Den svenska besöksnäringen

Restaurangbranschen bromsar in

Det är fortsatt historiskt sett mycket höga siffror i restaurangbranschen. Men orosmolnen har samlats och tillväxten mattades av under andra kvartalet i år. Det visar SCB’s Restaurangindex. Minskningen är beskedlig, 0,4 procent vilket bland annat beror på att de svenska hushållen minskar sin konsumtion.

- Totalt sett stärks dock bilden av en restaurangbransch som bromsar in, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Besöksnäringen är en viktig motor på arbetsmarknaden. Bland annat som ett första steg in för både unga och nyanlända, bland annat skapades drygt 20 000 sommarjobb i år. En avmattning i utvecklingen är därför extra problematisk ur sysselsättningssynpunkt.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer