Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska ekonomin

Regeringen räknar med sämre tider

Regeringen spår sämre tider.

– Vi ser att tillväxten i Sverige nu saktar in och det är tydligt att den internationella konjunkturavmattningen påverkar den svenska ekonomin, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Kommunerna ska få mer, det finns en välfärdsreserv, lovar hon.

Sveriges BNP bedöms öka med 1,1 procent i år och 1,6 procent nästa år. Arbetslösheten spås öka från 6,8 procent i fjol till 7,0 procent i år och nästa år.

I höstas, i samband med budgetpropositionen, spådde regeringen en BNP-tillväxt på 1,4 procent i år och 1,8 procent nästa år. Arbetslösheten bedömdes öka från 6,3 procent i fjol, till 6,4 procent i år och nästa år.

Någon dramatisk inbromsning, som det talades om i höstas, blir det dock inte, enligt Andersson.

Uppenbart stora behov

Därmed finns medel för att satsa mer på kommunerna – det finns en välfärdsreserv, som hon uttrycker det.

– Det är uppenbart att behoven är större nu och framöver, säger Magdalena Andersson.

Men hon ger på pressträffen inte några nya besked om hur mycket pengar kommunerna kan få i extra tillskott och när de kan få besked. Hon hänvisar till den rödgröna regeringens diskussioner om frågan med stödpartierna C och L.

– En extra ändringsbudget som vi lägger i samband med vårpropositionen är något man vill avsluta så sent som möjligt. Men däremot ser jag en poäng med att kommunerna får besked lite tidigare, säger hon.

Hon är samtidigt kritisk mot oppositionens krav på en extra budget som framförts av oppositionen.

– Om man långsiktigt ska säkerställa att vi har goda möjligheter att säkra välfärdens finansiering är det också bra att ha ordning och reda i budgetprocessen, säger hon.

Inga stora sparpaket

Den svenska ekonomin pressas av att den internationella konjunkturen mattats av. Magdalena Andersson hänvisar till ökade handelshinder, som slår mot investeringar globalt, och tillägger att osäkerheten i prognosen är stor, men hon är ändå försiktigt optimistisk.

– Vi kan möta den här avmattningen utan stora sparpaket.

Regeringen räknar dock med ett mindre överskott i statens finanser än i höstas. Nu spås det offentliga sparandet landa på 0,1 procent av BNP i år och nästa år. I höstas bedömdes överskottet landa på 0,3 respektive 0,4 procent.

Bakgrunden är att skatteinkomsterna dämpas och konjunkturbetingade utgifter ökar, enligt Andersson.

– Det strukturella sparandet är en mindre förändring i år, säger hon.

Statsskulden har minskat under tillväxtåren.

– Vi har den lägsta statsskulden sedan 1977 och jämfört med andra EU-länder ligger vi väldigt lågt, säger hon.

Enligt Andersson är detta en välfärdsreserv, som öppnar för finanspolitiska stimulanser i sämre tider.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer