finns det många intressanta tillväxtbolag, berättar Johan Dettel om EQT:s satsningar.

Inom teknologisektorn finns det dock vissa delsektorer som redan nu har visat sig vara säkrare kort inför framtiden än andra.

– Inom techsegmentet är det datasäkerhet – cyber security. Det finns en större efterfrågan på kontroll och förvaring av data givet den mängd vi hanterar i dag, säger Johan Dettel.

Johan Dettel säger vidare att EQT kollar på hur företag inom tjänstesektorn jobbar med sin digitalisering. Riskkapitalbolaget kollar också på starka underliggande ”megatrender” i samhället, för att på så sätt veta vilka branscher att satsa på.

– Två stora trender i världen just nu är urbanisering och global uppvärmning, säger han och tillägger:

– Dessa faktorer bidrar bland annat till fler skadedjur. Inom tjänstesektorn investerar vi sedan ett antal år sedan i Anticimex där vi har använt oss av digitalisering och teknologi för att utveckla bolaget. I och med megatrenderna är det en större efterfrågan på den typen av tjänster. Företaget har även utvecklat digitala fällor med sensorer. Då minskar användningen av bekämpningsmedel vilket är bra för miljön och en produktivitetshöjning.

Vilka branscher investerar ni inte i?

– Vi inom EQT har generellt mindre fokus på retail och konsumentnära tjänster.

Vad ska företag som vill locka investeringar tänka på?

– Att ha en genomtänkt strategi, både inom digitaliseringen och hållbarhetsfrågan. Att man driver bolag i samhällsservice och har tydliga mål för sin verksamhet.

Telekom och infrastruktur är andra sektorer EQT gärna investerar i, likaså i multimediasfären och företag som Epidemic Sound som är anpassade till dagens individualiserade konsumtionsbeteende.

När det kommer till hälsobranschen säger Johan Dettel att det är de företagsidéer som fokuserar på att underlätta för patienter eller korta vårdköer som kommer att ha ett försprång i framtiden.

Johan Dettel, partner på EQT. Foto: EQT, pressbild

På Nordic Capital är hälsosektorn ett prioriterat område. Andreas Näsvik säger att det är en marknad som växer på grund av demografifaktorer som att människor blir ”äldre och sjukare”.

– Vi på Nordic Capital fokuserar på hälsa, finansiella tjänster och techbolag, berättar han.

Utöver dessa tre uttalade sektorer investerar Nordic Capital även i industri-och konsumentsektorn. Enligt Andreas Näsvik kan det dock finnas bra investeringar inom de flesta branscher. Fokus för Nordic Capital vid utvärdering av potentiella investeringar är hur företagen klarar konjunktursvängningar. Detta är särskilt viktigt nu när en ny lågkonjunktur närmar sig.

– Vi tittar inom de närmaste fem åren och letar efter bolag som är starkare än BNP-tillväxt eller inte är beroende av det, säger Andreas Näsvik.

Finansbranschen – ett av Nordic Capitals huvudområden – är överlag känslig för konjunkturförändringar. Men det finns företag även inom den branschen som klarar de ekonomiska upp-och-nedgångarna utan problem.

– Vissa subsektorer inom finansbranschen klarar sig bra, som inkasso samt nischade finansinstitut och banker där det finns underliggande tillväxtfaktorer, säger Andreas Näsvik och fortsätter:

– Betalningsinstitutet Trustly exempelvis växer mycket då fler konsumenter söker säkra och snabba betalningsmetoder.

Vilka branscher investerar ni inte i?

– Vi undviker cykliska sektorer relaterade till bilar, skog och bygg.

Men ingen regel utan undantag här heller.

– Nordic Capital köpte Ryds bilglas eftersom stenskott på glasrutan är något man måste laga oavsett konjunktur, berättar Andreas Näsvik.

Vad ska man tänka på som företag om man vill locka investeringar?

– Det beror på vilket skede företaget är i. Det bästa är att ha en stark affärsplan där man tar hänsyn till omvärldsfaktorer och vad man själv ska göra. Och att även ha sunda värderingar och bra hållbarhet inom bland annat miljö och etik.

Andreas Näsvik, partner och head of Sweden på Nordic Capital. Foto: Nordic Capitals pressbild

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer