TT
Den organiserade brottsligheten

Reinfeldt: Privata företag tar över polisens roll

Den svenska brottsbekämpningen flyttar från rättsväsendet till privata aktörer. Det visar en ny rapport från Trygghetskommissionen. "Det är de privata aktörerna som ser bedrägeriförsöken, det är de som försöker kartlägga vilka personer och nätverk som ligger bakom och det är de som jobbar med att höja trösklarna för att försvåra det", säger ordförande Fredrik Reinfeldt. 

Idag presenterar Trygghetskommissionen sin andra och avslutande rapport ”Den nya tidens livskvalitetsbrott”. Under pressträffen lyfte kommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt slutsatserna av det arbete som pågått sedan juni 2017 på initiativ av branschorganisationen Svensk Försäkring.

De brott som kommissionen i huvudsak tittat närmare på är vad man kallar för ”livskvalitetsbrott” som drabbar många människor i vardagen men som inte hör till de allra grövsta brotten, bostadsinbrott, stölder och bedrägerier bland annat.

Bakgrunden till den ökade brottsligheten förklaras dels med de öppnare gränser som finns idag, liksom digitaliseringen och även utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle. De internationella stöldligorna står bakom uppemot hälften av alla bostadsinbrott liksom en klar majoritet av bil- och båtstölder, enligt rapporten.

Kommissionen föreslår i rapporten bland annat att polisens roll måste omdefinieras när det gäller it-relaterade bedrägeribrott, en it-ombudsman inrättas och att branscherna själva måste bedriva ett aktivt arbete för att stöldgods inte ska omsättas inom den egna branschen.

Området är i behov av mer forskningsbaserad kunskap, är en av kommissionens slutsatser, men framförallt handlar det om att än mer involvera privata aktörer i det arbete som idag formellt sett ligger hos polisen.

Att ge privata företag större utrymme handlar både om brottsprevention men också utredning, säger Reinfeldt. På flera stora företag finns idag redan utvecklade utredningsenheter, vilka i praktiken redan gör en hel del av polisens arbete. Men det ser fortfarande väldigt olika ut när det kommer till att tillvara ta dessa utredningars resultat.

Vad tror du är anledningen till att man inte sett den här utvecklingen av det som ni kallar livskvalitetbrott i tid?  

– Svensk polis redovisar att de styrs av det som har ett högre straffvärde, de har även ett starkt politiskt stöd för detta. Baksidan av det är att mycket stor del av brottsligheten som inte har högt straffvärde görs det väldigt lite och i flera fall ingenting åt. 

Finns det skäl att vara självrannsakande mot någon del av den politik som fördes under den egna aktiva tiden i politiken? 

– Det finns det möjligen, men jag har lett en trygghetskommission med personer som är djupt förankrade i olika delar av rättsväsendet och forskning, så det har inte varit vår utgångspunkt att svara på den frågan.

– Ska man förstå det vi har diskuterat så måste man se vad som sker i samhället, där digitalisering får en allt större påverkan, vi är på väg mot ett kontantlöst samhälle, vi har öppnat gränser och bidragit till ökad rörlighet.

Detta, menar Reinfeldt, förändrar kriminellas möjligheter och brottsligheten. Samtidigt så bemöts dagens brott med i grunden samma förhållningssätt som tidigare, utifrån den sociala brottspreventionstanken: vem är gärningsmannen, hur har det gått snett och hur kan vi förhindra detta.

Det går inte att hantera den nya kriminaliteten, som är anonym och kopplad till andra länder, med gamla lösningar, är en av slutsatserna han återvänder till.

Ni pekar på att den här typen av brottslighet i högre utsträckning hanteras av privata aktörer för att polisen inte klarar det. Inte ens fler poliser framöver skulle räcka säger du. Vad är det specifikt som gör att polisen inte klarar detta?

– Jag tror delvis att svensk polis med politiskt stöd vill ägna sig åt grövre brottslighet, att de volymer vi talar om när det gäller bedrägerier och de fenomenen vi har utrett är så stora och har i de enskilda fallen så lågt straffvärde, att det kommer inte att leda till påföljder. Det upplevs som att det händer ingenting ens om man utreder det.

– Ska man få någon ändring där handlar det också om inriktningen på svensk polis. Nu har vi inte utrett det men i vår första rapport diskuterar vi ”community police” som är starkare och ser annorlunda ut i andra länder. Det är i realiteten att man delar upp polisen i olika delar som gör olika uppgifter i mycket högre utsträckning än vi gjort i Sverige.

Vilken kompetens är det som de privata aktörerna besitter?

– Det är de privata aktörerna som ser bedrägeriförsöken, det är de som försöker kartlägga vilka personer och nätverk som ligger bakom och det är de som jobbar med att höja trösklarna för att försvåra det. 

Är det något som de gör bättre än polisen?

– Till att börja med så gör de det, och de försöker lära och följa och förstå och därmed så följer de med i utvecklingen. De har starka, naturligtvis, kommersiella drivkrafter för att minska förekomsten av det här, de vill att deras kunder ska slippa detta och de vill få bort de höga kostnaderna som är kopplade till det här för att få bättre resultat i sina verksamheter. Jag tycker bara att det finns anledning att bejaka det och att föra det närmare rättsväsendet och hitta metoder att överföra den kunskapen på ett bättre sätt.

Toppnyheter

Torun Nilsson. CHRISTINE OLSSON / TT
Äganderätten

Torun Nilsson, DI:”Företagande är inte en ideologisk fråga”

Okunnighet om företagande har präglat Socialdemokraterna i snart 100 år, och om de inte gör upp med den blir samarbeten över blockgränsen hopplösa projekt, hävdar DI:s ledarskribent Torun Nilsson.

Skatten på företagsvinster har hållits nere, medan företagsvinster har motarbetats. ”Gärna företag, men inte kapitalister, blev partiets paroll”, fortsätter Torun Nilsson.

Idag präglas det svenska näringslivet av globalisering och entreprenörskap och det finns inte längre något utrymme för socialistiska ägarexperiment, vilket vissa socialdemokrater inser.

”Men samtidigt visar den förra mandatperiodens hets mot vinst i välfärden att det fortfarande är alldeles för få socialdemokrater som förstått att ägande inte främst är en ideologisk fråga utan organisatorisk.”, skriver Nilsson.

14 jan
Naturskyddsföreningen
Äganderätten

”Nyckelbiotoper är inte rättssäkra för skogsägare”

Inventeringen av nyckelbiotoper är inte rättssäker. Det skriver Mats Nordberg (SD) och Runar Filper (SD) i en replik till Naturskyddsföreningens ordföranden Johanna Sandahl på SvD debatt.

Sandahl menar att det är fel att hävda att hanteringen av nyckelbiotoper inte är rättssäker eftersom de utgör en så pass liten del av den totala skogsarealen. Hon argumenterar också för att de är avgörande för skogens hotande arter.

Nordberg och Filper anser dock att så är fallet eftersom skogsägarna inte får ersättning för områden som klassas som nyckelbiotop.

Skogsbolagen avverkar eller köper inte heller nyckelbiotopklassad skog vilket gör att den i princip blir värdelös för skogsägarna, menar Nordberg och Filper.

De skriver också att den breda definitionen av nyckelbiotoper gör att tjänstemän har en stor frihet att definiera ett område som nyckelbiotop Samtidigt som skogsägarna inte har mycket att sätta emot ett fattat beslut.

Statistik från Skogsstyrelsen visar också att andelen mark som klassas som nyckelbiotop har vuxit kraftigt de senaste åren.

14 jan
Läs mer om Äganderätten
Andreas Norlén och Stefan Löfven.  Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Valet - regeringsbildningen

Några steg kvar till en ny regering – det händer nu

I morgon genomförs den tredje statsministeromröstningen i riksdagen – och då kommer Stefan Löfven av allt att döma röstas fram.

Efter det ska Löfven bestämma vilka som ska ingå i hans nya regering – och vissa förändringar är att vänta. Bland annat kommer Gustav Fridolin (MP) troligen att bytas ut då han aviserat att han ska lämna rikspolitiken när han lämnar posten som språkrör i maj.

Den nya regeringen tillträder sedan officiellt i samband med en så kallad skifteskonselj som enligt talmannens plan ska hållas på måndag klockan 11.

2 tim
Annie Lööf i Morgonstudion.  SVT
Valet - regeringsbildningen

Annie Lööf om kritiken: ”En hel del pajkastning”

Centerledaren Annie Lööf kommenterar i dagens Morgonstudion i SVT den kritik som kommit från representanter i Moderaterna och Kristdemokraterna efter uppgörelsen mellan S, MP, C och L.

– Jag tror att man ska inse att det är mycket känslor nu, det är en hel del pajkastning och ett högt tonläge. Det måste lägga sig och vi måste orka med att ha två tankar i huvudet samtidigt, säger hon.

Om hoten från M och KD att fälla regeringen ifall det blir så att Vänsterpartiet riktar en missförtroendeförklaring mot den säger Lööf:

– Är det så att Moderaterna vill ta stöd av både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna för att fälla en regering för att man genomför borgerlig liberal politik, då får det stå för Moderaterna.

2 tim
TT
Valet - regeringsbildningen

Två till avhopp från MP: ”Går käpprätt åt helsike”

Även Annika Lillemets och Valter Mutt väljer nu att lämna Miljöpartiet, skriver SvD.

– Jag kan inte ställa upp på den inslagna vägen. Det går käpprätt åt helsike, säger Lillemets till tidningen.

Tidigare under dagen gick även Carl Schlyter ut och berättade att han lämnar partiet.

– Jag instämmer med Carls analys. Ur en grön synpunkt fungerar inte den nya uppgörelsen. Den är istället helt kontraproduktiv med sin nyliberala inriktning, säger Lillemets.

Valter Mutt säger till SvD att han varit på väg bort tidigare, men att överenskommelsen med S, C och L var droppen.

– Jag tar ansvar för mina värderingar om en socialt och miljömässigt hållbar politik, säger Mutt.

1 tim
Läs mer om Valet - regeringsbildningen
Emma-Sofia Olsson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagsklimatet i Sverige

Larmet: 30 000 bolag riskerar duka under

30 000 småföretagare inom åkeri-, bygg- och jordbrukssektorn riskerar att gå i graven. Detta för att dess ägare börjar komma upp i pensionsåldern samtidigt som ingen i familjen är intresserad av att ta över stafettpinnen, larmar Småföretagarnas riksförbund enligt DI.

Det slår extra hårt mot landsbygden, där många av dessa företag är verksamma. De äldre företagarna har nämligen en social funktion och står för den lokala servicenivån, menar organisationen.

Om det lokala ägandet förloras till förmån för utomstående aktörer, kan det påverka hela engagemanget för orten, förklarar företagsekonomiprofessorn Mattias Nordqvist vid Internationella handelshögskolan i Jönköping för tidningen.

För att åtgärda detta behövs en bättre politik för familjeföretagare. Som läget är nu straffas företagare med högre skatter om de säljer till familjen, än om de säljer till ett riskkapitalbolag.

– För att det glesbefolkade delarna av landet ska fortsätta leva behövs en bättre företagarpolitik, säger Nordqvist.

2 tim
TT
Företagsklimatet i Sverige

Debattörer: Branscherna som har mest att oroa sig över Löfven-regeringen

”Det svenska näringslivet har nu både en möjlighet och en skyldighet att påverka innehållet som ska fylla målsättningarna i regeringsöverenskommelsen. Ett antal viktiga politikområden som berör näringslivet kommer att utredas, och mycket står på spel för svenska företag.”, skriver Helena Dyrssen, Johan Jakobsson, Martina Lind och Markus Uvell från konsultföretaget Nordic Public Affairs på DI debatt.

Bygg- och fastighetsbranscherna, fordons- och transportbranscherna, tjänsteföretag och svensk skogsindustri är några av de branscher som kommer att påverkas allra mest om de aviserade utredningarna leder till ny politik.

Igår 19:26
Läs mer om Företagsklimatet i Sverige
Erik Mårtensson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Sanktionerna mot Ryssland

Kubal räddat – sanktionerna mot bolagets ägare tas bort

Tvära kast i frågan om Kubals framtid. Nu har den amerikanska senaten beslutat att ta bort sanktionerna mot Sundsvallsföretaget Kubals ryska moderbolag Rusal, där Oleg Deripaska är huvudägare, rapporterar P4 Västernorrland.

Det innebär att aluminiumsmältverket, som så sent som igår hotades av nedläggning, kan vara räddat.

Det första nedläggningshotet kom i april i fjol när USA:s hotade med sanktioner mot det ryska ägarbolaget. Före jul meddelade dock Trumpadministrationen att man ville slopa sanktionerna mot Deripaskas företag men förslaget mötte hårt motstånd från framför allt demokrater men även flera republikaner som röstade för fortsätta sanktioner.

Sanktionslyftet känns som "att en sten ramlat bort från ryggen", berättar fackklubbsordförande för IF Metall Stefan Hultman för P4.

Även näringsminister Mikael Damberg (S) ringde Hultman för att gratulera.

– Han  sa att det var ett bra jobb som vi gjort som larmade regeringen. De har också gjort sitt, gemensamt med andra länder för att påverka. Vi har inte stått ensamma i kampen, säger han till P4.

3 tim
Mostphotos
Sanktionerna mot Ryssland

Fortsatta sanktioner mot Sundsvallsföretaget Kubal

Sanktionerna mot det Sundsvallsbaserade företaget Kubal kommer att fortsätta.

Det stod klart efter att den amerikanska senaten röstade ja till förslaget att fortsätta sanktionerna mot Kubals ägare Oleg Deripaska, som är huvudägare till Kubals moderbolag, den ryska jättekoncernen Rusal. Före jul meddelade

Trumpadministrationen meddelade innan jul att den ville slopa sanktionerna mot Deripaskas företag men förslaget mötte hårt motstånd från framför allt demokrater men även flera republikaner röstade för fortsätta sanktioner.

Igår 09:02
Läs mer om Sanktionerna mot Ryssland
Tony Blair, Jeremy Corbyn.  TT
Brexit - reaktionerna

Blairs känga till Corbyn: I en kris dyker man upp

Den tidigare premiärministern Tony Blair går hårt åt sin efterträdare som Labourledare, Jeremy Corbyn, i en BBC:s radiosändningar.

Efter att Theresa May klarat misstroendeomröstningen bjöd hon in de övriga partiledarna till samtal, något som Corbyn hittills tackat nej till.

– Om premiärministern ber oppositionsledaren att komma till samtal under en nationell kris så är det självklart att han ska komma.

I intervjun säger Blair också att han tror att det är oundvikligt att det brittiska EU-utträdet kommer att skjutas upp, ”nästan oavsett vad som händer nu”.

1 tim
Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN
Brexit - reaktionerna

”Hård brexit ett mardrömsscenario”

Det brittiska parlamentets nej till utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien skapar stor osäkerhet eftersom det inte finns något alternativ som samlar en majoritet i parlamentet.

– Osäkerheten är närmast total kring vad som kommer att gälla för handel och investeringar efter den 29 mars. Det är ett mardrömsscenario för företag som handlar mycket med Storbritannien, säger Jonas Berggren, chef för internationella sekretariatet på Svenskt Näringsliv, i en kommentar på organisationens hemsida.

Han tror att EU är beredda att ge britterna mer tid om man ser en möjlighet att inom kort få till stånd ett ordnat utträde. Men det förutsätter att britterna blir tydliga med vilken brexit man vill ha.

För svenska företag blir en hård brexit kännbar. Förseningar, högre kostnader, oklarheter kring transporter, tillstånd, dataöverföring och anställda kan få stora negativa effekter, enligt Jonas Berggren.

– Blir det däremot ett utträde med avtal kommer handeln under en övergångsperiod att fortgå enligt nuvarande villkor.

Premiärminister Theresa May har fram till måndag den 21 januari på sig att föreslå en plan B.

1 tim
Tysklands utrikesminister Heiko Maas. Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Brexit - reaktionerna

Tysklands utrikesminister: ”Tiden för lekar är över”

Samtidigt som en misstroendeomröstning väntar premiärminister Theresa May, efter rekordnederlaget i brexitomröstning, tryter tålamodet ute i Europa. Klockan tickar och ”tiden för lekar” är över, konstaterar Tysklands utrikesminister Heiko Maas.

Maas säger samtidigt att EU ”konstruktivt” kommer hantera alla förfrågningar från Storbritannien om att begära mer tid, rapporterar Reuters.

Den tyske politikern Peter Altmaier slår samtidigt fast att grunddragen i uppgörelsen med EU inte är förhandlingsbara, även om EU är bredda att se över eventuella nya förslag från London.

Igår 08:45
Läs mer om Brexit - reaktionerna

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN
Hamnkonflikten

Stor mängd nya varsel i hamnkonflikten

Hamnarbetarförbundet fortsätter varsla om olika konfliktåtgärder i hamnar runt om i landet. Sammanlagt har förbundet nu lagt 24 olika varsel, skriver Arbetsmarknadsnytt.se.

– Varslen har bokstavligen haglat in sedan i måndags. Tyvärr känner vi igen mönstret från Hamnarbetarförbundets historia och bekräftar bilden av en fackförening som söker konflikt snarare än lösningar, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Hamnar.

Det var i måndags som det första varslet kom. Sedan dess har sammanlagt 23 varsel inkommit till Sveriges Hamnar. Enligt Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér har förbundet valt platser och tider som kan orsaka ”mest skada”. Konflikten har uppkommit efter att Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar inte har kommit överens i höstens avtalsförhandlingar.

2 tim
Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN
Hamnkonflikten

”Orimligt att ett utomstående förbund kan skapa konflikt”

Snart riskerar Hamnarbetarförbundet, Sveriges mest konfliktsökande fack, vara på väg att lamslå stora delar av Sveriges export, skriver GP:s krönikör Csaba Perlenberg.

Och enligt Erik Helgeson, styrelsetopp i Hamnarbetarförbundets egen utsago, verkar de vara sugna på storbråk.

Att ett icke-anslutet fackförbund kan ställa till med besvär på arbetsmarknaden är orättvist, inte minst för Sveriges Hamnar, som till skillnad från Hamnarbetarförbundet följer sina skyldigheter till punkt och pricka och har inget att vinna på en konflikt.

Han skriver vidare att det är orimligt att en historisk dispyt mellan fackförbund ska drabba inte bara arbetsgivaren utan även näringslivet som är beroende av att ta emot och skeppa gods. Nu klämtar klockan för att få plats en en lagstiftning som omöjliggör konflikt mot en arbetsgivare som tagit sitt ansvar och ingått avtal, avslutar han.

Igår 08:03
Läs mer om Hamnkonflikten
Theresa May höll på onsdagskvällen ett anförande, efter att ha klarat misstroendeomröstningen. HENRY NICHOLLS / TT NYHETSBYRÅN
brexit - analyser

Dödläget: May vill tala men inte beredd att flytta på sig

Efter att Theresa May med lite marginal överlevt misstroendeomröstningen mot henne i parlamentet bjöd hon in partiledarna för de andra partierna till enskilda möten för att diskutera en väg framåt i brexitfrågan.

Men samtidigt signalerar May inte att hon är beredd att flytta sig från sina positioner i frågan, rapporterar The Guardian. Och oppositionspartiet Labour kräver att en hård brexit måste uteslutas innan förhandlingar kan bli aktuella.

– Det kommer inte att bli enkelt, men parlamentsledamöterna vet att de har en skyldighet att agera i nationens intresse, sa May i ett tal på onsdagskvällen.

3 tim
Premiärminister Theresa May i parlamentet på onsdagen.  Mark Duffy / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
brexit - analyser

Analyser: May är kvar – men det är även brexitröran

Theresa May vann misstroendeomröstningen i det brittiska parlamentet på onsdagskvällen men det betyder inte att hon kan pusta ut, skriver DN:s Erik de la Reguera i en analys.

Enligt honom står May nu inför en svår – ”kanske rent av omöjlig” – uppgift: Nämligen att övertyga Labourledaren Jeremy Corbyn och resten av parlamentet om sin brexitplan B.

CNN:s Luke McGee frågar sig hur Theresa May lyckats behålla makten, trots att hon inte har någon majoritet i parlamentet och trots att hennes brexitavtal röstats ner. En premiärminister med så många motgångar skulle under normala förhållanden ha tvingats bort för länge sedan, menar han.

”Men ingenting är normalt i brexit-Storbritannien”, skriver McGee.

SVT:s Europakorrespondent Christoffer Wendick konstaterar att en stukad May är kvar efter omröstningen – ”men det är även röran kring brexit”.

Igår 21:47
En docka av Theresa Mays huvud.  Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
brexit - analyser

Analyser: May borde avgå – för Storbritanniens skull

Att en majoritet av parlamentsledamöterna väntas stötta Theresa May och hennes regering i kvällens misstroendeomröstning betyder inte att de tycker att hon är rätt person att leda britterna ut ur EU. Det skriver CNN:s Jane Merrick i en analys.

Merrick menar att många av de ledamöter som i går röstade nej till Mays brexitavtal nu ser sin chans att påverka den kraftigt försvagade premiärministern till att driva brexit i den riktning de vill – oavsett om det är ett mjukare eller hårdare utträde de vill ha.

SvD:s Therese Larsson Hultin skriver på samma ämne att sannolikheten att May förlorar kvällens misstroendeomröstning är låg. De mest troliga scenarierna nu är att man skjuter upp utträdesdatumet bortom den 29 mars eller att landet kraschar ut ur EU utan ett avtal, skriver hon.

The Guardians Joseph Harker skriver att Theresa May borde avgå självmant:

”För Storbritanniens skull, Theresa May, bara g唂 skriver han i en analys.

Misstroendeomröstningen sker klockan 20 i kväll, svensk tid.

Igår 17:13
Läs mer om brexit - analyser