Elektronisk fotboja/Mikael Damberg (S). TT
IS-återvändarna

Regeringen vill se fotboja på IS-jihadister i Sverige

Regeringen vill att IS-jihadister som av Säpo bedöms som potentiella terrorister ska få elektronisk fotboja – om de inte kan hållas inlåsta, skriver Sydsvenskan.

I dag kan man använda sig av anmälningsplikt hos polisen och Säpo kan få tillstånd att avlyssna telefoner, men regeringens utredare ska nu ta fram förslag om elektronisk fotboja samt om personer kan hållas i förvar.

– Fotboja kan göra Säpos arbete mer effektivt, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) till tidningen.

Migrationsverket har beslutat att fem av de sex personer som Säpo tagits i förvar ska utvisas i vår, däremot kan inte besluten verkställas om de riskerar dödsstraff eller tortyr.

Fakta: Lagen om särskild utlänningskontroll

”En utlänning får utvisas ur landet enligt denna lag, om det

1. är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller:

2. med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. Lag (2009:1545).”

Det är Migrationsverket beslutar om utvisning enligt LSU. Säkerhetspolisen kan ta upp frågan om utvisning genom en ansökan till Migrationsverket. Utvisningsbeslutet kan överklagas ända upp till regeringen och får inte genomföras om det finns något verkställighetshinder.

Källa: Riksdagen / Aftonbladet

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer