Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN
Nya höghastighetstågen

Riksrevisionen granskar höghastighetstågen

Riksrevisionen genomför en granskning av statens planering och underlag för en planerad höghastighetsjärnväg.

Riksrevisionen skriver i ett pressmeddelande att investeringar i höghastighetsjärnväg tillhör de dyraste infrastrukturprojekten i Sverige någonsin.

”Enligt Trafikverkets samlade effektbedömning är investeringen i en ny komplett höghastighetsjärnväg olönsam.”

fPlus har tidigare intervjuat ekonomer som varnar för kostnaderna förknippade med projektet.

– Det är konstigt att prata om klimatnyttan i tåg när hela transportsystemet är fossilfritt om 20–30 år. Tågen ska börja användas om 15-20 år och användas under de kommande 80 åren och då kommer kritiken mot fossildrivna transporter att vara passé. Då är det troligt att både flyg och bilar drivs av el, sade Maria Börjesson, professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter, till fPlus.

Planeringen av höghastighetsjärnväg har skett i två parallella spår. Riksrevisionen kommer också att granska om dessa spår varit synkroniserade.

Riksrevisionen skriver att syftet med granskningen är att undersöka om Trafikverkets och Sverigeförhandlingens beslutsunderlag håller tillräckligt hög kvalitet, och om planering gått till på det sätt riksdag och regering avsett.

– Förutom att granska planeringsprocess och beslutsunderlag avser vi även att komma med rekommendationer om det fortsatta arbetet. Däremot kommer vi inte ta ställning till höghastighetsjärnvägens varande eller icke, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Dela

Öppna i ny flik

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer