Företagsklimatet i Sverige

”Rättssäkerheten för landets företagare är hotad”

F-skatteutredningens förslag hotar rättssäkerheten för landets företagare och leder till allvarliga konsekvenser särskilt för företagare som utför ROT- och RUT-arbeten, skriver Patrick Krassén, skattepolitisk expert vid Företagarna, och Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert vid Svenskt Näringsliv, i ett debattinlägg i SvD.

Debattörerna menar att utredningen bland annat föreslår att Skatteverket ska få begära in uppgifter från företagaren ”som behövs” för att kontrollera om F-skatten ska återkallas eller inte. Om uppgifterna inte lämnas ska F-skatten återkallas, även om företagaren inte fått del av begäran. En sådan befogenhet skulle öka rättsosäkerheten för företagare, hävdar debattörerna.

Dessutom föreslår utredningen att företagare som utför ROT- och RUT-arbeten ska få sin F-skatt återkallad om de inte återbetalar ett belopp som Skatteverket betalat ut felaktigt.

Patrick Krassén och Lynda Ondrasek Olofsson skriver i SvD att det finns starka skäl att strunta i utredningens förslag.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer