Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Brotten mot företagen

Reinfeldt: Så kraftsamlar vi för en trygg närmiljö

I skuggan av den ökade brottsligheten mot företagare, går nu flera näringslivsaktörer, däribland Svensk Handel, samman och skapar Centrum för AMP, som ska underlätta etableringen av en ny Affärs- och MedborgarPlats-modell (AMP) i Sverige. En modell som bland annat har implementerats i New York.

”Nu inrättar vi Centrum för AMP för att få igång detta arbete i Sverige. Där en AMP etableras är vår övertygelse att brottsligheten kommer att minska och människors säkerhet och trygghet att öka”, säger Fredrik Reinfeldt, före detta statsminister och ordförande för Centrum för AMP.

Utgångspunkten för AMP-modellen är att de olika aktörer som finns i ett område gemensamt tar ansvar för att minska brottstillfällena och skapa en trygg närmiljö

Begreppet affär betyder att kommersiella krafter ska skapa en levande och attraktiv plats; medborgare handlar om att skapa en offentlig plats för alla och plats avser att skapa en levande och attraktiv miljö där människor vill uppehålla sig.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer